ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รณรงค์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รณรงค์-, *รณรงค์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รณรงค์(v) campaign, Example: ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันรณรงค์หาเงินทุนมาดูแลรักษาซ่อมแซมสมบัติของชาติชิ้นนี้ ให้คงสภาพเดิม, Thai Definition: กระทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ
รณรงค์หาเสียง(v) campaign, See also: seek votes, campaign for votes, look for votes, Syn. หาเสียง, Example: วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พรรคการเมืองจะสามารถรณรงค์หาเสียงได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รณรงค์น. การรบ
รณรงค์สนามรบ.
รณรงค์ก. ต่อสู้, โฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ เช่น รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง รณรงค์ให้คนไทยใช้ของไทย.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There it was for them, a crusade against tyranny...รณรงค์ต่อต้านการปกครอง แบบเผด็จการ How I Won the War (1967)
That is a deliberate mutilation of a public service message.มันเป็นการจงใจทําลาย การรณรงค์เพื่อสาธารณชน Jaws (1975)
Is the campaign weakening?การรณรงค์อ่อนลงหรือ Gandhi (1982)
We must end the campaign.เราต้องยุติการรณรงค์ Gandhi (1982)
So the truth is, after all your travels after all your efforts they've stopped the campaign and sent you back empty-handed.ความจริงก็คือ หลังจากที่เดินทางไป หลังจากที่ทุ่มเทอย่างหนัก พวกเขาก็ทำให้การรณรงค์ยุติ และส่งคุณกลับมามือเปล่า Gandhi (1982)
That's an interesting position from a man on a crusade against the evils of technology Father Joss.นั่นเป็นตำแหน่งที่น่า สนใจจากชายคนหนึ่ง ในการรณรงค์ต่อต้านความ ชั่วร้ายของเทคโนโลยี Contact (1997)
The check-in for that flight isn't for another two hours, sir.อยู่ตรง ที่เขี่ยบุหรี่ด้านหลังที่นั่ง น่าเอาไปใช้ รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ Fight Club (1999)
A most successful campaign.การรณรงค์สำเร็จผล Underworld (2003)
These are all from different campaigns.เสื้อผ้าทั้งหมดนี้มาจากการรณรงค์หลาย ๆ ครั้ง The Corporation (2003)
And wave after wave of Persian attack will smash against Spartan shields.มันจะไร้หนทางอื่น นอกจากละทิ้งการรณรงค์ 300 (2006)
Take part in an energy-saving campaign?มันเป็นการรณรงค์ให้มีส่วนร่วมประหยัดพลังงานนี่? Apt. (2006)
It's going to be the cornerstone of my campaign for class president.มันก็คงเป็นข่าวหลอกนะ เห็นเธอเที่ยวไปโม้ให้คนเขารู้เกือบครึ่งของโรงเรียน มันเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์ Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รณรงค์[ronnarong] (n) EN: campaign ; movement  FR: campagne [f]
รณรงค์[ronnarong] (v) EN: campain ; fight   FR: faire campagne
รณรงค์หาเสียง[ronnarong hāsīeng] (v, exp) EN: campaign ; seek votes ; campaign for votes ; look for votes  FR: faire campagne

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
campaign against(phrv) รณรงค์เพื่อ, See also: หาเสียงสนับสนุน, Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for
campaign for(phrv) รณรงค์เพื่อ, See also: หาเสียงสนับสนุน, Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for
crusade against(phrv) รณรงค์ต้าน, See also: หาเสียงเพื่อต่อต้าน, Syn. campaign for
crusade for(phrv) รณรงค์เพื่อ, See also: หาเสียงเพื่อ, Syn. campaign for
electioneer(vi) รณรงค์หาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, See also: รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง, Syn. campaign, canvass

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
campaign(แคมเพน') {campaigned,campaigning,campaigns} vi.,n. (การ) รณรงค์,แข่งขัน, See also: campaigner n. ดูcampaign
lobby(ลอบ'บี) {lobbied,lobbying,lobbies} n. ห้องพักแขก,ระเบียง,ห้องพักผ่อนของสภา,ห้องรับรอง,กลุ่มคนผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ. vt.,vi. พยายามวิ่งเต้นให้สมาชิกนิติบัญญัติสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง, See also: lobbyer n. ดูlobb

English-Thai: Nontri Dictionary
campaign(n) การณรงค์,การรบ,การต่อสู้,การรณรงค์
campaigner(n) ผู้ต่อสู้,ผู้รณรงค์,ผู้โฆษณาเผยแพร่

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktion(n) |die, pl. Aktionen| การรณรงค์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top