Search result for

*dwelling*

(172 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dwelling, -dwelling-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dwelling[N] บ้าน, See also: ที่อยู่, ที่พักอาศัย, Syn. house, residence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dwelling(ดเวล'ลิง) n. ที่อาศัย,ที่อยู่,ที่พำนัก

English-Thai: Nontri Dictionary
dwelling(n) ที่พำนัก,ที่พักพิง,ที่อาศัย,ที่อยู่อาศัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liberty of the dwellingเสรีภาพในเคหสถาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
overcrowded dwellingที่อยู่อาศัยแออัดยัดเยียด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dwellingเคหสถาน, ที่อยู่อาศัย [ดู mansion-house] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dwelling defenceการป้องกันสิทธิในเคหสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dwelling unitหน่วยที่อยู่อาศัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dwelling, liberty of theเสรีภาพในเคหสถาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dwellingที่อยู่อาศัย, เคหสถาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dwellingที่อยู่อาศัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
furnished dwellingที่อยู่อาศัยพร้อมเครื่องเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
insufficiently occupied dwellingที่อยู่อาศัยมีผู้อยู่เบาบาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
unfurnished dwellingที่อยู่อาศัยไม่มีเครื่องเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
unoccupied dwellingที่อยู่อาศัยไม่มีผู้อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dwellingsที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Room layout (Dwellings)การวางผังห้อง (ที่อยู่อาศัย) [TU Subject Heading]
Dwelling หน่วยที่อาศัย
หน่วยทางสถิติของอาคารสถานที่ที่ซึ่งครัวเรือน หนึ่งเป็นผู้ครอบครอง [สิ่งแวดล้อม]
Catheterization, Indwellingการสวนคาหลอดสวนปัสสาวะไว้,สวนปัสสาวะคาไว้ [การแพทย์]
Catheters, Indwellingสายสวนซึ่งคาไว้ในท่อปัสสาวะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not dwelling on the past. I don't think you should either.ผมไม่อยากพูดถึงอดีต เหมือนคุณนั่นแหละ Quantum of Solace (2008)
...And the angels who lost their dignity, but abandoned their own dwellings,...นางฟ้านี่ใคร? หมดศรัทธาในตัวเอง, แต่ปิดกั้นตัวเองด้วย dwelling [Rec] 2 (2009)
* there's a land that is fairer than day * * and by faith * * we can see it afar * * for the father * * waits over the way * * to prepare us * * a dwelling place there *นี่คือดินดานที่เที่ยงตรงกว่าวัน และโดยศรัทธา พวกเราสามารถเหงมันได้แต่ไกล Desert Cantos (2009)
Name, lastname and dwelling places.ชื่อ นามสกุล และสถานที่อยู่ The Nightmare Begins (2009)
And the talk was of healing, of not dwelling in the past,และคุยกันเรื่องการเยียวยา ไม่ใช่ขุดคุ้ยประเด็นในอดีต In This Home on Ice (2010)
Were cave-dwelling hermit-types.ฉันคิดว่าพวกนั้นเป็น... เป็นพวกที่อยู่ในถ้ำแบบฤษี Exile on Main St. (2010)
And they target dwellings, not people.และพวกเขามุ่งเป้าหมายไปที่ที่พักอาศัย ไม่ใช่คน Devil's Night (2010)
Occupied dwellings is as high-risk as it gets.บ้านเรือนที่มีคนอาศัย เป็นสถานที่ที่เสี่ยงสูง What Happens at Home... (2010)
And check wider in new Mexico for similar crimes, stranglings in occupied dwellings.สำหรับคดีที่คล้ายๆกัน ฆ่ารัดคอในบ้านน่ะ What Happens at Home... (2010)
There's a little trick you can do when you start doing what you're doing right now, which is dwelling.ฉันจะบอกทริคให้ สิ่งที่เธอทำอยู่ตอนนี้ คือการใช้ชีวิต Hick (2011)
You're dwelling, sweetheart.เธอกำลังใช้ชีวิตที่นี่ Hick (2011)
And vanish the wretched darkness that we may rid this dwelling of evil.และเหล่าความชั่วร้ายจากความมืดก็หายไป นั่นเราได้กำจัดความชั่วร้ายนี่แล้ว Me and the Devil (2011)
God, our Father, cleanse this place of the dark remnant dwelling within and fill it with light and love.พระเจ้า พระบิดา ขอทรงชำระสาถานที่ ที่ถูกสิงสู่ด้วยความมืดมิดนี้ แตะต้องด้วยแสงสว่างและความรัก Going Dutch (2011)
God, our Father... cleanse this place of the dark spirit dwelling within and fill it with light and love.พระเจ้า พระบิดา... ขอทรงชำระสถานที่ที่สิงสู่ด้วยความมืด แตะต้องด้วยแสงสว่าง และความรัก Going Dutch (2011)
Have you found yourself dwelling on that day?คุณเคยรู้สึกคิดมากมั้ย เรื่องเหตุการณ์วันนั้น? The Angel of Death (2011)
And rather than dwelling on the past,และปล่อยให้มัน เป็นเรื่องของอดีต Guilt (2011)
I was told of a dwelling where he could be found. Who by?ข้าถูกบอกที่อยู่ซึ่งสามารถพบเขาได้ โดยใคร? The Secret Sharer (2011)
Old Uns built dwellings beyond the sky, among the stars andΙ'm nоt аfrаіd оf ѕuсh thоughtѕ, bесаuѕе Ι dо nоt fеаr thе truth. Cloud Atlas (2012)
My dwelling-- has never been soiled by a human presence.บ้านของข้า ไม่เคยแปดเปื้อนจากมนุษย์ Into the Dark (2012)
You should all definitely stop dwelling on it if you want to be healthy.พวกคุณควรเลิกคิดถึงมันซะ ถ้าอยากสุขภาพดี Curriculum Unavailable (2012)
31 flavors of bottom-dwelling nasties.มันรสชาติ มากมาย ที่ข้างล่างนั้น We Need to Talk About Kevin (2012)
No. No, nothing good comes from dwelling in the past.ไม่, ไม่มีอะไรดีขึ้นมากับการจมอยู่ในอดีตหรอก Destiny (2012)
You really think that your shooter is some mall-dwelling teen?คิดจริงๆหรือว่าคนยิง เป็นพวกวัยรุ่นที่ชอบสิงอยู่ตามห้าง Trapped (2012)
No. She's dwelling on the past because she's unhappy in the present.ไม่ค่ะ เธอคิดแต่เรื่องในอดีต Continuum (2013)
Don't you go dwelling in dignity.ไม่เหมาะกับคุณ The Hollow Point (2016)
And a policeman passing an Indian dwelling--เเละตำรวจ ที่เดินผ่าน ที่อยู่ของคนอินเดีย Gandhi (1982)
--may enter and demand the card of any Indian woman whose dwelling it is.สามารถเข้าไปเรียกตรวจบัตร จากหญิงอินเดียที่อยู่ในนั้นได้ Gandhi (1982)
Quite an auspicious dwelling for a filthy, flying weasel.ออกจะหรูหราไปหน่อยนะ สำหรับไอ้หนูมีปีก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Sheriff, I can see your dwelling from here.นายอำเภอ ฉันเห็นบ้านนาย จากตรงนี้ด้วย Toy Story (1995)
Make matters worse by dwelling on every little thing all our lives?ทำให้มันแย่ลงโดยการสร้างบ้าน ลงบนฐานที่เราทำไว้ไม่ดี? The Story of Us (1999)
It's a single soul dwelling in two bodies.มันคือที่พักจิตใจที่เดียวกันในบุคคลสองคน.. A Walk to Remember (2002)
Rosings Park, and she often condescends to drive by my humble dwelling in her little phaeton and ponies.โรสซิ่งส์ ปาร์ค และบ่อยครั้งที่ท่านถ่อมตัวลงมา ให้รถม้าแสนงาม ผ่านบ้านหลังน้อยของผมไป Pride & Prejudice (2005)
Dwelling on the past... not a manly thing to do.มัวแต่จมอยู่กับอดีต ไม่ใช่สิ่งซึ่งลูกผู้ชายควรจะทำ.. Almost Love (2006)
As you've said repeatedly, there's little point in dwelling on the past.อย่างที่คุณพูดซ้ำแล้วซ้ำอีก ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะจมปลักอยู่กับอดีต Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
In that moment, the dwelling place of eternity, hearts and souls... became clear to me.ในขณะนั้น ที่พักสุดท้าย หัวใจ และวิญญาณ กระจ่างในความคิดของฉัน 5 Centimeters Per Second (2007)
We have a single-story brick dwelling, 30 percent involved.บ้านที่เกิดเพลิงเป็นบ้านเดี่ยวก่อด้วยอิฐ ไฟไหม้ 30% Fireproof (2008)
But remember the Red River Valley"But the Father waits over there." "To prepare us a dwelling place there." A Prairie Home Companion (2006)
# There lived a fair maid dwelling... #In Scarlet Town where I was born, there lived a fair maid dwelling... Return to Cranford: Part One - August 1844 (2009)
I would I were a careless child, Still dwelling in the Highland cave, Or roaming through the dusky wild...I would I were a careless child still dwelling in the highland cave, or roaming... or roaming through the dusky wild... Sweetwater (2013)
The Witham Fields Land Deal, for example.Unter der Voraussetzung, dass die East End Dwellings Company dort Wohnstätten errichten wollte. Live Free, Live True (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dwellingHe is always dwelling on the pleasures of the past.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่พำนักพักพิง[N] residence, See also: resting place, quarters, dwelling place, lodgings, lodging house, Syn. ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย, Example: ป้ายรถเมล์เป็นเพียงทัศนียภาพแปลกตา ที่ฉันมิอาจยึดเป็นที่พำนักพักพิงได้, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: บ้านเรือนที่เป็นที่อยู่อาศัย
เหย้าเรือน[N] house, See also: home, abode, residence, dwelling-place, , Syn. บ้าน, เรือน, บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย, เหย้า, Example: ในวันก่อนหน้าจะถึงวันสงกรานต์ ชาวบ้านจะเก็บกวาดเหย้าเรือนและบริเวณบ้านให้สะอาด สำหรับต้อนรับปีใหม่, Count unit: หลัง
อาคารบ้านเรือน[N] houses, See also: residence, dwellings, Syn. บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย, Example: น้ำประปาที่ส่งไปให้เราใช้ตามอาคารบ้านเรือน จัดเป็นน้ำที่สะอาด ไม่มีเชื้อโรค, Count unit: หลัง
เรือน[N] house, See also: building, domicile, dwelling, structure, Example: ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นเรือนไม้ขนาดเล็ก ยกพื้นสูง, Count unit: หลัง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างที่ยกพื้นและกั้นฝาอย่างน้อย 3 ด้าน มีหลังคาคลุม สำหรับเป็นที่อยู่
หลัง[CLAS] dwelling, See also: house, Example: แบบสถาปัตยกรรมของอาคารแต่ละหลังในกรุงเทพฯ เปลี่ยนไปตามยุคสมัย, Thai definition: ลักษณนามเรียกเรือน หรือสิ่งที่มีลักษณะอย่างเรือน
กุฎี[N] monk's cell, See also: monk's dwelling, monk's house, Syn. กุฏิ, Example: เมื่อสร้างกุฎีหลังใหม่เสร็จแล้ว จึงรื้อกุฎีเก่าซึ่งเป็นฝากระดาน เปลี่ยนสร้างเป็นตึก, Count unit: หลัง, Thai definition: กระท่อมที่อยู่ของนักบวช เช่น พระภิกษุ, เรือนหรือตึกสำหรับพระภิกษุสามเณรอยู่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กุฏิ[N] monk's house, See also: monk's cell, monk's dwelling, Syn. กุฎี, Example: วัดบ้านป่า นอกจากจะมีกุฏิหลังย่อมๆ มุงสังกะสี แล้ว ก็มีศาลาทรงโปร่งๆ อีกเพียง 1 หลัง, Count unit: หลัง, Thai definition: เรือนหรือตึกสำหรับพระภิกษุสามเณรอยู่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เคหสถาน[N] homestead, See also: dwelling, dwelling place, residence, home, house, Syn. บ้าน, บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย, Example: เคหสถานของเขาช่างโอ่อ่าเสียเหลือเกิน, Thai definition: ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น เรือน โรง เรือ หรือแพ ซึ่งคนอยู่อาศัย และหมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม
พนาลัย[N] forest dwelling, See also: forest habitation, Thai definition: การอยู่ป่า, ที่อยู่ในป่า, Notes: (สันสกฤต)
พนาวาส[N] forest dwelling, Syn. การอยู่ป่า, Thai definition: ที่อยู่ในป่า, Notes: (บาลี)
วนาวาส[N] forest dwelling, See also: dwelling place in the forest, Syn. วนาศรม, Thai definition: ที่อยู่ในป่า, Notes: (สันสกฤต)
วนาศรม[N] forest dwelling, See also: dwelling place in the forest, Syn. วนาวาส, Thai definition: ที่อยู่ในป่า
เวตาล[N] vetala, See also: vampire, kind of spirits or ghosts dwelling in cemetery, Count unit: ตน, Thai definition: ผีจำพวกหนึ่ง ชอบสิงอยู่ในป่าช้า, Notes: (สันสกฤต)
เวสน์[N] house, See also: abode, residence, dwelling place, home, Syn. เรือน, ที่อยู่, บ้าน, Notes: (บาลี)
โอก[N] dwelling, See also: residence, house, home, Syn. ที่อยู่, Thai definition: ที่อยู่, Notes: (บาลี)
ตัวเรือน[N] house, See also: dwelling, building, residence, abode, Syn. ตัวบ้าน, Example: บริเวณบ้านที่พูดถึงคงไม่ได้หมายความรวมถึงตัวเรือนที่อยู่, Count unit: เรือน, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย
ตัวเรือน[N] house, See also: dwelling, building, residence, abode, Syn. ตัวบ้าน, Example: บริเวณบ้านที่พูดถึงคงไม่ได้หมายความรวมถึงตัวเรือนที่อยู่, Count unit: หลัง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย
ถิ่นฐาน[N] abode, See also: hometown, habitation, native place, dwelling, domicile, origin, place of origin, residence, Syn. ถิ่นที่อยู่อาศัย, Example: กล่าวกันว่าชนชาติไทยเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในแดนจีน, Thai definition: ที่อาศัยทำมาหากิน
ทำเนียบ[N] residence, See also: dwelling, official residence, Syn. บ้าน, เรือน, เคหสถาน, ที่อาศัย, ที่พัก, ที่อยู่, จวน, พระราชวัง, ตำหนัก, Example: เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เดือนนี้ ได้มีการแสดงนาฏศิลป์เขมรที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ในกรุงเทพฯ, Thai definition: ที่พักทางราชการของผู้มีตำแหน่งสูง
บ้านพัก[N] residence, See also: dwelling house, house, home, Syn. ที่พัก, บ้าน, ที่อยู่, Example: ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักของเจ้าพ่อคนดัง, Count unit: หลัง, บ้าน, Thai definition: บ้านที่อยู่อาศัย
ชุมรุม[N] residence, See also: dwelling place, abode, Syn. ที่พัก, ที่อาศัย
การอยู่อาศัย[N] dwelling, See also: residence, Syn. การพำนัก, การอาศัย, การพักอาศัย, Example: การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุภายหลังเกษียณอายุ ควรได้รับความสะดวกสบายและได้รับอากาศที่บริสุทธิ์
ทุราคม[N] faraway, See also: difficult approach, remote dwelling, be traversed with difficulty, be inaccessible, Syn. ทุรคม, ที่ห่างไกล, Thai definition: การถึงลำบาก, การอยู่ทางไกล, Notes: (บาลี)
หลักแหล่ง[N] residence, See also: domicile, dwelling place, home, Syn. ที่อยู่, ที่อาศัยถาวร, Example: เมื่อมนุษย์มีบ้านมีเมืองอยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็มีอารยธรรมของบ้านเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารบ้านเรือน[n. exp.] (ākhān bānreūoen) EN: houses ; residence ; dwellings   
อาศัย [n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment   FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
อาวาส[n.] (āwāt) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation   FR: habitation [f]
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place   FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging   FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]
บ้านเรือน[n.] (bānreūoen) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes   FR: maisons [fpl] ; habitations [fpl]
การอยู่อาศัย [n. exp.] (kān yū āsai) EN: dwelling ; residence   FR: résidence [f]
เคห[n.] (khēha) EN: home ; residence ; dwelling place ; house   FR: habitat [m] ; logis [m] ; résidence [f]
เคหสถาน[n.] (khēhasathān) EN: homestead ; dwelling ; dwelling place ; residence ; home ; house   FR: résidence [f] ; habitat [m]
กุฏิ[n.] (kuti = kut) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarter ; kuti   FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
แหล่งที่อยู่ [n. exp.] (laeng thīyū) EN: habitat ; residence ; dwelling place ; residence quarters   FR: lieu de résidence [m] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
งูใบ้[n. exp.] (ngū bai) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer   
งูกาบหมากหางนิล [n. exp.] (ngū kāpmāk hāng nin) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer   
งูทางมะพร้าวหางดำ [n. exp.] (ngū thāngmaphrāo hāng dam) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer   
งูทางมะพร้าวถ้ำ [n. exp.] (ngū thāngmaphrāo tham) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer   
นิวาส[n.] (niwāt) EN: dwelling ; home ; retreat ; residence ; abode   FR: résidence [f] ; demeure [f]
นิเวศ = นิเวศน์[n.] (niwēt) EN: dwelling ; home ; retreat ; residence ; abode ; house ; estate ; housing development   FR: résidence [f] ; demeure [f] ; milieu [m]
เรือน[n.] (reūoen) EN: house ; building ; domicile ; dwelling ; structure   FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f]
ที่อยู่อาศัย [n.] (thīyū-āsai) EN: residence ; place of residence ; domicile ; dwelling   FR: résidence [f] ; domicile [m]
วนาศรม[n.] (wanāsom) EN: forest dwelling   
เวตาล[n.] (wētān) EN: vetala ; vampire ; spirits dwelling in cemeteries   FR: vampire [m] ; esprits qui hantent les cimetières [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
DWELLING    D W EH1 L IH0 NG
DWELLINGS    D W EH1 L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dwelling    (v) (d w e1 l i ng)
dwellings    (n) (d w e1 l i ng z)
indwelling    (j) (i2 n d w e1 l i ng)
pile-dwelling    (n) - (p ai1 l - d w e l i ng)
dwelling-house    (n) - (d w e1 l i ng - h au s)
pile-dwellings    (n) - (p ai1 l - d w e l i ng z)
dwelling-houses    (n) - (d w e1 l i ng - h au z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufenthalt {m}; Wohnsitz {m}abode; dwelling [Add to Longdo]
Behausung {f} | Behausungen {pl}dwelling | dwellings [Add to Longdo]
Mehrfamilienhaus {n}multiple dwelling (unit) [Add to Longdo]
Pfahlbau {m}pile-dwelling [Add to Longdo]
Seesiedlung {f}lake dwelling [Add to Longdo]
Werkwohnung {f}company dwelling [Add to Longdo]
Wohnbauten {pl}dwellings [Add to Longdo]
Wohngebäude {n}dwelling house [Add to Longdo]
Wohnung {f}; Wohnhaus {n}dwelling [Add to Longdo]
bewohnen; innewohnen | bewohnend; innewohnendto indwell | indwelling [Add to Longdo]
wohnen; weilen; hausen | wohnend; weilend; hausend | gewohnt; geweilt; gehaust | wohnt | wohnteto dwell {dwelt; dwelt} | dwelling | dwelt | dwells | dwelt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドゥエリング[, doueringu] (n) dwelling [Add to Longdo]
ドエリング[, doeringu] (n) dwelling [Add to Longdo]
引っ越し(P);引越(io);引越し(io)[ひっこし, hikkoshi] (n,vs) moving (dwelling, office, etc.); changing residence; (P) [Add to Longdo]
隠宅[いんたく, intaku] (n) retreat; dwelling for someone in seclusion [Add to Longdo]
仮の宿り[かりのやどり, karinoyadori] (n) temporary dwelling; this transient world [Add to Longdo]
仮設住宅[かせつじゅうたく, kasetsujuutaku] (n) temporary dwelling; temporary housing [Add to Longdo]
仮宅[かりたく, karitaku] (n) temporary dwelling [Add to Longdo]
[んち, nchi] (n) (1) house; residence; dwelling; (2) family; household; (3) lineage; family name; (P) [Add to Longdo]
河童[かっぱ, kappa] (n) (1) kappa (mythical water-dwelling creatures); (2) excellent swimmer; (3) (See 胡瓜) cucumber; (4) (abbr) (See 河童巻き) rolled sushi containing a stick of cucumber [Add to Longdo]
居宅[きょたく, kyotaku] (n) residence; dwelling; home [Add to Longdo]
穴居[けっきょ, kekkyo] (n,vs,adj-no) cave dwelling; troglodytism [Add to Longdo]
在住[ざいじゅう, zaijuu] (n,vs,n-suf) residing; living; dwelling; (P) [Add to Longdo]
樹懶[なまけもの;ナマケモノ, namakemono ; namakemono] (n) (uk) (See 怠け者) sloth (Sth. Am. tree-dwelling mammal) [Add to Longdo]
[じゅう, juu] (n) dwelling; living; (P) [Add to Longdo]
住まい(P);住居(P);住い[すまい(P);じゅうきょ(住居)(P), sumai (P); juukyo ( juukyo )(P)] (n,vs) dwelling; house; residence; address; (P) [Add to Longdo]
住み処;住家;住み家;住みか;住処;棲家;栖[すみか;じゅうか(住家), sumika ; juuka ( juuka )] (n) (See 住い) dwelling; house; residence; den; habitat [Add to Longdo]
住居跡[じゅうきょあと, juukyoato] (n) dwelling (habitation) site; site of a (prehistoric) settlement [Add to Longdo]
宿[やど, yado] (n) (1) lodging; inn; hotel; (2) house; home; dwelling; (3) home of a servant's parents (or guarantor, etc.); (P) [Add to Longdo]
仙界[せんかい, senkai] (n) dwelling place of hermits; pure land away from the world [Add to Longdo]
竪穴式住居[たてあなしきじゅうきょ, tateanashikijuukyo] (n) pit dwelling; dugout [Add to Longdo]
底魚[そこうお, sokouo] (n) bottom-dwelling fish; demersal fish [Add to Longdo]
内在[ないざい, naizai] (n,vs,adj-no) immanence; inherence; indwelling [Add to Longdo]
内在性[ないざいせい, naizaisei] (n) immanence; inherence; indwelling [Add to Longdo]
内住[ないじゅう, naijuu] (n) indwelling (life) [Add to Longdo]
発音器[はつおんき, hatsuonki] (n) sound-producing organ (esp. of land-dwelling vertebrates and insects) [Add to Longdo]
磐座;岩座[いわくら, iwakura] (n) (arch) dwelling place of a god (usu. in reference to a large rock) [Add to Longdo]
[ぼう, bou] (n) (1) bonze; monk; (2) monk's dwelling; (3) (vocative) boy; sonny; (4) I (used by male children); me; (suf) (5) (after name) familiar form of address; (6) (often preceded by ん) person who is .. [Add to Longdo]
野人[やじん, yajin] (n) (1) rustic; country bumpkin; person with rough and simple tastes; (2) Yeren; legendary mountain-dwelling hominid (similar to a sasquatch, yeti, etc.) of China's Hubei province [Add to Longdo]
野伏;野臥[のぶし, nobushi] (n) (1) hermit; mountain ascetic; itinerant priest; (2) mountain-dwelling robber; brigand [Add to Longdo]
野伏せり;野臥せり[のぶせり, nobuseri] (n) mountain-dwelling robber; brigand [Add to Longdo]
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人家[rén jiā, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ, ] household; dwelling; family; sb else's house; household business; house of woman's husband-to-be [Add to Longdo]
住处[zhù chù, ㄓㄨˋ ㄔㄨˋ, / ] residence; dwelling; dwelling place [Add to Longdo]
寓所[yù suǒ, ㄩˋ ㄙㄨㄛˇ, ] dwelling [Add to Longdo]
栖息[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, / ] to stay (for a rest); dwelling; perch (of birds) [Add to Longdo]
树栖[shù qī, ㄕㄨˋ ㄑㄧ, / ] arboreal; tree-dwelling [Add to Longdo]
[zēng, ㄗㄥ, ] dwelling on top of wooden stakes [Add to Longdo]
破瓦寒窑[pò wǎ hán yáo, ㄆㄛˋ ㄨㄚˇ ㄏㄢˊ ㄧㄠˊ, / ] lit. broken tiles, cold hearth; fig. a broken-down house; poor and shabby dwelling [Add to Longdo]
聚落[jù luò, ㄐㄩˋ ㄌㄨㄛˋ, ] settlement; dwelling place; town; village [Add to Longdo]
蓬筚生光[péng bì shēng guāng, ㄆㄥˊ ㄅㄧˋ ㄕㄥ ㄍㄨㄤ, / ] Your presence brings light to my humble dwelling [Add to Longdo]
蓬荜生光[péng bì shēng guāng, ㄆㄥˊ ㄅㄧˋ ㄕㄥ ㄍㄨㄤ, / ] Your presence brings light to my humble dwelling [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] Protura (soil dwelling primitive hexapod); variant of 螈, salamander; newt; triton [Add to Longdo]
蚖虫[yuán chóng, ㄩㄢˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] Protura (soil dwelling primitive hexapod) [Add to Longdo]
陋屋[lòu wū, ㄌㄡˋ , ] humble dwelling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dwelling \Dwell"ing\, n.
   Habitation; place or house in which a person lives; abode;
   domicile.
   [1913 Webster]
 
      Hazor shall be a dwelling for dragons.  --Jer. xlix.
                          33.
   [1913 Webster]
 
      God will deign
      To visit oft the dwellings of just men. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Philip's dwelling fronted on the street. --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
   {Dwelling house}, a house intended to be occupied as a
    residence, in distinction from a store, office, or other
    building.
 
   {Dwelling place}, place of residence.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dwell \Dwell\, v. i. [imp. & p. p. {Dwelled}, usually contracted
   into {Dwelt} (?); p. pr. & vb. n. {Dwelling}.] [OE. dwellen,
   dwelien, to err, linger, AS. dwellan to deceive, hinder,
   delay, dwelian to err; akin to Icel. dvelja to delay, tarry,
   Sw. dv[aum]ljas to dwell, Dan. dv[ae]le to linger, and to E.
   dull. See {Dull}, and cf. {Dwale}.]
   1. To delay; to linger. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To abide; to remain; to continue.
    [1913 Webster]
 
       I 'll rather dwell in my necessity.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thy soul was like a star and dwelt apart.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. To abide as a permanent resident, or for a time; to live
    in a place; to reside.
    [1913 Webster]
 
       The parish in which I was born, dwell, and have
       possessions.             --Peacham.
    [1913 Webster]
 
       The poor man dwells in a humble cottage near the
       hall where the lord of the domain resides. --C. J.
                          Smith.
    [1913 Webster]
 
   {To dwell in}, to abide in (a place); hence, to depend on.
    "My hopes in heaven to dwell." --Shak.
 
   {To dwell on} or {To dwell upon}, to continue long on or in;
    to remain absorbed with; to stick to; to make much of; as,
    to dwell upon a subject; a singer dwells on a note.
    [1913 Webster]
 
       They stand at a distance, dwelling on his looks and
       language, fixed in amazement.     --Buckminster.
 
   Syn: To inhabit; live; abide; sojourn; reside; continue;
     stay; rest.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top