ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unusual

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unusual-, *unusual*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unusual(adj) ผิดปกติ, See also: ผิดจากธรรมดา, Syn. uncommon, Ant. common
unusual(adj) ประหลาด, See also: แปลกปลอม, Syn. strange, Ant. common, usual
unusual(adj) ไม่ธรรมดา, See also: พิเศษ, Syn. distinguished, remarkable, Ant. ordinary
unusual(adj) เป็นข้อยกเว้น
unusually(adv) เป็นพิเศษ, See also: อย่างน่าทึ่ง, Syn. extraordinarily, Ant. ordinarily
unusualness(n) การผิดจากธรรมดา, Syn. peculiarity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unusual(อันยู'?วล) adj. ผิดธรรมดา, เป็นข้อยกเว้น., See also: unusually adv. unusualness n., Syn. odd, rare, alien

English-Thai: Nontri Dictionary
unusual(adj) ผิดธรรมดา, ผิดปกติ, เป็นข้อยกเว้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unusual punishmentการลงโทษอย่างผิดธรรมดา, การลงโทษอย่างวิตถาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's a... That's an unusual tactic for a guard dog, but it's effective.เป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมาก และได้ผล The Bodyguard (1992)
That's unusual for my people.ครอบครัวเราไม่เคยทำ The Bodyguard (1992)
We're just taking statements from all the neighbors... just to see if they saw or heard anything unusual.เราต้องการกำลังจากเพื่อนบ้าน ที่อาจเห็นหรือได้ยินอะไร The Lawnmower Man (1992)
You noticed nothing unusual?- ผมเดาว่า คุณได้เปลี่ยนที่รองกันเปื้อน เมื่อคืน - ไม่มีใครที่นี่ อยากที่จะทำหรอก Deep Throat (1993)
Anything unusual? Jesus, what the heck am I talkin' about?มีอะไรผิดปกติไหม ให้ตายสิ ฉันพูดอะไรเนี่ย Junior (1994)
"Anything unusual?""มีอะไรผิกปกติไหม" Junior (1994)
This is most unusual and taboo, as you know. But, if you win the gods may be placated if the girl has been purified.นี่เป็นเรื่องที่ต้องห้ามเจ้าก็รู้แต่ถ้าเจ้าชนะ เทพเจ้าอาจนิ่งเงียบถ้าทำให้นางบริสุทธิ์ Rapa Nui (1994)
It's not unusual because my grandmother hated everybody.เพราะย่าผมเกลียดทุกคน Don Juan DeMarco (1994)
Um, they say there's been unusual activity on your account.เขาว่ารายการในบัญชีเธอไม่ปกติ The One with George Stephanopoulos (1994)
- That is the unusual activity.- นั้นแหละ ที่มันไม่ปกติ The One with George Stephanopoulos (1994)
He was a lovely person, very unusual.- ค่ะท่านเป็นคนน่ารักไม่เหมือนใคร Rebecca (1940)
This wasn't an ordinary knife. It had a very unusual carved handle and blade.นี่ไม่ใช่มีดธรรมดา มันมีที่จับแกะสลักผิดปกติอย่างมากและใบมีด 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unusualDon't you smell something unusual?
unusualHe has an unusual ability in English.
unusualHe is endowed with unusual ability in mathematics.
unusualHe is possessed by an unusual idea.
unusualHe recounted his unusual experiences.
unusualHer unusual behavior gave rise to our suspicions.
unusualHe told his stories in a very unusual way.
unusualIf you ask me, she's a little unusual.
unusualI heard an unusual sound.
unusualI hear that you are having an unusually cold winter.
unusualI like to serve unusual foods at my dinner parties.
unusualI'm coming to your party and bringing you an unusual present.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิดปรกติ(adj) unusual, See also: abnormal, irregular, uncommon, offbeat, atypical, Example: เมื่อเกิดอารมณ์ผิดปกติ เด็กจะทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัว, Thai Definition: ที่แปลกไปจากธรรมดา, ที่ไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น
แปลกปลอม(adj) unusual, See also: strange, odd, uncommon, Syn. ผิดปกติ, แปลกๆ, Ant. ปกติ, Example: ในบ้านต้องมีสิ่งแปลกปลอมบางอย่างอยู่แน่ๆ เพราะสุนัขเห่าทั้งวัน, Thai Definition: ที่มีสิ่งอื่นหรือพวกอื่นปนเข้ามา
ผิดหูผิดตา(adv) unusual, See also: strange (to the eyes/ears), Syn. แปลกตา, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆ ลำคลองสายนี้เปลี่ยนไปอย่างผิดหูผิดตาแทบจำไม่ได้, Thai Definition: อย่างผิดสังเกต, อย่างผิดแปลกไปจากเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดปรกติ[phitprokkati] (adj) EN: unusual
แปลก ๆ[plaēk plaēk] (adj) EN: unusual  FR: inhabituel

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
unusual
unusual
unusually
unusually

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unusual
unusually

WordNet (3.0)
unusual(adj) not usual or common or ordinary, Ant. usual
unusual(adj) not commonly encountered
unusually(adv) to a remarkable degree or extent, Syn. unco, remarkably, outstandingly, Ant. unremarkably
unusualness(n) uncommonness by virtue of being unusual, Ant. usualness
strange(adj) being definitely out of the ordinary and unexpected; slightly odd or even a bit weird, Syn. unusual, Ant. familiar

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Unusual

a. Not usual; uncommon; rare; as, an unusual season; a person of unusual grace or erudition. -- Un*u"su*al*ly, adv. -- Un*u"su*al*ness, n. [ 1913 Webster ]

Unusuality

n. Unusualness. Poe. [ 1913 Webster ]

[ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非常[fēi cháng, ㄈㄟ ㄔㄤˊ,  ] unusual; extraordinary; extreme; very; exceptional #231 [Add to Longdo]
别致[bié zhì, ㄅㄧㄝˊ ㄓˋ,   /  ] unusual, unique #14,574 [Add to Longdo]
反常[fǎn cháng, ㄈㄢˇ ㄔㄤˊ,  ] unusual; abnormal #19,191 [Add to Longdo]
异状[yì zhuàng, ㄧˋ ㄓㄨㄤˋ,   /  ] unusual state; different condition #54,495 [Add to Longdo]
不寻常[bù xún cháng, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄣˊ ㄔㄤˊ,    /   ] unusual; curious; somewhat extraordinary [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungebräuchlich { adj } | ungebräuchlicher | am ungebräuchlichstenunusual | more unusual | most unusual [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
非常[ひじょう, hijou] (n, adj-na, adj-no) (1) emergency; (adj-na, adj-no) (2) extraordinary; unusual; (P) #1,080 [Add to Longdo]
変わり(P);変り[かわり, kawari] (n) (1) change; alteration; (2) unusual state or event; accident; abnormality; (3) difference; distinction; (P) #2,367 [Add to Longdo]
異なり[ことなり, kotonari] (adj-f) unlike; unique; unusual #2,681 [Add to Longdo]
[い, i] (n, adj-na) (1) difference (of opinion); (adj-na) (2) strange; odd; unusual; (pref) (3) different #2,859 [Add to Longdo]
異;殊[こと;け, koto ; ke] (n, adj-na, n-pref) (1) (こと only) (arch) difference (from one another); different thing; other; (adj-na) (2) unusual; extraordinary #2,859 [Add to Longdo]
変わる(P);変る[かわる, kawaru] (v5r, vi) (1) to change; to be transformed; to be altered; to vary; (2) to move to; (3) (usu. as 変わった, 変わっている) (See 変わった, 変わっている) to be different; to be uncommon; to be unusual; (P) #4,858 [Add to Longdo]
[みょう, myou] (adj-na, n) (1) (uk) strange; unusual; (2) (something) superb; (something) excellent; (P) #5,988 [Add to Longdo]
珍しい(P);珍らしい(io)[めずらしい, mezurashii] (adj-i) (1) unusual; rare; curious; (2) new; novel; (3) fine (e.g. gift); (P) #7,321 [Add to Longdo]
斜め(P);斜(io);傾(oK)[ななめ(P);なのめ(ok), naname (P); nanome (ok)] (adj-no, adj-na, n) (1) (See 斜) slanting; tilted; sloping; diagonal; oblique; (2) unusual; slanted (view of the world); bad (mood); (P) #11,253 [Add to Longdo]
ユニーク(P);ユーニーク[yuni-ku (P); yu-ni-ku] (adj-na, n) unique; individual; original; unusual; (P) #15,436 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top