ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nominee

N AA2 M AH0 N IY1   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nominee-, *nominee*
Possible hiragana form: のみねえ
English-Thai: Longdo Dictionary
nominee(n) ตัวแทน เช่น ตัวแทนหุ้น เป็นผู้รับถือหุ้นให้บุคคลอื่นที่ไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวตน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nominee[N] ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่ง, See also: ผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง, Syn. applicant, candidate, seeker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nominee(นอม'มะนี) n. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
nominee(n) ผู้ได้รับเลือก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nominee๑. ผู้ได้รับแต่งตั้ง๒. ผู้ได้รับเสนอชื่อ (ให้เลือก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's off to Miami today for Best Actress nominee Rachel Marron.ราเชล มาร์รอนบินไปไมอามี่วันนี้ The Bodyguard (1992)
The Best Song nominees are:เพลงดีเด่นที่ได้รับการเสนอ คือ.. The Bodyguard (1992)
And finally, the nominees for Spring Fling Queen are as follows:และสุดท้ายนี้ รายชื่อผู้เข้าชิง Spring Queenได้แก่: Mean Girls (2004)
And finally, the nominees for Spring Fling Queen are as follows:และสุดท้ายนี้ รายชื่อผู้เข้าชิง Spring Queenได้แก่: Mean Girls (2004)
All right, do we have all of our nominees for king and queen on the stage?เอาหละ เราได้ชื่อผู้สมัคร สำหรับตำแหน่งคิงกับควีนครบแล้วรึยัง? Mean Girls (2004)
This year nominees for best actors are...ผู้เข้าชิงตำแหน่งนักแสดงชายยอดเยี่ยมของปีนี้ คือ... Om Shanti Om (2007)
Patty hewes may be heading to court again soon, and her opponent this time may be her husband, energy secretary nominee phil grey.แพตตี้ ฮิวส์ อาจขึ้นศาลอีกครั้ง คู่ต่อสู้ของเธออาจเป็นสามีของเธอ ผู้เข้าชิงตำแหน่งเลขาฯ พลังงาน ฟิล เกรย์ London. Of Course (2009)
These nominees must be girls of exemplary character.การเสนอชื่อนี้จะต้องเป็นผู้หญิง ที่มีนิสัยเป็นแบบอย่าง Princess Protection Program (2009)
President Segovia has announced his nominee for vice president, a position which has been vacant since the tragic death of Vice President Prattประธานาธิบดีเซอโกเวียร์ ได้แถลงว่า บุคคลที่เสนอเป็น รองประธานาธิบดี แทนตำแหน่งที่ว่างลง Gimme Some Truth (2009)
The nominee will have to beผู้ถูกเสนอชื่อจะต้อง Gimme Some Truth (2009)
The nominees are identified with sashesผู้เข้าชิงของเราจะมีแพรสะพาย Pascal's Triangle Revisited (2010)
Okay, so here are the nominees for my songs tomorrow.เอาล่ะ ถึงเวลาที่จะเสนอชื่อเพลงที่จะให้ฉันร้องในวันพรุ่งนี้แล้ว New York (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ได้รับเสนอชื่อ [n. exp.] (phū dāirap sanōe cheū) EN: nominee   

CMU English Pronouncing Dictionary
NOMINEE N AA2 M AH0 N IY1
NOMINEES N AA2 M AH0 N IY1 Z
NOMINEE'S N AA2 M AH0 N IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nominee (n) nˌɒmɪnˈiː (n o2 m i n ii1)
nominees (n) nˌɒmɪnˈiːz (n o2 m i n ii1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
候補者名簿[こうほしゃめいぼ, kouhoshameibo] (n) list of candidates; slate; list of nominees [Add to Longdo]
出納責任者[すいとうせきにんしゃ, suitousekininsha] (n) person appointed by an electoral nominee to be in charge of their campaign-fund accounting [Add to Longdo]
被任命者[ひにんめいしゃ, hininmeisha] (n) appointee; nominee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nominee \Nom`i*nee"\, n. [See {Nominate}, and {-ee}.]
   A person named, or designated, by another, to any office,
   duty, or position; one nominated, or proposed, by others for
   office or for election to office. One remains a nominee until
   one has been elected or has assumed the office.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nominee
   n 1: a politician who is running for public office [syn:
      {campaigner}, {candidate}, {nominee}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top