ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้อสัญญา

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อสัญญา-, *ข้อสัญญา*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมน. ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสำเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clause of non-liabilityข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marriage articlesข้อสัญญาสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Covenants not to competeข้อสัญญาห้ามการแข่งขันทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Standardized terms of contractข้อสัญญามาตรฐาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go over the terms of the contract.ดูข้อสัญญาซิ The City of Violence (2006)
I'm going to go with what the contract says.ฉันต้องดำเนินการตามข้อสัญญา The City of Violence (2006)
You can't do that. The contract is still..ลูกทำแบบนั้นไม่ได้ ข้อสัญญายังคงมี... Heyy Babyy (2007)
To hell with your contract!ข้อสัญญาบ้าบอของพ่อน่ะสิ! Heyy Babyy (2007)
She is breaking the contract!เธอกำลังละเมิดข้อสัญญาHeyy Babyy (2007)
You have broken this contract.คุณละเมิดข้อสัญญานี้ Heyy Babyy (2007)
Remember full disclosure?จำข้อสัญญาไม่ได้เหรอครับ? Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
It would get us into Watergate way ahead of the agreed time.มันจะนำเราเข้าสู่ประเด็นคดีวอเตอร์เกต ก่อนเวลาตามข้อสัญญา Frost/Nixon (2008)
What is the point of having contractually set specific times to deal with certain subjects if you're just going to ignore it right off the bat?แล้วอะไรคือประเด็น ตามข้อสัญญาล่ะ เวลาที่ชัดเจนสำหรับหัวข้อเฉพาะ ถ้านายจะเพิกเฉยเรื่องนี้ มันก็จะก่อเรื่องอะไรขึ้น? Frost/Nixon (2008)
Well, Mr. Frost, I'm surprised by your question since we have an agreement, a contractual agreement, I believe, that we would cover Watergate in our last taping session.ครับคุณฟรอสต์ ผมรู้สึกประหลาดใจ กับคำถามของคุณ เนื่องจากเรามีข้อตกลง มีข้อสัญญาในการถามแล้ว ผมเชื่ออย่างนั้น ว่าคงมีการถามเรื่องคดีวอเตอร์เกท ในการบันทึกเทปครั้งสุดท้าย Frost/Nixon (2008)
We'll make it a joint venture Before we're in our denturesมันจะเป็นข้อสัญญาของเรา ก่อนที่เราจะแก่งั่ก Up (2009)
And like any new venture, starting college holds the promiseและต้องการกิจการใหม่ใดๆ การเริ่มต้นของปีหนึ่งพร้อมข้อสัญญา The Freshmen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อสัญญา[n.] (khøsanyā) EN: contract provisions ; contractual clause   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pact[N] ข้อสัญญา, See also: ข้อตกลง, สัญญา, Syn. accord, treaty, settlement, compact
terms[N] ข้อตกลง, See also: ข้อสัญญา, Syn. agreement, conclusion, treaty, understanding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
memorandum(เมมมะแรน'ดัม) n. บันทึกความจำ,บันทึก,หนังสือบริคณห์สนธิ,ข้อความที่บันทึกไว้,เอกสารข้อสัญญา,จดหมายเหตุ,สารหรือหนังสือไม่เป็นทางการ (โดยเฉพาะระหว่างพนักงานบริษัท) pl. memorandums,memoranda, Syn. note,reminder
term(เทอม) n. เวลาที่กำหนด,คราว,ครั้ง,ระยะเวลา,ภาคเรียน,สมัย,วาระ,ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง,คำศัพท์,พจน์,จำนวนในคณิตศาสตร์,ภาคศาล,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,ข้อสรุป,ข้อสัญญา,เกณฑ์,ขอบเขต,ฐานะ,ความสัมพันธ์,เครื่องหมายเขตvt. ใช้คำ,ตั้งชื่อ, See also: terms n. เง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top