Search result for

การต่อสู้

(64 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การต่อสู้-, *การต่อสู้*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
struggle, classการต่อสู้ของชั้นชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
class struggleการต่อสู้ของชั้นชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contentionการต่อสู้คดี, ข้อโต้เถียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leave and licenceการต่อสู้คดีบุกรุกว่าได้รับความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
struggle, classการต่อสู้ระหว่างชนชั้น [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
class struggleการต่อสู้ระหว่างชนชั้น [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
resisting an officerการต่อสู้เจ้าพนักงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Animal fightingการต่อสู้ของสัตว์ [TU Subject Heading]
Hand-to-hand-fighting, Orientalการต่อสู้ตัวต่อตัวแบบตะวันออก [TU Subject Heading]
Political strikeการต่อสู้ทางการเมือง [TU Subject Heading]
Stick fightingการต่อสู้ด้วยไม้ [TU Subject Heading]
Swordplayการต่อสู้ด้วยดาบ [TU Subject Heading]
Combativeการต่อสู้ [การแพทย์]
Fightingการต่อสู้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From comrades to combat, we thought we'd seen it all,จากสหายถึงการต่อสู้ พวกเราคิด พวกเราเห็นทั้งหมด New Haven Can Wait (2008)
I had nothing to do with that fight.ผมไม่ได้เกี่ยวกับการต่อสู้ที่นั่น Birthmarks (2008)
The fight isn't over yet, Majesty.การต่อสู้ยังไม่จบ ฝ่าบาท Ambush (2008)
From what I hear, Skywalker's always ready for a fight.จากที่ข้าได้ยินมา สกายวอร์คเกอร์พร้อมแล้วสำหรับการต่อสู้ Rising Malevolence (2008)
Could've happened in the attack.อาจจะเกิดจากการต่อสู้ And How Does That Make You Kill? (2008)
Definite signs of a struggle here.ดูก็รู้ว่ามีร่องรอยการต่อสู้ที่นี่ And How Does That Make You Kill? (2008)
Except there wasn't any struggle.นอกเสียจากว่ามันไม่มีการต่อสู้อะไรเลย And How Does That Make You Kill? (2008)
It is in combat that we learn a knight's true nature, whether he is indeed a warrior or a coward.มันคือการต่อสู้ที่เราจะได้รับรู้ถึงวิถีที่แท้จริงของอัศวิน ว่าเค้าจะเป็น นักรบ หรือ คนขลาด Valiant (2008)
He is a great warrior, my lord. I do hope to be a worthy opponent.องค์ชายเป็นนักรบที่เยี่ยมยอดมาก ฝ่าบาท กระหม่อมคิดว่าคงเป็นคู่แข่งที่คุ่มค่าต่อการต่อสู้ Valiant (2008)
Every waking hour since that day, I devoted to the art of combat.ทุกๆวันที่ผมตื่นขึ้นมา ผมจะอุทิศเวลาให้กับการฝึกฝนการต่อสู้ Lancelot (2008)
But if Arthur fights the wraith and dies, Camelot will have no heir.แต่ถ้าอาเธอร์ตายในการต่อสู้ คาเมลอตก็จะไร้ผู้สืบทอดบัลลังก์ Excalibur (2008)
Following a fierce battle with Majin Buu- the Earth enjoyed a long period of peace-หลังจากการต่อสู้อันโหดร้าย กับจอมมารบู โลกก็มีความสุข มีสันติภาพเป็นระยะเวลานาน Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การต่อสู้[n.] (kān tøsū) EN: battle ; fight ; competition   FR: bataille [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
battle[N] การต่อสู้ดิ้นรน, See also: การแข่งขัน
championship[N] การต่อสู้ป้องกัน, Syn. defense, advocacy
combat[N] การสู้รบ, See also: การต่อสู้, การประจัญบาน, Syn. fight, battle, struggle, warfare, duel, conflict, armed fighting, engagement, opposition, strife, war
conflict[N] การต่อสู้
dog-eat-dog[IDM] การแข่งขันอย่างรุนแรง, See also: การต่อสู้อย่างโหดเหี้ยม
duel[N] การแข่งขันระหว่าง 2 คน, See also: การต่อสู้ระหว่าง 2 คน
fight[N] การต่อสู้, See also: สงคราม, ศึก, การแข่งขัน, การประชันขันแข่ง, Syn. clash, encounter, riot, Ant. retreat, yield
fisticuffs[N] การต่อสู้โดยการแลกหมัด, See also: การต่อยมวย
infighting[N] การต่อสู้แบบประชิดตัว, See also: การต่อสู้แบบประจัญบาน, การคลุกวงใน, การต่อสู้ระหว่างคู่ปฏิปักษ์, Syn. disagreement, dissension
joust[N] การต่อสู้บนหลังม้าระหว่างอัศวิน 2 คนโดยใช้ทวนเป็นอาวุธ (ยุคกลาง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affaire d' honneur(อาแฟร์' โดเนอ) fr. การต่อสู้ตัวต่อตัว (a duel)
affray(อะเฟร') n. การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้ของคนในสาธารณะ. -vt. ทำให้กลัว. -affrayer n., Syn. battle, fight, fracas ###A. peace)
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
bullfightn. กีฬาการต่อสู้กับวัวในสเปน, See also: bullfighter n. ดูbullfight bullfighting n. ดูbullfight
clash(แคล?) {clashed,clashing,clashes} vi. เสียงดังกระทบกัน,ปะทะโครม,ขัดแย้ง vt. ชนเสียงดัง n. เสียงดังปะทะ,ความขัดแย้ง,การต่อสู้การต่อต้าน,สงคราม
combat(v. คัมแบท',n. คอม'แบท) {combated,combating,combats} vt. ต่อสู้,ต่อต้าน,รบกับ vi. ต่อสู้ n. การรบ,การต่อสู้,ความขัดแย้ง, Syn. fight
conflict(คอน'ฟลิคทฺ) n. การต่อสู้,การเป็นปรปักษ์,การขัดแย้ง,การทะเลาะ,สงคราม,การสู้รบ. vi. ปะทะ,ต่อสู้,ทะเลาะ, See also: conflictingly adv. confliction n. ดูconflict conflictive adj. ดูconflict conflictory adj. ดูconflict คำที่มีความหมายเหมือ
contest(n. คอน'เทสทฺ,-v. คันเทสทฺ') n. การต่อสู้กัน,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง. vt. ต่อสู้,ดิ้นรน,โต้แย้ง,โต้เถียง. vi.แข่งขัน,โต้เถียง, See also: contester n., Syn. strive
discord(ดิส'คอร์ด) {discorded,discording,discords} n. ความไม่ลงรอยกัน,ความบาดหมาง,ความไม่ประสานกัน,ความขัดแย้ง,การทะเลาะ,การต่อสู้,สงคราม,เสียงที่ไม่เข้ากัน. vi. ไม่เห็นด้วย, Syn. disagreement,strife
dogfight(ดอก'ไฟทฺ) n. การต่อสู้ที่รุนแรง,การต่อสู้อย่างอุตลุด,การต่อสู้กันของเครื่องบิน vi. ต่อสู้อย่างอุตลุด, Syn. fight

English-Thai: Nontri Dictionary
affray(n) การทะเลาะวิวาท,การต่อสู้
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
battle(n) การต่อสู้,การรบ,การปะทะ,การสงคราม,การประจัญบาน
campaign(n) การณรงค์,การรบ,การต่อสู้,การรณรงค์
combat(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การรบ,ความขัดแย้ง
combatant(adj) เกี่ยวกับการรบ,เกี่ยวกับการต่อสู้
conflict(n) การต่อสู้,การปะทะกัน,สงคราม,การสู้รบ
contention(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,การต่อสู้,การแข่งขัน
contest(n) การต่อสู้,การต่อกร,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง
duel(n) การประลองฝีมือ,การดวลกัน,การต่อสู้กัน,การประมือกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
battlery (n) การต่อสู้อย่างมีชั้นเชิง
close quarters battle (n ) การต่อสู้ระยะประชิด
jihad[ญีฮาด] (vt) การต่อสู้ในหนทางของพระเจ้าของศานาอิสลาม
joust (vt) การต่อสู้ระหว่างอัศวินบนหลังม้า (ภาษาโบราณ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
激闘[げきとう, gekitou] (vi) การต่อสู้อย่างป่าเถื่อน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
格闘[かくとう, kakutou] Thai: การต่อสู้ English: (hand-to-hand) fight

German-Thai: Longdo Dictionary
Kampf(n) |der, pl. Kämpfe| การต่อสู้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top