ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spook

S P UW1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spook-, *spook*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
spooky(adj, colloq) น่ากลัว เช่น spooky movie, Syn. creepy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spook(n) ผี (คำไม่เป็นทางการ), See also: ภูตผีปีศาจ, Syn. ghost, specter
spook(n) นักสืบ (คำสแลง), See also: จารชน, สายลับ, Syn. detective, spy
spook(vt) หลอกให้ตกใจ, See also: ทำให้ตกใจ, ทำให้กลัว, Syn. haunt, startle, terrorize
spook(vi) ตกใจกลัว, See also: ตกอกตกใจ, Syn. be frightened, scare
spooky(adj) น่ากลัว, Syn. ominous, weird, scary
spook at(phrv) ตกใจกลัว, See also: ตกอกตกใจกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spook(สพูค) n. ภูติผีปีศาจ, คนประหลาด, นักจารกรรม, นักสืบ, คนผิวดำ. vt. ทำให้ตกใจ, ทำเป็นผี. vi. ตกใจ
spooky(สพู'คี) adj. เหมือนผี, เหมือนภูติผีปีศาจ, น่ากลัว, ตกใจง่าย., See also: spookily adv.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're not gonna let a bunch of spooks kick us out.เราจะไม่ปล่อยให้พวกนั้น/เตะส่งเราแน่ American History X (1998)
'Cause if the deer's still alive I don't wanna spook him.บางทีถ้ามันยังอยู่ผมก็ไม่อยากให้มันตกใจน่ะ. 11:14 (2003)
Be smart, kid. Let the spooks do the hard time.เลิกโง่ได้แล้ว ไอ้หนู ปล่อยให้คุณนักสืบจัดการเถอะ Alpha Dog (2006)
You know, Spook is such a goddamn daredevil, could you please order him not to try too hard to die for his country, but rather to let the son-of-a-bitch on the other side die for his instead?รู้ใช่ไหมครับว่าสปู๊กเป็นประเภทไม่กลัวตาย ช่วยสั่งไม่ให้เขาพยายามพลีชีพเพื่อชาติจนเกินควร แต่ปล่อยให้ลูกหมาฝ่ายตรงข้ามพลีชีพพวกมันแทน Rescue Dawn (2006)
Other one spooks around as he sees fit whereas other has become a real spookมีบางคนที่ชอบทำตัวเป็นผี และก็มีบางคนที่กลายเป็นผีไปจริงๆซะแล้ว Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
No can do, since our bass player is a spook by nowไม่ ทำไมได้หรอก เพราะมือเบสเรากลายเป็นผีไปแล้ว Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
4 years ago the D.O.D. recruits Thomas Gabriel... to be a cyber spook for them, OK.เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ดี โอ ดี ได้ทำการคัดเลือก โทมัส กาบรีล... . ให้มาเป็นปีศาจคอมพิวเตอร์ของพวกเค้า Live Free or Die Hard (2007)
Okay. Don't spook him.นั่นล่ะ อย่าให้มันตกใจ Disturbia (2007)
Look, i know that it spooks you -- skip the speech.I'm ready.ฟังนะ ฉันรู้มันทำให้เธอกลัว ฉันไม่สน ฉันพร้อมแล้ว I Know What You Did Last Summer (2008)
I'm not waiting for a load of spooks and coppers to come cracking my head.ผมไม่รอพวกสายสืบ กับพวกตำรวจเข้ามายิงหัวผมหรอก The Bank Job (2008)
You spook me.นายทำให้ฉันกลัว Gamer (2009)
Don't let them spook you. They just like to intimidate.ไม่ต้องกลัว, พวกนั้นชอบขู่ Prison Break: The Final Break (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอน(v) haunt, See also: spook, scare, frighten, Syn. หลอกหลอน, Example: ภาพอุบัติเหตุหวนกลับมาหลอนเขาอีก, Thai Definition: อาการที่ภาพซึ่งน่ากลัวหรือน่าสะเทือนใจคงอยู่ในมโนภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอก[løk] (v) EN: frighten ; spook  FR: effrayer
หลอน[løn] (v) EN: spook ; haunt
ผี[phī] (n) EN: spirit ; ghost ; jinn ; spook ; devil ; genie ; demon ; phantom ; ghoul ; bad spirit  FR: esprit [ m ] ; fantôme [ m ] ; démon [ m ] ; génie [ m ] ; spectre [ m ]
สาง[sāng] (n) EN: ghost ; spirit ; spook (inf.) ; apparition ; spectre ; wraith  FR: esprit [ m ] ; fantôme [ m ] ; spectre [ m ] ; apparition [ f ] ; revenant [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPOOK S P UW1 K
SPOOKS S P UW1 K S
SPOOKY S P UW1 K IY0
SPOOKED S P UW1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spook (n) spˈuːk (s p uu1 k)
spooks (n) spˈuːks (s p uu1 k s)
spooky (j) spˈuːkiː (s p uu1 k ii)
spookier (j) spˈuːkɪəʳr (s p uu1 k i@ r)
spookiest (j) spˈuːkɪɪst (s p uu1 k i i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) #2,593 [Add to Longdo]
お化けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story [Add to Longdo]
お化け話;御化け話[おばけばなし, obakebanashi] (n) (See 怪談) ghost story; spooky story [Add to Longdo]
アカギンザメ[akaginzame] (n) spookfish (Hydrolagus mitsukurii, species of cartilaginous fish from the Northwest Pacific) [Add to Longdo]
テングギンザメ[tenguginzame] (n) Pacific spookfish (Rhinochimaera pacifica, species of deep water cartilaginous fish); deep-sea chimaera [Add to Longdo]
気味悪い;気味わるい[きみわるい;きびわるい, kimiwarui ; kibiwarui] (adj-i) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky [Add to Longdo]
薄気味の悪い[うすぎみのわるい, usugiminowarui] (exp, adj-f) (See 薄気味悪い) eerie; spooky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spook \Spook\ (sp[=oo]k), n. [D. spook; akin to G. spuk, Sw.
   sp["o]ke, Dan. sp["o]gelse a specter, sp["o]ge to play,
   sport, joke, sp["o]g a play, joke.]
   1. A spirit; a ghost; an apparition; a hobgoblin. [Written
    also {spuke}.] --Ld. Lytton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The chimaera.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spook
   n 1: someone unpleasantly strange or eccentric [syn: {creep},
      {weirdo}, {weirdie}, {weirdy}, {spook}]
   2: a mental representation of some haunting experience; "he
     looked like he had seen a ghost"; "it aroused specters from
     his past" [syn: {ghost}, {shade}, {spook}, {wraith},
     {specter}, {spectre}]
   v 1: frighten or scare, and often provoke into a violent action;
      "The noise spooked the horse"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 spook /spok/
  ghost; phantom

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top