ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

campaign

K AE0 M P EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -campaign-, *campaign*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
campaign(n) การรณรงค์, See also: การกระทำการหรือวางแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
campaign(n) การหาเสียง, See also: การหาเสียงของพรรคการเมือง
campaign for(phrv) รณรงค์เพื่อ, See also: หาเสียงสนับสนุน, Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for
campaign for(phrv) โฆษณาเผยแพร่, Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for
campaign against(phrv) รณรงค์เพื่อ, See also: หาเสียงสนับสนุน, Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
campaign(แคมเพน') { campaigned, campaigning, campaigns } vi., n. (การ) รณรงค์, แข่งขัน, See also: campaigner n. ดูcampaign

English-Thai: Nontri Dictionary
campaign(n) การณรงค์, การรบ, การต่อสู้, การรณรงค์
campaigner(n) ผู้ต่อสู้, ผู้รณรงค์, ผู้โฆษณาเผยแพร่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
campaignการณรงค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
campaignการณรงค์, การรณรงค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
campaign fundกองทุนณรงค์ (หาเสียง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
campaign, whisperingการณรงค์แบบให้ร้ายป้ายสี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Campaign fundsทุนในการหาเสียง [TU Subject Heading]
Campaign managementการจัดการการหาเสียงเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Campaignsการรบ [TU Subject Heading]
Campaignsการรณรงค์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is the campaign weakening?การรณรงค์อ่อนลงหรือ Gandhi (1982)
So the truth is, after all your travels after all your efforts they've stopped the campaign and sent you back empty-handed.ความจริงก็คือ หลังจากที่เดินทางไป หลังจากที่ทุ่มเทอย่างหนัก พวกเขาก็ทำให้การรณรงค์ยุติ และส่งคุณกลับมามือเปล่า Gandhi (1982)
People they suspect of the biggest bombing campaign on British mainland...คนที่พวกเขาสงสัยว่าการที่ใหญ่ที่สุด ระเบิดแคมเปญบน? In the Name of the Father (1993)
The strange thing is... the strange thing is sometimes I think he's a littlejealous... of me taking over the campaign and that there.... สิ่งที่แปลกคือ สิ่งที่แปลกคือบางครั้ง ฉันคิดว่าเขาน้อยอิจฉา ... ของผมรับช่วงแคมเปญ และว่ามี In the Name of the Father (1993)
You know the White House adviser? Clinton's campaign guy?ที่ปรึกษาทำเนียบขาวไงล่ะ ผู้ช่วยคลินตันน่ะ The One with George Stephanopoulos (1994)
Your campaign manager is calling. He says he has to talk to you.ผู้จัดการแคมเปญของคุณโทร เขาบอกว่าเขาได้พูดคุยกับคุณ The Birdcage (1996)
Yeah, the one who dragged you onto presidential campaign rallies!เออนั่นแหละ คนที่ลากนาย.. เข้าไปหานายกเทศมนตรีน่ะ Christmas in August (1998)
Hopefully, we get a grassroot campaign started and get you out.หวังว่าเราจะได้รับแคมเปญ Grassroot เริ่มต้นและได้รับคุณออก Showtime (2002)
Campaign careful when injuredหัดสนใจตัวเองซะบ้างซิ Sex Is Zero (2002)
He wants to build a whole ad campaign around it. TV spots, public appearances.เขาต้องการให้ทำโฆษณาทั้งหมด ทั้งทีวี วิทยุ หรือการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชน Hope Springs (2003)
There's a campaign conference going on.คุณจะทำอะไรเนี่ย Yankee White (2003)
Tell me the Furyan is gone... and I can close this campaign without hearing his bootsteps.โดยไม่มีพวกฟิวเรียน มาแผ้วพานข้าอีก หากสิ้นริดดิค... The Chronicles of Riddick (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
campaignA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
campaignA group started a campaign to preserve rain forests.
campaignA national campaign for energy saving is underway.
campaignAs the days passed, our campaign grew in momentum.
campaignDoes he have anything to do with the campaign?
campaignHe fought a successful election campaign.
campaignHe was a hero of the African campaign in World War II.
campaignHow did the company dream up its new ad campaign?
campaignLobbyists for the bill funneled bribes into a campaign fund.
campaignMany U.S. politicians depend on contributions from fat cats for their campaigns.
campaignOur sales campaign is successful in a big way.
campaignSome politicians never make good on campaign promises.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาเสียง(v) campaign, See also: run for an election, try to get votes, solicit votes, Example: หัวหน้าพรรคเดินสายปราศรัยช่วยลูกพรรคหาเสียง, Thai Definition: แสวงหาคะแนนเสียง
ชิงตำแหน่ง(v) run for, See also: campaign, Syn. ชิงเก้าอี้, Example: คลินตันประกาศตัวลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอีกสมัย, Thai Definition: แข่งขัน เพื่อให้ได้ตำแหน่ง
รณรงค์(v) campaign, Example: ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันรณรงค์หาเงินทุนมาดูแลรักษาซ่อมแซมสมบัติของชาติชิ้นนี้ ให้คงสภาพเดิม, Thai Definition: กระทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ
ศึก(n) campaign, See also: fight, battle, conflict, Example: การเปิดศึกชิงทำเนียบขาวจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ศกหน้า, Thai Definition: การต่อสู้กันระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างพวกหนึ่งกับอีกพวกหนึ่ง, โดยปริยายหมายถึงการเกิดขัดแย้งต่อสู้เป็นปฏิปักษ์ขึ้นในใจ
ศึก(n) war, See also: campaign, fight, fighting, battle, combat, conflict, Syn. การต่อสู้, การสู้รบ, การรบ, Example: ผู้นำแบกแดดประกาศจะยุติศึก แล้วถอนทหารทุกคนรวมทั้งที่ประจำการในคูเวตกลับประเทศ, Thai Definition: การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐหรือประเทศตั้งแต่ 2 รัฐหรือ 2 ประเทศขึ้นไป
รณรงค์หาเสียง(v) campaign, See also: seek votes, campaign for votes, look for votes, Syn. หาเสียง, Example: วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พรรคการเมืองจะสามารถรณรงค์หาเสียงได้
ณรงค์(n) campaign, Syn. การรบ, การต่อสู้, Example: การณรงค์เลือกตั้งเซ็งไป เพราะมีข่าวสงคราม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาเสียง[hāsīeng] (v) EN: campaign ; run for an election ; try to get votes ; solicit votes ; woo  FR: faire campagne ; mener campagne ; chercher à attirer les électeurs
หัวคะแนน[hūakhanaēn] (n) EN: canvasser ; election canvasser ; election campaigner  FR: militant [ m ]
การรณรงค์[kān ronnarong] (n) EN: campaign  FR: campagne [ f ]
การรณรงค์การโฆษณา[kān ronnarong kān khōtsanā = kān ronnarong kān khōsanā] (n, exp) EN: advertising campaign ; publicity campaign  FR: campagne publicitaire [ f ] ; campagne de publicité [ f ]
ขบวนการ[khabūankān] (n) EN: movement ; organization ; campaign ; drive ; gang  FR: mouvement [ m ] ; organisation [ f ]
แคมเปญ[khaēmpēn] (n) EN: campaign  FR: campagne [ f ]
กิจกรรมในการรณรงค์หาเสียง[kitjakam nai kān ronnarong hāsīeng] (n, exp) EN: campaign trail
มือหาเสียง[meū hāsīeng] (n, exp) EN: expert in political campaigning
นักรณรงค์[nak ronnarong] (n) EN: campaigner
ณรงค์[narong] (n) EN: campaign  FR: campagne [ f ] ; bataille [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CAMPAIGN K AE0 M P EY1 N
CAMPAIGNS K AE0 M P EY1 N Z
CAMPAIGN'S K AE0 M P EY1 N Z
CAMPAIGNED K AE0 M P EY1 N D
CAMPAIGNER K AE0 M P EY1 N ER0
CAMPAIGNERS K AE0 M P EY1 N ER0 Z
CAMPAIGNING K AE0 M P EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
campaign (v) kˈæmpˈɛɪn (k a1 m p ei1 n)
campaigns (v) kˈæmpˈɛɪnz (k a1 m p ei1 n z)
campaigned (v) kˈæmpˈɛɪnd (k a1 m p ei1 n d)
campaigner (n) kˈæmpˈɛɪnər (k a1 m p ei1 n @ r)
campaigners (n) kˈæmpˈɛɪnəz (k a1 m p ei1 n @ z)
campaigning (v) kˈæmpˈɛɪnɪŋ (k a1 m p ei1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
征战[zhēng zhàn, ㄓㄥ ㄓㄢˋ, / ] campaign; expedition, #11,373 [Add to Longdo]
风潮[fēng cháo, ㄈㄥ ㄔㄠˊ, / ] campaign; storm and stress, #16,069 [Add to Longdo]
拉票[lā piào, ㄌㄚ ㄆㄧㄠˋ, ] campaign for votes; ask voters for support, #20,125 [Add to Longdo]
扫黄[sǎo huáng, ㄙㄠˇ ㄏㄨㄤˊ, / ] campaign against pornography, #36,574 [Add to Longdo]
护国运动[hù guó yùn dòng, ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] Campaign to defend the republic (1915) or National protection war, a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor, #163,699 [Add to Longdo]
助选活动[zhù xuǎn huó dòng, ㄓㄨˋ ㄒㄩㄢˇ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] campaign meeting [Add to Longdo]
扫黄运动[sǎo huáng yùn dòng, ㄙㄠˇ ㄏㄨㄤˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] campaign against pornography [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feldzug { m } | Feldzüge { m }campaign | campaigns [Add to Longdo]
Kampagne { f }; Aktion { f } | Kampagnen { pl }; Aktionen { pl } | moralisch fragwürdige, offensive Kampagnecampaign | campaigns | sleaze campaign [Add to Longdo]
Spendenaktion { f }campaign for donations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドキャンペーン[adokyanpe-n] (n) ad campaign [Add to Longdo]
ウォームビズ[uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter) [Add to Longdo]
カンパ[kanpa] (n, vs) (1) (abbr) (See カンパニア) fund raising campaign (rus [Add to Longdo]
カンパニア[kanpania] (n, vs) fund-raising campaign (rus [Add to Longdo]
キャンギャル[kyangyaru] (n) (abbr) model featured in an advertising campaign (wasei [Add to Longdo]
キャンペーン[kyanpe-n] (n) campaign; (P) [Add to Longdo]
キャンペーンセール[kyanpe-nse-ru] (n) campaign sale [Add to Longdo]
クールビズ[ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.) [Add to Longdo]
コンビナートキャンペーン[konbina-tokyanpe-n] (n) industrial campaign (rus [Add to Longdo]
スポットキャンペーン[supottokyanpe-n] (n) spot campaign [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
試験実所過程[しけんじっしかてい, shikenjisshikatei] test campaign [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Campaign \Cam*paign"\, n. [F. campagne, It. campagna, fr. L.
   Campania the level country about Naples, fr. campus field.
   See {Camp}, and cf. {Champaign}, {Champagne}.]
   1. An open field; a large, open plain without considerable
    hills. See{Champaign}. --Grath.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) A connected series of military operations forming a
    distinct stage in a war; the time during which an army
    keeps the field. --Wilhelm.
    [1913 Webster]
 
   3. Political operations preceding an election, by candidates,
    their assistants, and supporters, for the purpose of
    convincing voters to vote for the candidate. It usually
    consists of one or more methods of contacting voters
    including advertising, distribution or mailing of printed
    leaflets or letters; speeches, interviews with news media,
    and door-to-door visits with potential voters.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. Hence: Any coordinated effort to contact potential
    supporters or customers and solicit their support or
    patronage; as, an advertising campaign.
    [PJC]
 
   5. (Metal.) The period during which a blast furnace is
    continuously in operation.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Campaign \Cam*paign"\, v. i.
   To serve in a campaign.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 campaign
   n 1: a race between candidates for elective office; "I managed
      his campaign for governor"; "he is raising money for a
      Senate run" [syn: {political campaign}, {campaign}, {run}]
   2: a series of actions advancing a principle or tending toward a
     particular end; "he supported populist campaigns"; "they
     worked in the cause of world peace"; "the team was ready for
     a drive toward the pennant"; "the movement to end slavery";
     "contributed to the war effort" [syn: {campaign}, {cause},
     {crusade}, {drive}, {movement}, {effort}]
   3: several related operations aimed at achieving a particular
     goal (usually within geographical and temporal constraints)
     [syn: {campaign}, {military campaign}]
   4: an overland journey by hunters (especially in Africa) [syn:
     {campaign}, {hunting expedition}, {safari}]
   v 1: run, stand, or compete for an office or a position; "Who's
      running for treasurer this year?" [syn: {campaign}, {run}]
   2: exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to
     gain an end or engage in a crusade for a certain cause or
     person; be an advocate for; "The liberal party pushed for
     reforms"; "She is crusading for women's rights"; "The Dean is
     pushing for his favorite candidate" [syn: {crusade}, {fight},
     {press}, {campaign}, {push}, {agitate}]
   3: go on a campaign; go off to war [syn: {campaign}, {take the
     field}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top