ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crusade for

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crusade for-, *crusade for*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crusade for[PHRV] รณรงค์เพื่อ, See also: หาเสียงเพื่อ, Syn. campaign for

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hello, I'm Rachel Berry, and I have campaigned for president on a crusade for school book covers, a plan to save the school thousands of dollars.สวัสดีค่ะ ฉันเรเชล แบร์รี่ ฉันมีนโยบายจะรณรงค์หาเสียง ให้ปกหนังสือโรงเรียน Mash Off (2011)
Your crusade for a future built on sustained, renewable energy is admirable, and a cause I proudly stand behind.สงครามครูเสดของคุณเพื่ออนาคตที่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ประสบ พลังงานที่ไม่มีวันหมด เยี่ยมมาก และเป็นสาเหตุให้ฉันยืนอยู่เบื่องหลังอย่างภูมิใจ Loyalty (2011)
I'm the damn Valedictorian and head of student council and president of campus crusade for Christ.ฉันเป็นตัวแทนนักเรียน หัวหน้าสภานักเรียน ประธานองค์การ แคมปัสครูเสดฟอร์ไครสต์ Heroic Origins (2013)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

crusade for ( K R UW0 S EY1 D F AO1 R)

 


  

 
crusade for
  • รณรงค์เพื่อ: หาเสียงเพื่อ [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top