ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

どうも

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -どうも-, *どうも*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
どうも有難う[どうもありがとう, doumoarigatou] (n vi vt phrase) thank you

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
どうも有難う[どうもありがとう, doumoarigatou] (exp) Thank you; (P) [Add to Longdo]
どうも有難うございます[どうもありがとうございます, doumoarigatougozaimasu] (exp) thank you very much [Add to Longdo]
同門[どうもん, doumon] (n) fellow student [Add to Longdo]
堂守[どうもり, doumori] (n) temple keeper [Add to Longdo]
洞毛[どうもう, doumou] (n) vibrissae (e.g. cat whiskers) [Add to Longdo]
洞門[どうもん, doumon] (n) cave entrance; tunnel [Add to Longdo]
胴元[どうもと, doumoto] (n) bookmaker (in gambling); manager [Add to Longdo]
獰猛;どう猛[どうもう;ねいもう(獰猛)(ik), doumou ; neimou ( doumou )(ik)] (adj-na,n) ferocity; truculence [Add to Longdo]
瞠目[どうもく, doumoku] (n,vs) gazing at (in wonderment) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm sorry.どうも失礼。
"Will they go on strike again?" "I'm afraid so."「あの人たちは、またストをやるんだろうか」「どうもそうらしいね」
"I haven't been feeling too good lately." "You had better go to a doctor."「近頃どうも調子が悪くてね」「一度診てもらった方がいいよ」
"Will he succeed?" "I fear not."「彼は成功するだろうか」「どうも怪しい」
I don't get along with that guy.あいつとはどうも相性が合わないんだ。
I don't quite follow you.あなたのおっしゃることが、どうもよく分かりません。
I cannot place confidence in his words.あの人の言うことはどうも心もとないわね。 [F]
He makes a bad impression.あの人はどうもイメージが悪い。
Somehow the pitcher always proves a tough customer to me.あの投手とはどうも相性がよくない。
They seem to be in love with each other.あの二人はどうもできているらしい。
They are too close.あの二人はどうも怪しい。
That was not at all an appropriate remark.あれはどうも適切な発言ではなかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hi.[JA] どうも Son of the Mask (2005)
Hey.[JA] どうも Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
Thanks.[JA] どうも Detour (1945)
What up?[JA] どうも Peekaboo (2009)
- Hey.[JA] -どうも Heretic's Fork (2010)
- Thanks.[JA] どうも Jersey Boys (2014)
Hi.[JA] どうも Pilot (2011)
Domo arigato![CN] 多磨, 阿里啊多! (非常感谢 / どうもありがとう) Cars 2 (2011)
Thanks.[JA] どうも Chungking Express (1994)
Thanks.[JA] どうも The Magic Hour (2008)
Okay.[JA] どうも... Hereafter (2010)
Thanks.[JA] どうも The Blind Banker (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top