Search result for

*weird*

(145 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: weird, -weird-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weird[ADJ] แปลกประหลาด, See also: อัศจรรย์, อภินิหาร, เหนือธรรมชาติ, Syn. supernatural, unearthly, unnatural, Ant. average, normal, typical
weird[ADJ] เกี่ยวกับโชคชะตา (คำโบราณ)
weirdo[N] คนประหลาด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. crackpot, crank, freak
weirdly[ADV] อย่างแปลกประหลาด
weird out[SL] คลุ้มคลั่ง, See also: เป็นบ้า, ตกใจมาก, สติแตก
weirdness[N] ความแปลกประหลาด
weirded out[SL] คลุ้มคลั่ง, See also: เป็นบ้า, ตกใจมาก, สติแตก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weird(เวียร์ด) adj. ประหลาด,อาเพท,อัศจรรย์,อภินิหาร, See also: weirdly adv. weirdness n., Syn. uncanny,eerie,wild ###A. normal,natural

English-Thai: Nontri Dictionary
weird(adj) ,พิกล,อัศจรรย์,แปลก,ประหลาด,อาเพศ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Weird.โอเค P2 (2007)
Oh, it's so weird that you're on a team nowโอ้ มันแปลกๆที่พี่มาอยู่ในทีมตอนนี้ Chuck in Real Life (2008)
And the weird part isแต่สิ่งที่แย่ที่สุดคือ Pret-a-Poor-J (2008)
No. I don't know. it's just weird.ไม่รู้สึกฉันแค่รู้สึกแปลก ๆ Pret-a-Poor-J (2008)
She seemed weirdly happy that we were leaving the house- เธอดูดีใจแบบประหลาดๆที่พวกเราออกจากบ้าน There Might be Blood (2008)
Sorry. Thing about a caf? - people weirdly want service.โทษที เกี่ยวกับร้านอาหารแล้ว คนจะนึกถึงบริการ There Might be Blood (2008)
Is it too weird to think that maybe fate brought usมันแปลกเกินไปไหมที่จะคิดว่าโชคชะตาพาเรา There Might be Blood (2008)
This is deep space. Weird shit happens.นี่ในอวกาศน่ะเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นได้เสมอ Dead Space: Downfall (2008)
This shit is getting weirder by the second.เรื่องมันชักแปลกขึ้นทุกทีแล้วน่ะเนี่ย Dead Space: Downfall (2008)
I know it's weird.ผมรู้มันมีข้อขัดขวาง Adverse Events (2008)
Which is weird, because you've put your bread in a lot of toasters.มันเป็นกำแพงกั้นเพราะ คุณทำขนมปังยาวมากไป Adverse Events (2008)
So either you're buying this as a gift or this is some kind of weird "if you build it, they will come" moment.หรือนายซื้อของพวกนี้ เป็นของขวัญ หรือนี่เป็นบางอย่างที่น่าขนลุก "ถ้าคุณทำมัน พวกเขาจะมา" Lucky Thirteen (2008)
Mentally, she's weird.สภาพจิตใจ.. Joy (2008)
Huh. That's weird.หุ มันแปลกๆนะ The Itch (2008)
She acts weird, things get different.เธอมีท่าทีทีพิลึก มีบางอย่างแปลกๆไป The Itch (2008)
Struck me as a little weird.มันทำให้ผมรู้สึกว่า มีอะไรพิกลอยู่เล็กน้อย The Itch (2008)
In a weird way, I matter.เป็นเรื่องประหลาด ฉันชอบมัน Dying Changes Everything (2008)
That must be weird.น่าแปลกนะ And How Does That Make You Kill? (2008)
- That's really weird.- นั่นแปลกมากนะ The Mark of Nimueh (2008)
All the symptoms fit. All that weird behavior.อาการตรงตามตำราทุกอย่าง ยังมีพฤติกรรมแปลก ๆ นั่นอีก Babylon A.D. (2008)
That's a weird place to put a piano!นั่นมันไม่น่าจะใช่ที่มาวางเปียโนนะเนี้ย? Bolt (2008)
That weird accent, you even kind of sound like him.แม้กระทั่งสำเนียงวิธีพูดก็ยังเหมือน Death Race (2008)
Weird.แหวะ Rambo (2008)
That was weird.นั่นมันแปลกนะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
All right, this is a little weird.เอาล่ะ นี่เริ่มแปลกหน่อยๆแล้ว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
It's a little weird, really. I mean, come on. Marty.แล้วมันพิลึกชะมัด ไม่เอาน่า มาร์ตี้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
What a beautiful, weird couple!ช่างเป็นคู่ที่น่ารักพิลึกดีจัง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
What's up with the guy with the weird eyes?หมอนั่นที่ตาแปลก ๆ เป็นอะไรเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
-That was weird -Yeah, people get lost out here, should I go get her?ประหลาด ใช่ คนหลงทางบ่อยๆที่นี่ ผมควรไปรับเธอไหม The Strangers (2008)
You're not gonna be any trouble, are you? No weird stuff?ไม่ครับ ไม่ทำแผลงๆ Jumper (2008)
No weird stuff.จั้มเปอร์ ฅนโดดกระชากมิติ Jumper (2008)
I said no weird stuff! Let's go.เอาค้าห้องสองวันมา ยังไม่ได้จ่ายนะ Jumper (2008)
Every time you come in here something weird happens.ตั้งแต่เธอมามันก็วุ่นตลอด The Ramen Girl (2008)
We're having some kind of powerful, weird alchemy, and you have to pay attention when that happens.เรากำลังมีพลังแปลกๆแต่รุนแรงบางอย่างต่อกัน และคุณก็ต้องสนใจในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ด้วย New York, I Love You (2008)
Look, I just happen to know this crazy, weird technique with the vagina.ฟังนะ ผมก็แค่เผอิญรู้ เรื่องเทคนิคบ้าบอเกี่ยวกับมดลูกอะไรแบบนี้ New York, I Love You (2008)
When he sat down next to me, it was so clear we weren't each other's style that it wasn't even weird.ตอนที่เขานั่งข้างฉัน มันชัดเจนมาก ว่าเราต่างก็ไม่ใช่สเป๊คของกันและกัน มันก็เลยไม่แปลก New York, I Love You (2008)
That would be so weird, because then we're going to see a green or any color all the time.มันคงจะพิลึกน่าดู เพราะแบบนั้น เราก็จะเห็นสีเขียว หรือสีอื่นๆตลอดเวลา New York, I Love You (2008)
I know, it is weird.ฉันรู้ มันพิลึก The Love Guru (2008)
It's crazy and it's getting a little too weird for me.ฉันรู้,มันบ้ามาก และทั้งหมดนี่มันทำให้ฉันกลัวขึ้นมานิดหน่อย 24: Redemption (2008)
That was just weird.นี่มันประหลาดมาก! Marley & Me (2008)
And then you come along with your weird kryptonite death grip, and...แล้วคุณก็เข้ามากับความคิดแย่ๆของคุณ ความชั่วร้ายแล้วก็... The House Bunny (2008)
I remember this one. She seems kind of weird.ฉันจำได้คนนึง เธอดูประหลาด The House Bunny (2008)
Not like an "I live in the wall and eat crickets" kind of weird... but just like a little off.ไม่เหมือนกับ"ชีวิตในกรอบและกินแต่ชิคเคล็ท" แปลกมากๆ แต่เพี้ยนแค่นิดหน่อย The House Bunny (2008)
Calling them weird?เรียกพวกเขาว่าตัวประหลาด? The House Bunny (2008)
Oh, I love my weird home.ฉันรักบ้านบ้าๆของฉันนี่จัง The House Bunny (2008)
- That's weird.- แปลก WarGames: The Dead Code (2008)
Picked up some weird bug. The infection went straight to his heart.เป็นโรคติดเชื้อที่หัวใจ WarGames: The Dead Code (2008)
We dress her up and then we... parade around one of the pubs in town. - That's weird...พวกเราจะแต่งตัวให้เธอแล้วเดินแห่เธอไปที่ผับในเมือง Made of Honor (2008)
You ever dealt with a drug dealer? It's terrible, it's weird, it's awkward.คุณเคยรับมือกับพ่อค้ายามั้ย มันแย่ มันแปลก มันน่าอึดอัด Pineapple Express (2008)
Why don't you go fuck yourself, you weird prick?ไปอึ๊บตัวเองซะไป ไอ้ตัวประหลาด Pineapple Express (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
weirdI'm always writing weird and hoopy stuff so I'm sure it's difficult to comment on.
weirdMy little brother gets delirious when he's sleepy. He says the weirdest things.
weirdThat's weird.
weirdThe day before yesterday he witnessed a weird incident in the wilderness.
weirdThere was something weird about the incident.
weird"You know a kid called Megumi Noda, right?" "Noda?" "Makes weird sounds like 'Hagya', 'Fugi'"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิจิตรพิสดาร[ADV] exquisitely, See also: weirdly, queerly, miraculously, strangely, amazingly, Syn. แปลกประหลาด, น่าพิศวง, Example: นกบางชนิดมีวิธีการทำรังอย่างวิจิตรพิสดาร
เพี้ยน[ADJ] odd, See also: weird, strange, queer, eccentric, bizarre, uncommon, Syn. แปลก, บ้า, Example: เธอเอาความคิดแสนเพี้ยนนี้มาจากไหน, Thai definition: ที่ผิดแปลกไปจากปกติธรรมดา
พิสดาร[ADJ] strange, See also: queer, particular, odd, bizarre, eccentric, weird, zany, Syn. แปลก, ประหลาด, พิลึก, ชอบกล, พิลึกพิลั่น, Example: เธอฟังเรื่องที่แสนจะพิสดารของเขาหรือยัง, Thai definition: แปลกพิลึก, ไม่เหมือนธรรมดา
พิกล[ADV] strange, See also: queerly, bizarrely, weirdly, Syn. แปลก, พิลึก, ประหลาด, Ant. ปกติ, ธรรมดา, Example: น้องเธอชอบทำอะไรพิกลไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านเขาสักเท่าไหร่, Thai definition: ผิดปกติ, แปลกไปจากธรรมดา
พิกล[ADJ] queer, See also: strange, odd, bizarre, weird, Syn. แปลก, พิลึก, ประหลาด, Ant. ปกติ, ธรรมดา, Example: เขาเป็นคนพิกลบ้าๆ บอๆ คงจะเรียนมากไปมั้ง, Thai definition: ที่ผิดปกติ,ที่แปลกไปจากเดิม
พิลึกพิลั่น[ADJ] weird, See also: bizarre, Syn. พิลึกกึกกือ, พิสดาร, แปลกประหลาด, แปลก, ประหลาด, Example: เรือ อู เรือใต้น้ำของเยอรมนี เป็นเรือพิลึกพิลั่นที่มีเรื่องเล่าต่อๆ กันมามาก, Thai definition: ที่ผิดปกติ, ที่แปลกประหลาดไปจากธรรมดามาก
แปลกประหลาด[ADJ] strange, See also: odd, uncommon, queer, weird, peculiar, Syn. พิศดาร, เพี้ยน, พิลึก, ผิดปกติ, Ant. ธรรมดา, ปกติ, Example: คนบ้านนี้มีรสนิยมแปลกประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านเขา, Thai definition: ที่ผิดปกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้
วิตถาร[ADJ] strange, See also: weird, odd, abnormal, eccentric, peculiar, queer, Syn. พิสดาร, แปลก, แผลง, Example: คนโบราณมีความเชื่อว่า ถ้าทำสิ่งวิตถารแล้วฝนจะตกติดกันไม่หยุด, Thai definition: ที่ทำนอกแบบเกินวิสัยปกติ, Notes: (บาลี)
วิตถาร[V] be strange, See also: be weird, be odd, be abnormal, be eccentric, be peculiar, be queer, Syn. พิสดาร, แผลง, Thai definition: ทำนอกแบบเกินวิสัยปกติ, Notes: (บาลี)
อุตริ[ADJ] queer, See also: odd, weird, strange, bizarre, unusual, Syn. นอกคอก, นอกทาง, นอกรีต
อุตริ[V] be queer, See also: be odd, be weird, Syn. นอกคอก, นอกทาง, นอกรีต, Example: เขาไม่อยากเชื่อว่าจะมีใครอุตริซื้อหานกป่าไปเลี้ยง และหนึ่งในนั้นก็คือ นกกระปูด
กึกกือ[ADJ] weird, See also: odd, bizarre, fantastic, strange, Syn. พิลึกกึกกือ, แปลก, ประหลาด, Example: เหตุการณ์พิลึกกึกกือทั้งสองเรื่องนี้คงจะต้องศึกษากันต่อไปในบรรดาประเทศเกิดใหม่, Thai definition: แปลกประหลาดมาก, ผิดปรกติมาก, ชอบกลมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิกล[adj.] (phikon) EN: weird ; unusual ; peculiar ; not normal ; queer ; odd ; strange ; funny   FR: singulier ; inhabituel ; étrange ; mystérieux , bizarre ; loufoque
แปลกประหลาด[adj.] (plaēk pralāt) EN: unusual ; strange ; queer ; odd ; uncommon ; weird ; peculiar   FR: étonnant ; surprenant ; inhabituel ; étrange
อุตริ[v.] (uttari) EN: be queer ; be odd ; be weird ; be silly enough   
อุตริ[adj.] (uttari) EN: queer ; odd ; weird ; strange ; bizarre ; unusual ; peculiar ; out of the ordinary ; unconventional ; beatnik ; eccentric   FR: curieux ; bizarre
วิจิตรพิสดาร[adv.] (wijitphitsadān) EN: exquisitely ; weirdly ; queerly ; miraculously ; strangely ; amazingly   
วิตถาร[adj.] (wittathān) EN: excessive ; superfluous ; strange ; queer ; fantastic ; eccentric ; oddball ; weird ; odd ; abnormal ; peculiar   FR: excessif ; excentrique ; anormal
วิตถาร[adj.] (witthān) EN: strange ; weird ; odd ; abnormal ; eccentric ; peculiar ; queer   FR: curieux ; fantasque

CMU English Pronouncing Dictionary
WEIRD    W IH1 R D
WEIRDO    W IH1 R D OW0
WEIRDER    W IH1 R D ER0
WEIRDLY    W IH1 R D L IY0
WEIRDOS    W IH1 R D OW0 Z
WEIRDEST    W IH1 R D AH0 S T
WEIRDNESS    W IH1 R D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weird    (j) (w i@1 d)
weirder    (j) (w i@1 d @ r)
weirdie    (n) (w i@1 d ii)
weirdly    (a) (w i@1 d l ii)
weirdest    (j) (w i@1 d i s t)
weirdies    (n) (w i@1 d i z)
weirdness    (n) (w i@1 d n @ s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: ลางไม่ดี English: weird

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unheimliche {n}weirdness [Add to Longdo]
Verrückte {m} | Verrückten {pl}weirdo | weirdos [Add to Longdo]
gruselig; unheimlich; übernatürlich; eigenartig {adj} | gruseliger; unheimlicher; übernatürlicher; eigenartiger | am gruseligsten; am unheimlichsten; am übernatürlichsten; am eigenartigstenweird | weirder | weirdest [Add to Longdo]
sonderbar {adj}weird [Add to Longdo]
sonderbar {adv}weirdly [Add to Longdo]
unheimlich; übernatürlich; eigenartig {adv}weirdly [Add to Longdo]
verschroben {adj}cranky; eccentric; weird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きしょい;キショイ[, kishoi ; kishoi] (adj-f) (sl) (See 気色悪い) feel sick; (something is) weird [Add to Longdo]
きめえ[, kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird [Add to Longdo]
クーキー[, ku-ki-] (n) (1) kooky; weird; (2) (usu. クッキー) cookie; cooky; (P) [Add to Longdo]
プッツン;ぷっつん[, puttsun ; puttsun] (n,vs) (1) (sl) (See プッツン女優) weird; crazy; losing common sense; snapping; (2) sound of a stretched string snapping [Add to Longdo]
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P) [Add to Longdo]
歌舞伎者;傾奇者;かぶき者[かぶきもの, kabukimono] (n) dandy; peacock; early-17th-century equivalent of present-day yakuza; Edo-period eccentric who attracted public attention with their eye-catching clothes, peculiar hairstyle, and weird behavior [Add to Longdo]
怪奇[かいき, kaiki] (adj-na,n) bizarre; strange; wonderful; weird; outrageous; (P) [Add to Longdo]
奇怪(P);奇っ怪[きかい(奇怪)(P);きっかい, kikai ( kikai )(P); kikkai] (adj-na,n) strange; wonderful; weird; outrageous; mysterious; (P) [Add to Longdo]
奇怪千万[きかいせんばん;きっかいせんばん, kikaisenban ; kikkaisenban] (n,adj-na) very strange (mysterious, weird); bizarre; monstrous; outrageous [Add to Longdo]
奇奇怪怪;奇々怪々[ききかいかい, kikikaikai] (adj-na,n) very strange; bizarre; weird; mysterious [Add to Longdo]
気色が悪い[きしょくがわるい, kishokugawarui] (exp,adj-i) (See 気色の悪い,気色悪い) weird; disgusting [Add to Longdo]
気色の悪い[きしょくのわるい, kishokunowarui] (exp,adj-i) (気色の悪い form is only used as an adj-i) (See 気色が悪い,気色悪い) weird; disgusting; sickening [Add to Longdo]
気色悪い[きしょくわるい, kishokuwarui] (adj-i) (1) weird; disgusting; sickening; (int) (2) yuck! (with an exclamation mark); eww! [Add to Longdo]
気味が悪い[きみがわるい, kimigawarui] (exp,adj-i) creepy (feeling); uneasy (feeling); bad (feeling); giving one the creeps; hideous; scaring; weird [Add to Longdo]
牛鬼蛇神[ぎゅうきだしん, gyuukidashin] (n,adj-no) wicked and perverse; weird and incoherent [Add to Longdo]
凄艶[せいえん, seien] (adj-na,n) weirdly beautiful [Add to Longdo]
凄味[すごみ, sugomi] (n) weirdness; ghastliness; dreadfulness [Add to Longdo]
薄気味悪い;薄気味わるい[うすきみわるい, usukimiwarui] (adj-i) weird; eerie; uncanny [Add to Longdo]
不気味(P);無気味[ぶきみ, bukimi] (adj-na,n) weird; ominous; eerie; uncanny; ghastly; (P) [Add to Longdo]
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na,n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P) [Add to Longdo]
変ちくりん[へんちくりん, henchikurin] (n,adj-na) (See 変梃りん) strange; weird; queer [Add to Longdo]
変な外人[へんながいじん, hennagaijin] (n) (sl) weird foreigner [Add to Longdo]
変梃;変てこ[へんてこ, henteko] (adj-na,n) strange; weird [Add to Longdo]
変梃りん;変てこりん[へんてこりん, hentekorin] (adj-na) (See 変梃) strange; weird [Add to Longdo]
妙ちきりん[みょうちきりん, myouchikirin] (adj-na) (See 妙ちくりん) weird; odd; bizarre; curious [Add to Longdo]
妙ちくりん;妙竹林[みょうちくりん, myouchikurin] (adj-na) (sl) weird; odd [Add to Longdo]
面妖[めんよう, menyou] (adj-na,n) weird; strange; mysterious [Add to Longdo]
妖気[ようき, youki] (n) ghostly; unearthly; weird [Add to Longdo]
悽絶[せいぜつ, seizetsu] (adj-na,n) extremely weird; gruesome; lurid; ghastly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, ] strange; odd; weird; wonderful [Add to Longdo]
希奇古怪[xī qí gǔ guài, ㄒㄧ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄞˋ, ] crazy; bizarre; weird; fantastic; strange [Add to Longdo]
怪气[guài qì, ㄍㄨㄞˋ ㄑㄧˋ, / ] weird (temperament) [Add to Longdo]
怪异[guài yì, ㄍㄨㄞˋ ㄧˋ, / ] weird [Add to Longdo]
怪诞[guài dàn, ㄍㄨㄞˋ ㄉㄢˋ, / ] freak; weird [Add to Longdo]
稀奇古怪[xī qí gǔ guài, ㄒㄧ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄞˋ, ] crazy; bizarre; weird; fantastic; strange [Add to Longdo]
诡异[guǐ yì, ㄍㄨㄟˇ ㄧˋ, / ] strange; weird [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weird \Weird\, v. t.
   To foretell the fate of; to predict; to destine to. [Scot.]
   --Jamieson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weird \Weird\ (w[=e]rd), n. [OE. wirde, werde, AS. wyrd fate,
   fortune, one of the Fates, fr. weor[eth]an to be, to become;
   akin to OS. wurd fate, OHG. wurt, Icel. ur[eth]r. [root]143.
   See {Worth} to become.]
   [1913 Webster]
   1. Fate; destiny; one of the Fates, or Norns; also, a
    prediction. [Obs. or Scot.]
    [1913 Webster]
 
   2. A spell or charm. [Obs. or Scot.] --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weird \Weird\, a.
   [1913 Webster]
   1. Of or pertaining to fate; concerned with destiny.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to witchcraft; caused by, or suggesting,
    magical influence; supernatural; unearthly; wild; as, a
    weird appearance, look, sound, etc.
    [1913 Webster]
 
       Myself too had weird seizures.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       Those sweet, low tones, that seemed like a weird
       incantation.             --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   {Weird sisters}, the Fates. [Scot.] --G. Douglas.
    [1913 Webster]
 
   Note: Shakespeare uses the term for the three witches in
      Macbeth.
      [1913 Webster]
 
         The weird sisters, hand in hand,
         Posters of the sea and land.    --Shak.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top