Search result for

*violently*

(107 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: violently, -violently-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
violently[ADV] อย่างรุนแรง, See also: อย่างฝ่าฝืน, อย่างล่วงละเมิด, Syn. forcibly, forcefully, combatively

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He violently attacked the reporter.และเริ่มที่ต่อยนักข่าวคนนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า Scandal Makers (2008)
- How are they? - They died violently nine years ago.พวกเค้าสบายดีหรือเปล่า พวกเค้าถูกฆ่าตายอย่างทารุณเมื่อเก้าปีก่อนน่ะคับ Superhero Movie (2008)
Let's hope you're not violently murdered too.ชั้นหวังว่า เธอคงไม่ตายทารุณเหมือนพวกเค้า Superhero Movie (2008)
The only victim we know for certain died violently.เป็นเหยื่อเพียงรายเดียวที่เรารู้ ว่าตายเพราะเหตุรุนแรง Harbingers in a Fountain (2009)
Are going to win it all this year. [violently clipped sneeze] [sniffs] What do you think?จะชนะรวดหมดปีนี้ เธอคิดว่าไง? Introduction to Film (2009)
Violent lives ending violently.อยู่อย่างรุนแรง ก็ตายอย่างรุนแรง Watchmen (2009)
But if it were to fall out of suspension, and come into contact with matter, say with the bottom of the canister, then, the two opposing forces would annihilate one another violently.หากมันจะมาหาจากระงับ และเข้ามาติดต่อกับเรื่อง, เพื่อพูดผอกด้านล่าง, แล้วทั้งสองที่ขัดขวางไพร่พลจะทำลาย ความรุนแรงกัน. Angels & Demons (2009)
They will react violently, even psychotically.พวกเขาจะตอบสนองอย่างดุร้าย อาจกลายเป็นมีปัญหาทางจิต The Uncanny Valley (2010)
My violently beating heart?หัวใจผมเต้นแรง Personal Taste (2010)
When matter and antimatter touch, they violently cancel each other out.พวกเขาอย่างรุนแรง ยกเลิกแต่ละออกอื่น ๆ นักฟิสิกส์กล่าวว่า พวกเขาทำลายซึ่งกันและกัน What Are We Really Made Of? (2010)
Wait, who do you think you are acting so violently at a stranger's house?เอ๊ะ คุณคิดว่าคุณเป็นใคร มาทำแบบนี้ที่บ้านคนอื่น Episode #1.15 (2010)
The Pearl. Was pitching and yawing violently.แบล็คเพิร์ล โคลงเคลงอย่างรุนแรง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
(RETCHING VIOLENTLY)(... .. โอ็ก! Bridesmaids (2011)
Quite violently, actually, Dexter.เกลียดอย่างแรง เด็กซ์เตอร์ ฉันขอโทษแต่... One Day (2011)
When a witch dies violently, they release a mystical energy making the place of their death with power.เมื่อแม่มดตาย พวกเขาจะปล่อยพลังออกมาก ทำให้สถานที่ ที่พวกเขาตายจะมีอำนาจ The House Guest (2011)
According to luka's dad, one of these contains a spell that'll let me harness the energy that's left behind when a witch dies violently.ตามที่พ่อของลูก้าบอก หนึ่งในกล่องเหล่านี้ มีเวทย์มนตร์หนึ่ง ที่จะยอมให้ฉันควบคุมพลัง ที่ถูกทิ้งไว้ Know Thy Enemy (2011)
I violently executed my 10th grade geometry teacher about five different ways in my mind.ฉันปฏิบัติการอย่างรุนแรงกับครูเราขาคณิตตอนเกรดสิบ มีตั้งห้าแบบอ่ะนะที่คิดไว้ในใจ Bombshells (2011)
She'll continue to respond violently to regain control.เธอจะใช้รุนแรงเพื่อควบคุมตัวเองไว้. Hanley Waters (2011)
Most likely a local fisherman, definitely an alcoholic, and based on this unsub's level of sadism, violently abusive.เหมือนชาวประมงทั่วๆไป,ที่แน่นอนว่าติดสุราเรื้อรัง และโดยพื้นฐานแล้วคนร้ายเป็นพวกซาดิสม์ ที่พฤติกรรมรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกที Big Sea (2011)
If Cindi as much as sat in a canoe, she'd get violently seasick.ถ้าซินดี้ได้นั่งในเรือแคนนู เธอก็ควรมีอาการเมาเรืออย่างรุนแรง. Big Sea (2011)
And quite violently.อย่างรุนแรงเสียด้วย Restless (2011)
Suicidology is an imperfect science, but it's uncommon for women to kill themselves so violently.แม้หลักการของการฆ่าตัวตาย จะยังไม่สมบูรณ์ แต่มันก็น่าแปลกสำหรับผู้หญิง ที่ฆ่าตัวตายด้วยวิธีรุนแรงอย่างนั้น From Childhood's Hour (2011)
The people who lived here before died here, violently, and apparently they weren't the only ones.ผู้คนที่อาศัยอยู่ก่อนหน้าตายไปอย่างโหดร้าย และดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ใช่พวกเดียว Open House (2011)
I'm pretending to be violently ill to avoid lifting a few boxes.ผมแกล้งทำเป็นป่วยหนัก เพื่อจะได้ไม่ต้องไปช่วยยกของ Studies in Modern Movement (2011)
HORSE WHINNIES VIOLENTLY(เสียงม้าคึกคะนอง) Lancelot du Lac (2011)
So, I know we're both violently opposed to poly blends, but this...ฉันรู้ว่าเราสองคนดูแรงตรงข้ามกับการผสมโพลี Breaking the Code (2012)
Violently.อย่างรุนแรง Love Sick (2012)
and ten "wanting to kill you violently."และสิบคือต้องการฆ่านายตอนนี้ Frenemy (2012)
- Violently.- โดนฆ่าทารุณ The Kiss (2012)
Do you think he's crying, weeping violently in the depths of the sea?? คุณคิดว่าเขาร้องไห้ ร้องไห้อย่างรุนแรง ในความลึกของน้ำทะเลหรือไม่ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Violently. Don't worry, though.รุนแรงเลยล่ะ แต่ไม่ต้องกังวลไป\ นายทำได้ตามที่ฉันขอ Dodger (2013)
When a killer bludgeons someone that violently, he usually leaves behind some DNA.เมื่อฆาตกรใช้ความรุนแรงขึ้น เขามักจะทิ้งร่องรอย DNA ไว้ The Twist in the Plot (2013)
Combined with an apparent belief that acting on his attraction towards other men is wrong, this state causes the unsub to lash out violently at those he's with.บวกกับความเชื่อที่ว่า การรักชอบผู้ชายด้วยกันนั้นผิด สิ่งเหล่านั้นทำให้อันซับปลดปล่อยความรุนแรง Broken (2013)
Mm, a lot of the great artists died young and violently, half-mad.อืม ศิลปินดีๆ หลายคน ตายตั้งแต่ยังอายุน้อย แล้วก็แบบเป็นเหมทอนโรคจิต Kiss of the Muse (2013)
Mm, a lot of the great artists died young and violently, half-mad.คนหนุ่มจำนวนมากของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่เสียชีวิต และรุนแรง คนบ้า Kiss of the Muse (2013)
Violently.พังยับเลยด้วย Identity (2013)
Sometimes, they end violently.บางครั้งก็จบลงด้วยความรุนแรง Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Every passenger who had fish for dinner will soon become violently ill.ผู้โดยสารทุกคนที่กินปลา เป็นอาหารเย็นจะป่วยหนักในไม่ช้า Airplane! (1980)
Our climate is changing violently. It will happen over the next six to eight weeks.สภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงรุนแรง ในช่วง 6-8 สัปดาห์นี้ The Day After Tomorrow (2004)
- No pea shooter could smack her face that violently.-ไม่มีคนยิงถั่ว ยิงถูกหน้าเธอได้ แรงขนาดนั้นหรอก An American Haunting (2005)
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม. V for Vendetta (2005)
The project, however, ends violently.โครงการ จบลง ด้วยความเสียหายรุนแรง V for Vendetta (2005)
On September 2, 1506, he was dethroned violently after a revolt by the nobles.พระองค์จึงมีนิสัยที่แปลก จนกระทั่งวันที่ 2 กันยายน ปี ค.ศ. 1506 เกิดการกบฎโดยขุนนางชั้นสูง พระองค์จึงถูกขับจากราชบัลลังก์ The King and the Clown (2005)
Man was violently assaulted in Nebraska by a hitchhiker matching Bagwell's description.ผู้ชายถูกทำร้ายในนาแบรสกา โดยคนที่อาศัยรถมา ซึ่งมีลักษณะคล้ายแบ็กเวล Map 1213 (2006)
Michael was created by a perfect alignment of interior and exterior factors gone violently wrong-- a perfect storm, if you will.ไมเคิลถูกสร้าง โดยความสมบูรณ์แบบ จากส่วนประกอบภายในและภายนอก Halloween (2007)
Sensibly and as warmly as a man violently in love can be supposed to do."เป็นผู้ชายอ่อนไหวและอบอุ่น การมีรักโดยพลการอาจจะถูกทึกทักเอาได้" Becoming Jane (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
violentlyHe resisted arrest violently.
violentlyI felt my heart beating violently.
violentlyI felt my heart beat violently.
violentlyI had a little fever, I felt my heart beat violently.
violentlyIt also began to rain to the still bad thing which the wind was blowing violently.
violentlyI tried to give him some advice, but he just abused me violently.
violentlyThe views of the two politicians collide violently.
violentlyViolently now it acts, all is wrong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุเด็ดเผ็ดมัน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเดือดเลือดพล่าน, Example: การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันระหว่างเจ้าของพื้นที่เดิมกับผู้สมัครหน้าใหม่
ดุเดือดเลือดพล่าน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, unrestrained, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเด็ดเผ็ดมัน, Example: ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโจมตีและตอบโต้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่าน
เฮือก[ADV] violently, Example: เสียงตอกโรงลิเกดังขึ้นอีกครั้ง โมสะดุ้งเฮือกเมื่อนึกถึงเวลาที่เขาจะต้องเริ่มงานอีกครั้ง, Thai definition: คำประกอบอาการไหวหรือสะดุ้ง แสดงว่า ไหวอย่างแรง
อาละวาด[V] act madly, See also: act wildly, act violently, Syn. แผลงฤทธิ์, ออกฤทธิ์ออกเดช, Example: คนพิษสุราเรื้อรังอาละวาดปาแก้วในห้องคนป่วย, Thai definition: ทำเกะกะระราน, แสดงอาการดุร้าย เอะอะตึงตัง หรือคลุ้มคลั่ง
แพ่น[V] intrude violently, See also: rush in, dash, Example: เขาแพ่นเข้าไปถึงห้องแต่งตัวของเธอจนทำให้เธอตกใจร้องเอะอะโวยวาย, Thai definition: พรวดพราดเข้าไป
อาน[ADV] greatly, See also: violently, badly, Thai definition: มาก
ถมึงทึง[ADV] fiercely, See also: seriously, savagely, viciously, violently, solemnly, gravely, sulkily, Syn. น่ากลัว, ขมึงทึง, Example: เธอจ้องมองลุงผิวอย่างถมึงทึง พลางตะโกนเสียงดัง, Thai definition: ลักษณะหน้าตาที่บูดบึ้ง ไม่ยิ้มแย้ม, หน้าตาน่ากลัว
ถึงพริกถึงขิง[ADV] at it hammer and tongs, See also: strongly, violently, seriously, fiercely, Syn. เผ็ดร้อนรุนแรง, รุนแรง, Example: ลำตัดคณะนี้เล่นถึงพริกถึงขิงดีจริง
ฉกาจฉกรรจ์[ADV] ferociously, See also: bravely, strongly, violently, fiercely, fearlessly, courageously, Syn. เก่งกาจ, กล้าแข็ง, ฉกาจ, ห้าวหาญ, Example: ทหารต่อสู้ข้าศึกอย่างฉกาจฉกรรจ์เพื่อป้องกันอิสรภาพของประเทศไทยไว้
กระตุก[V] pull violently, See also: tug, yank, wrench, Example: เด็กซนกระตุกเชือกโยงเรือเล่นจนขาด, Thai definition: ชักเข้ามาโดยเร็ว
ดุเดือด[ADV] violently, See also: ferociously, viciously, savagely, Syn. รุนแรง, ร้ายแรง, เหี้ยมโหด, ดุดัน
รุนแรง[ADV] strongly, See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, violently, intensely, sharply, acutely, excessive, Syn. หนักหน่วง, สาหัส, แรง, Example: เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนหลังจากที่ต้องผิดหวังอย่างรุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
เฮือก[adv.] (heūak) EN: with violence ; violently ; abruptly   FR: brutalement ; brusquement
ผีตายโหง[n. exp.] (phī tāihōng) EN: ghost of one who has died violently or suddenly   FR: esprit de celui qui décède de mort violente ou soudaine [m]
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously   

CMU English Pronouncing Dictionary
VIOLENTLY    V AY1 AH0 L AH0 N T L IY0
VIOLENTLY    V AY1 L AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
violently    (a) (v ai1 @ l @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gewaltlos {adv}nonviolently [Add to Longdo]
heftig {adv}violently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐらっと[, guratto] (adv) (on-mim) shaking violently [Add to Longdo]
ぐらり[, gurari] (adv-to,adv) shaking violently [Add to Longdo]
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently [Add to Longdo]
ぶん投げる;打ん投げる[ぶんなげる, bunnageru] (v1,vt) to throw (strongly, violently, etc.) [Add to Longdo]
むんず[, munzu] (adv-to) strongly; violently; with all one's strength [Add to Longdo]
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently [Add to Longdo]
咳き込む;咳込む[せきこむ, sekikomu] (v5m,vi) to cough violently; to have a coughing fit [Add to Longdo]
口荒く[くちあらく, kuchiaraku] (adv) violently [Add to Longdo]
高鳴り[たかなり, takanari] (n) ringing; throbbing violently [Add to Longdo]
震え上がる[ふるえあがる, furueagaru] (v5r,vi) to tremble violently; to shudder up [Add to Longdo]
吹き荒む[ふきすさむ, fukisusamu] (v5m) to blow violently [Add to Longdo]
吹き荒れる;吹荒れる[ふきあれる, fukiareru] (v1,vi) to blow violently; to sweep over; to devastate [Add to Longdo]
吹き頻る;吹きしきる[ふきしきる, fukishikiru] (v5r) to blow violently; to blow incessantly; to blow hard (e.g. the wind) [Add to Longdo]
吹雪く;乱吹く[ふぶく, fubuku] (v5k,vi) to blow snow violently [Add to Longdo]
凄絶[せいぜつ, seizetsu] (adj-na,n) extremely; violently [Add to Longdo]
突き立てる[つきたてる, tsukitateru] (v1,vt) to pierce; to thrust violently [Add to Longdo]
風巻く(iK)[しまく, shimaku] (v5k,vi) to gust; to blow violently [Add to Longdo]
糞味噌に言う;糞みそに言う[くそみそにいう, kusomisoniiu] (exp,v5u) to verbally attack (violently); to run down; to criticize severely; to criticise severely [Add to Longdo]
暴れだす;暴れ出す[あばれだす, abaredasu] (v5s) to grow restive; to begin to act violently [Add to Longdo]
暴れる[あばれる, abareru] (v1,vi) to act violently; to rage; to struggle; to be riotous; (P) [Add to Longdo]
奔流[ほんりゅう, honryuu] (n) torrent; violently rushing stream; tumbling (water) [Add to Longdo]
無手と(ateji)[むずと, muzuto] (adv) (uk) strongly; violently; with all one's strength [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强烈[qiáng liè, ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] intense; (violently) strong, #1,618 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, / ] die violently, #14,479 [Add to Longdo]
汹涌[xiōng yǒng, ㄒㄩㄥ ㄩㄥˇ, / ] to surge up violently (of ocean, river, lake etc); turbulent, #16,475 [Add to Longdo]
横冲直撞[héng chōng zhí zhuàng, ㄏㄥˊ ㄔㄨㄥ ㄓˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] lit. bashing sideways and colliding straight on (成语 saw); to push through shoving and bumping; to barge; to charge around violently, #39,162 [Add to Longdo]
劲吹[jìng chuī, ㄐㄧㄥˋ ㄔㄨㄟ, / ] (the wind) blows violently, #65,919 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] die violently, #915,357 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Violently \Vi"o*lent*ly\, adv.
     In a violent manner.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top