ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

campaign for votes

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -campaign for votes-, *campaign for votes*, campaign for vote
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา campaign for votes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *campaign for votes*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รณรงค์หาเสียง[V] campaign, See also: seek votes, campaign for votes, look for votes, Syn. หาเสียง, Example: วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พรรคการเมืองจะสามารถรณรงค์หาเสียงได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รณรงค์หาเสียง[v. exp.] (ronnarong hāsīeng) EN: campaign ; seek votes ; campaign for votes ; look for votes   FR: faire campagne

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉票[lā piào, ㄌㄚ ㄆㄧㄠˋ, ] campaign for votes; ask voters for support, #20,125 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top