ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -选-, *选*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[选, xuǎn, ㄒㄩㄢˇ] to select, to elect, to choose; election
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  先 (xiān ㄒㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 499

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuǎn, ㄒㄩㄢˇ, / ] to choose; to pick; to select; to elect, #677 [Add to Longdo]
[xuǎn zé, ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ, / ] to select; to pick; choice, #317 [Add to Longdo]
[xuǎn shǒu, ㄒㄩㄢˇ ㄕㄡˇ, / ] athlete; contestant, #1,210 [Add to Longdo]
[xuǎn jǔ, ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ, / ] to elect; election, #2,478 [Add to Longdo]
[píng xuǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄩㄢˇ, / ] to choose, #3,322 [Add to Longdo]
[xuǎn bá, ㄒㄩㄢˇ ㄅㄚˊ, / ] to select the best, #5,206 [Add to Longdo]
[xuǎn yòng, ㄒㄩㄢˇ ㄩㄥˋ, / ] to choose for some purpose; to select and use, #5,248 [Add to Longdo]
[hòu xuǎn rén, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, / ] candidate, #5,411 [Add to Longdo]
[tiāo xuǎn, ㄊㄧㄠ ㄒㄩㄢˇ, / ] choose; select, #5,515 [Add to Longdo]
[dāng xuǎn, ㄉㄤ ㄒㄩㄢˇ, / ] be elected, #5,783 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you were to ask me to choose between Eunchae and that Moohyuk guy or whatever ...I'd pick Eunchae all the way.[CN] 儿子如果你是想问妈妈 要择恩彩呢 还是那个叫做武赫的家伙 Episode #1.5 (2004)
I can't.[CN] - 那别 The Battles Part 3 (2013)
Daly:[CN] 欢迎回到盲 Blind Auditions (2013)
Got that! Why?[CN] 我一定会择武赫哥 Episode #1.5 (2004)
I'd choose Moohyuk![CN] 要哪一个的话 Episode #1.5 (2004)
Foreman.[CN] 我Foreman You Must Remember This (2011)
Choose.[CN]  12 Rounds 2: Reloaded (2013)
Choice.[CN]  Arrow on the Doorpost (2013)
Okay?[CN] - 必须择。 Texas Killing Fields (2011)
Usher.[CN] 我Usher Blind Auditions, Part 3 (2013)
Done.[CN] 我真的没错你 Ngai chai dor ching (2009)
His way![CN] 他 The Big Country (1958)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top