ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

really?

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -really?-, *really?*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Really? (phrase ) จะจริงหรือ?, จะใช่หรือ?

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Really?งั้นหรอ? Punch-Drunk Love (2002)
Really?จริงหรอ? Princess Hours (2006)
Really?จริงเหรอ? A Good Day to Have an Affair (2007)
Really?จริงหรือ? Pilot (2008)
Really?จริงหรอคะ? Bonfire of the Vanity (2008)
Really?จริงหรือ? Excalibur (2008)
Really?งั้นรึ? The Other Boleyn Girl (2008)
Really?จริงหรอ? Scratches (2009)
Really?งั้นหรอ? I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Really?- จริงดิ? Throwdown (2009)
Really?จริงเหรอ? Chuck Versus the Role Models (2010)
Really?จริงหรอ? The Ballad of Booth (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
really?Oh, no really?
really?Oh, really? When did he leave?
really?Really?
really?Really? I had locked it up before I went out.
really?Really? I thought she'd be the last person to get married.
really?Really? It took me an hour by train.
really?Really? I want to go there very much. I like Renoir very much.
really?Really? My hobby is reading comics.
really?Really? What's your special today?
really?Really? You didn't show much interest before. I wonder what's got into you?

Japanese-English: EDICT Dictionary
へえ[, hee] (int) oh, yes?; really? [Add to Longdo]
果たして(P);果して[はたして, hatashite] (adv) (1) as was expected; just as one thought; sure enough; as a result; (2) really? (in questions); ever?; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Re-ally \Re"-al*ly"\ (-l[imac]"), v. t. [Pref. re- + ally, v.
   t.]
   To bring together again; to compose or form anew. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Really \Re"al*ly`\ (r[=a]"[aum]l*l[=e]`), adv.
   Royally. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Really \Re"al*ly\ (r[=e]"al*l[y^]), adv.
   In a real manner; with or in reality; actually; in truth.
   [1913 Webster]
 
      Whose anger is really but a short fit of madness.
                          --Swift.
   [1913 Webster]
 
   Note: Really is often used familiarly as a slight
      corroboration of an opinion or a declaration.
      [1913 Webster]
 
         Why, really, sixty-five is somewhat old. --Young.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top