ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หาเสียง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หาเสียง-, *หาเสียง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาเสียง(v) campaign, See also: run for an election, try to get votes, solicit votes, Example: หัวหน้าพรรคเดินสายปราศรัยช่วยลูกพรรคหาเสียง, Thai Definition: แสวงหาคะแนนเสียง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หาเสียงก. แสวงหาการสนับสนุน.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's like the search of alietne.เหมือนเดินไปตามหาเสียงหายใจ.. Suspiria (1977)
You should run for President in 2000.เธอควรจะลงหาเสียงเป็นประธานธิบดีนะ Dark Harbor (1998)
The same guy running against me for Senate, same guy scheduled to speak at the same lunch downstairs?คู่แข่งผม เที่ยงนี้จะมาหาเสียงข้างล่าง Maid in Manhattan (2002)
I know your voting record and your consistent stand on environmental causes.ผลรู้สถิติคะแนนเสียงคุณ ประเด็นหาเสียงคุณคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม Maid in Manhattan (2002)
You found your sound 'cause you can't play no better?หาเสียงเพลงของคุณเจอเพราะเล่นดีกว่านี้ไม่ได้เหรอ Walk the Line (2005)
You're considering me a suspect?ทำไมฟังดูคุ้นจัง เพราะมันเป็นคำหาเสียงของแกรนท์ นิโคล L.D.S.K. (2005)
Yes.นักธุรกิจที่กำลังหาเสียงในสภาท้องถิ่นอยู่ L.D.S.K. (2005)
- I want you to understand something.มีความเชื่อมโยงระหว่างคำหาเสียงของคุณ L.D.S.K. (2005)
I was in my office with dr.สโลแกนหาเสียงของผม L.D.S.K. (2005)
I wrote a book about it, ran for President in 1988, partly to try to gain some visibility for that issue.ผมเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้เล่มหนึ่ง หาเสียงเป็นประธานาธิบดีในปี 1988 ส่วนหนึ่งก็พยายามที่จะให้เป็นที่รับรู้ในประเด็นนี้ An Inconvenient Truth (2006)
I'm running for Congress.ไม่ใช่เรื่องใหญ่เหรอ นี่ผมกำลังหาเสียงเลือกตั้งนะ Chapter One 'Genesis' (2006)
Part of a philosophy that I campaigned on, was elected for.ปรัชญาที่พ่อใช้หาเสียงแล้วได้รับเลือกตั้งขึ้นมา The Rat (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาเสียง[hāsīeng] (v) EN: campaign ; run for an election ; try to get votes ; solicit votes ; woo  FR: faire campagne ; mener campagne ; chercher à attirer les électeurs

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
campaign against(phrv) รณรงค์เพื่อ, See also: หาเสียงสนับสนุน, Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for
campaign for(phrv) รณรงค์เพื่อ, See also: หาเสียงสนับสนุน, Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for
crusade against(phrv) รณรงค์ต้าน, See also: หาเสียงเพื่อต่อต้าน, Syn. campaign for
crusade for(phrv) รณรงค์เพื่อ, See also: หาเสียงเพื่อ, Syn. campaign for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canvass(แคน'เวิส) { canvassed, canvassing, canvasses } vt., vi., n. (การ) ตรวจสอบอย่างละเอียด, หาเสียง, ออกเที่ยวชักชวน, อภิปรายอย่างละเอียด, วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: canvasser n. ดู canvass, Syn. examine, survey
carpetbag(คาร์'พิทแบก) { carpetbagged, carpetbagging, carpetbags } n. กระเป๋าที่ทำด้วยพรม vi. ย้ายภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งในถิ่นใหม่, See also: carpetbagging n. ดูcarpetbag carpetbagger n. ดูcarpetbag
electioneer(อีเลค'เชินเนียร์) vi. ดำเนินการหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, See also: electioneerer n. ดูelectioneer
lobby(ลอบ'บี) { lobbied, lobbying, lobbies } n. ห้องพักแขก, ระเบียง, ห้องพักผ่อนของสภา, ห้องรับรอง, กลุ่มคนผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ. vt., vi. พยายามวิ่งเต้นให้สมาชิกนิติบัญญัติสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง, See also: lobbyer n. ดูlobb

English-Thai: Nontri Dictionary
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ, การตรวจตรา, การหาเสียง, การขอ
canvass(vt) ไต่ถาม, ตรวจตรา, หาเสียง, ขอ
electioneer(vt) ช่วยหาเสียง, ช่วยโฆษณา

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top