ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

really

R IH1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -really-, *really*, real
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
really(adv) โดยแท้จริง, See also: โดยแท้, โดยความเป็นจริง, Syn. actually, certainly, truly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
really(เรียล'ลิ) adv. โดยแท้, โดยแท้จริง, โดยความเป็นจริง, จริง ๆ , โดยจริงใจ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธหรืออื่น ๆ, Syn. truly, genuinely, verily, quite

English-Thai: Nontri Dictionary
really(adv) โดยแท้จริง, ตามความจริง, โดยจริงใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Really Simple Syndication( RSS)อาร์เอสเอส, เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เป็นประจำได้แบบอัตโนมัติ โดยผู้ใช้ต้องขอรับบริการ ผู้ใช้ไม่ต้องเข้าไปยังเว็บไซต์ที่สนใจต่างๆ โดยตรง เพื่ออ่านข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงในแต่ละวันด้วยตนเองทีละเว็บไซต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Really?(phrase) จะจริงหรือ?, จะใช่หรือ?

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
is really made of.จะทำจริงๆ What Are We Really Made Of? (2010)
I really feel quite happy now.ฉันรู้สึกมีความสุขมากใน ขณะนี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That's the only time I'm really happy: dreaming.ช่วงเวลาที่ฉันมีความสุข คือตอนฉันฝัน The Great Dictator (1940)
Do you think that's really silly?เราก็ควรยึดมันเป็นหลักไว้ คุณว่าฟังดูโง่เง่ามั้ยคะ Rebecca (1940)
You've taken long enough for that sketch. I shall expect a really fine work of art.คุณใช้เวลาวาดนานขนาดนี้ มันต้องเป็นศิลปะชั้นยอดแน่ Rebecca (1940)
No, thank you, Frith. I'm really not very hungry.- ไม่ค่ะ ฟริธฉันยังไม่ค่อยหิว Rebecca (1940)
We both really hope you'll be very happy.เราต่างหวังว่าคุณจะมีความสุข Rebecca (1940)
Well, all right. We'll walk down and take a look if you really want to.ก็ได้ เราจะลงไปดูกันถ้าคุณต้องการ Rebecca (1940)
Tell me, what was Rebecca really like?บอกฉันหน่อยว่ารีเบคคาหน้าตาเป็นยังไง Rebecca (1940)
I really don't think it's wise for you to come here, Mr. Jack.ไม่ฉลาดเลยที่มาที่นี่นะ คุณเเจ็ค Rebecca (1940)
I've always heard of the Manderley ball, and now I'm really going to see one.เคยเเต่ได้ฟังเรื่องงานเต้นรําของเเมนเดอเลย์ ทีนี้จะได้เห็นของจริงซะที Rebecca (1940)
Do you really think so?จริงเหรอ แล้วพัดของฉันอยู่ไหนล่ะ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reallyAdolfo likes his new school, but really remembers his friends at his old school.
reallyAfter swimming a glass of orange juice really fills the bill.
reallyA-hahaha, you really are bad at keeping secrets.
reallyA really perceptive person can figure out a whole situation with just a few clues. That's the kind of person I want you to become.
reallyArnold teaches us to see the object as it really is.
reallyAs the proverb goes, time is really money.
reallyAt Christmas he went out of his way to buy me a really nice model plane.
reallyAt Christmas she went out of her way to buy me a really nice model plane.
reallyAt his final exam, Bob was really put through the wringer; the test covered everything that was in the course.
reallyAt that time I really understood that gorillas have feelings.
reallyBill is really fighting the battle of the bulge.
reallyBill really drinks like a fish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ใช่เล่น(adv) really, See also: not a little, very, Syn. จริงๆ, Example: ความอดทนของมนุษย์นี้ช่างสูงไม่ใช่เล่น
อย่างเป็นจริงเป็นจัง(adv) really, See also: actually, tangibly, substantially, Syn. จริงจัง, เป็นล่ำเป็นสัน, Example: รัฐบาลจะต้องมีมาตรการเสริมในเชิงประหยัดพลังงานต่างๆ อย่างเป็นจริงเป็นจังอีกครั้ง
แท้(adv) really, See also: actually, in fact, truly, surely, genuinely, certainly, Syn. จริงๆ, Example: เสื้อกระโปรงชุดนี้สมกับเธอแท้ๆ, Thai Definition: โดยความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง
แท้จริง(conj) in fact, See also: really, truly, as a matter of fact, in reality, Syn. โดยความเป็นจริง, ตามที่เป็นจริง, Example: การชำระหนี้ภาคเอกชนของรัฐบาลนั้นนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าแท้จริงแล้วมาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะปลายเหตุเท่านั้น
แท้จริง(adv) truly, See also: really, actually, genuinely, Syn. แท้ๆ, จริงๆ, Example: ประชาชนต้องการนักการเมืองที่มีความตั้งใจเข้ามาทำงานให้ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง
เป็นแน่แท้(adv) really, See also: truly, certainly, actually, surely, Syn. จริง, แน่นอน, Example: เครื่องพิมพ์เลเซอร์ทำให้ได้ผลงานพิมพ์ที่ดูดีกว่าเครื่องพิมพ์ทั่วไปเป็นแน่แท้
เลย(adv) really, See also: indeed, Syn. จริงๆ, Example: การเยียวยารักษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกไวรัสเล่นงานนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกเลย, Thai Definition: ใช้ประกอบหลังคำอื่นเพื่อเน้นให้หนักแน่น
แล(adv) verily, See also: really, truly, Syn. จริง, ทีเดียว, Example: การแสวงหาทรัพย์สมบัตินี้แลที่เป็นเหตุให้ฝรั่งขาย อุดมการณ์ ให้คนในเอเชีย, Thai Definition: มักใช้ในที่สุดประโยค หรือในที่สุดสร้อยโคลง
โดยแท้(adv) really, See also: indeed, genuinely, virtually, truly, actually, Syn. โดยแท้จริง, จริงๆ, Example: เขาทำงานเพื่อส่วนรวมโดยแท้
ทีเดียว(adv) very, See also: really, Syn. แท้จริง, Example: มณีรักเทพมากทีเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[chang] (x) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly  FR: vraiment
เชียว[chīo] (adv) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite  FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[chīo] (adv) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely
เด็ดดวง[detdūang] (adj) EN: smashing ; fantastic ; really great
โดยแท้[dōi thaē] (adv) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite
ใจจริง[jaijing] (adv) EN: really ; sincerily ; truly  FR: franchement ; sincérement ; vraiment ; réellement
จัง[jang] (adv) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed  FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จังเลย[jang loēi] (adv) EN: really  FR: vraiment
จริง[jing] (adv) EN: really ; truly ; indeed  FR: réellement ; vraimernt
จริง ๆ[jing-jing] (adv) EN: really ; truly ; actually  FR: réellement ; vraiment ; tout à fait

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REALLY R IH1 L IY0
REALLY R IY1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
really (a) rˈɪəʳliː (r i@1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dí, ㄉㄧˊ, ] really and truly #2 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] really; truly; indeed; real; true; genuine #102 [Add to Longdo]
果然[guǒ rán, ㄍㄨㄛˇ ㄖㄢˊ, ] really; sure enough; as expected #1,886 [Add to Longdo]
的确[dí què, ㄉㄧˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] really; indeed #2,114 [Add to Longdo]
并非[bìng fēi, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄟ, / ] really isn't #2,419 [Add to Longdo]
果真[guǒ zhēn, ㄍㄨㄛˇ ㄓㄣ, ] really; indeed #11,276 [Add to Longdo]
真真[zhēn zhēn, ㄓㄣ ㄓㄣ, ] really; in fact #13,934 [Add to Longdo]
真是的[zhēn shi de, ㄓㄣ ㄕ˙ ㄉㄜ˙, ] Really! (interj. of annoyance or frustration) #18,245 [Add to Longdo]
卖力[mài lì, ㄇㄞˋ ㄌㄧˋ, / ] really put out energy for #19,612 [Add to Longdo]
没说的[méi shuō de, ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛ ㄉㄜ˙, / ] really good #62,052 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
urgemütlich { adj }really comfortable; extremely cosy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そう[sou] (adv) (1) so; really; seeming; (adj-na, suf) (2) (after masu stem and adj-stem) appearing that; seeming that; looking like; having the appearance of; (P) #513 [Add to Longdo]
[ちょう(P);チョー, chou (P); cho-] (n, n-suf, pref) (1) (uk) super-; ultra-; hyper-; very; really; (2) (after 割, percent, etc.) over; more than; (P) #681 [Add to Longdo]
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P) #1,462 [Add to Longdo]
本当に[ほんとうに(P);ほんとに(ik), hontouni (P); hontoni (ik)] (adv) really; truly; (P) #3,171 [Add to Longdo]
どうも[doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) #4,235 [Add to Longdo]
[うそ, uso] (n) (1) lie; falsehood; incorrect fact; (2) (col) Really!; Unbelievable!; No way!; (P) #4,830 [Add to Longdo]
熟(P);熟熟;熟々[つくづく(P);つくつく, tsukuduku (P); tsukutsuku] (adj-na, adv) (uk) (on-mim) completely; really; thoroughly; deeply; severely; intently; (P) #9,955 [Add to Longdo]
いと[ito] (adv) greatly; really #10,775 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n) (1) feelings; emotion; sentiment; (2) compassion; sympathy; (3) passion; affection; love; (4) the way things really are; the actual situation; (P) #11,224 [Add to Longdo]
誠に(P);実に(P);真に;寔に;洵に;實に(oK)[まことに(P);じつに(実に)(P);げに(実に);しんに(真に), makotoni (P); jitsuni ( jitsuni )(P); geni ( jitsuni ); shinni ( makoto ni )] (adv) (実に is usu. じつに, and 誠に is usu. まことに) indeed; really; absolutely; truly; actually; very; quite; (P) #12,548 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Re-ally \Re"-al*ly"\ (-l[imac]"), v. t. [Pref. re- + ally, v.
   t.]
   To bring together again; to compose or form anew. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Really \Re"al*ly`\ (r[=a]"[aum]l*l[=e]`), adv.
   Royally. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Really \Re"al*ly\ (r[=e]"al*l[y^]), adv.
   In a real manner; with or in reality; actually; in truth.
   [1913 Webster]
 
      Whose anger is really but a short fit of madness.
                          --Swift.
   [1913 Webster]
 
   Note: Really is often used familiarly as a slight
      corroboration of an opinion or a declaration.
      [1913 Webster]
 
         Why, really, sixty-five is somewhat old. --Young.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 really
   adv 1: in accordance with truth or fact or reality; "she was now
       truly American"; "a genuinely open society"; "they don't
       really listen to us" [syn: {truly}, {genuinely},
       {really}]
   2: in actual fact; "to be nominally but not actually
     independent"; "no one actually saw the shark"; "large
     meteorites actually come from the asteroid belt" [syn:
     {actually}, {really}]
   3: in fact (used as intensifiers or sentence modifiers); "in
     truth, moral decay hastened the decline of the Roman Empire";
     "really, you shouldn't have done it"; "a truly awful book"
     [syn: {in truth}, {really}, {truly}]
   4: used as intensifiers; `real' is sometimes used informally for
     `really'; `rattling' is informal; "she was very gifted"; "he
     played very well"; "a really enjoyable evening"; "I'm real
     sorry about it"; "a rattling good yarn" [syn: {very},
     {really}, {real}, {rattling}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top