Search result for

ที่อยู่

(101 entries)
(0.0368 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่อยู่-, *ที่อยู่*.
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ป้อม ๑ที่อยู่หรือที่พักซึ่งทำขึ้นใช้กันแดดกันฝน เช่น ป้อมตำรวจ.
วาสะ ๑ที่อยู่, บ้าน.
ศิวาลัยที่อยู่อันเกษมสุข.
สิวาลัยที่อยู่อันเกษมสุข.
โอกะที่อยู่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
habitual residenceที่อยู่ตามปรกติ, หลักแหล่งที่ทำการตามปรกติ (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
group quartersที่อยู่รวมของกลุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
principal residenceที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shelterที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dwellingที่อยู่อาศัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dwellingที่อยู่อาศัย, เคหสถาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
furnished dwellingที่อยู่อาศัยพร้อมเครื่องเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
insufficiently occupied dwellingที่อยู่อาศัยมีผู้อยู่เบาบาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
overcrowded dwellingที่อยู่อาศัยแออัดยัดเยียด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
unoccupied dwellingที่อยู่อาศัยไม่มีผู้อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dwellingsที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Habitationsที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
email addressที่อยู่อีเมล, ข้อมูลที่ใช้เพื่อระบุตัวตนบนเครือข่าย เปรียบเสมือนกับเป็นที่อยู่ที่ใช้รับและส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gensus Tractที่อยู่อาศัย [การแพทย์]
Locationที่อยู่, ที่ตั้ง, ตำแหน่ง, ตำแหน่ง, ตำแหน่งที่ตั้ง, ตำแหน่ง, ตำแหน่ง, ตำแหน่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Next to sunshine barbie.ที่อยู่ข้างๆ แม่ตุ๊กตาบาร์บี้ New Haven Can Wait (2008)
Right now we must pray for our fellow pilgrims on the surface of the planet whose lives may be in danger.ตอนนี้เราจะต้องภาวนา ให้ผู้แสวงบุญของเรา ที่อยู่บนดาว ที่ชีวิตของเขาอยู่ในอันตราย Dead Space: Downfall (2008)
At the end of a 20-Mile hallway with a two-Foot high ceiling. With a two-Foot high ceiling.ที่อยู่ห่างไปตามทางเดินยาว 20 ไมล์\ เพดานสูง 2 ฟุต Adverse Events (2008)
Giving out your address.ที่อยู่คุณไม่ต้องใช้แล้ว Last Resort (2008)
Today we fight for all our brothers back home.วันนี้เราจะสู้เพื่อพี่น้อง ที่อยู่ที่บ้านของเรา Rookies (2008)
What I'm trying to say is, we stop fucking about and stop... picking the shit from under our fingernails.ฉันกำลังพยายามพูดอะไรอยู่ เราต้องหยุดและต้องหยุด... จากเรื่องบ้า ๆ ที่อยู่ในมือเราซะ The Bank Job (2008)
They plan on killing all the workers from the construction site!พวกเขาวางแผนที่จะฆ่าพวกคนงาน ที่อยู่ในที่ก่อสร้างทั้งหมด! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I'm calling to check the new address of a long-term overdue member.ฉันจะโทรไปเช็คที่อยู่ใหม่ของสมาชิกที่ยืมไปเกินกำหนด ที่อยู่ใหม่ของสมาชิกที่ยืมไปเกินกำหนด Heartbreak Library (2008)
You mean like the "De Noir" from the story book?ลุงหมายถึง เดอนัวร์ ที่อยู่ในหนังสือน่ะหรือ ? The Secret of Moonacre (2008)
The lair of the green-eyed man!ที่อยู่ของพวกศัตรู เจ้าตาเขียว ! Bolt (2008)
We lived four blocks from a public pool.ที่อยู่ของเราห่างจากสระน้ำไป 4 บล็อก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The police found this with him, this address, it's got your name in here a lot.ตำรวจพบสิ่งนี่ในตัวเขา กับ ที่อยู่นี่ มันมีชื่อคุณอยู่หลายที่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Meanwhile, word from Spanish and the United States authorities is that they shot and killed the lone assassin responsible for today's attack.ระหว่างนี้ได้มีการแถลงข่าวจากทางการของสเปน และอเมริกา ว่าพวกเค้าได้จัดการกับมือปืน ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้เรียบร้อยแล้ว Vantage Point (2008)
And then there was the train wreck of a relationship that I was in.มันมีเรื่องของความสัมพันธ์ของฉัน ที่อยู่ในสภาวะย่ำแย่น่ะ The Lazarus Project (2008)
Lau stays.ที่อยู่คุณเหลา The Dark Knight (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ที่อยู่ [n.] (thīyū) EN: lodging ; habitat ; habitation ; living room ; place to live ; accomodation ; living quarters   FR: demeure [f] ; habitation [f]
ที่อยู่ [n.] (thīyū) EN: address   FR: adresse [f] ; lieu de résidence [m]
ที่อยู่ถาวร[n. exp.] (thīyū thāwøn) EN: permanent address   FR: adresse permanente [f]
ที่อยู่ปัจจุบัน[n. exp.] (thīyū patjuban) EN: present address   FR: adresse actuelle [f] ; adresse courante [f] ; résidence permanente [f]
ที่อยู่อาศัย [n.] (thīyū-āsai) EN: residence ; place of residence ; domicile ; dwelling   FR: résidence [f] ; domicile [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
NEET(n) คนวัยหนุ่มสาวที่อยู่เฉย ไม่กระตือรือร้นที่จะรับการศึกษาหรือทำงาน ย่อมาจากคำว่า 'Not in Education, Employment, or Training'
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
in charge(adj) ที่อยู่ในความรับผิดชอบในหน้าที่
GPS(abbrev) ระบบที่ช่วยบอกตำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยสัญญาณดาวเทียม ย่อมาจากคำว่า
premolar(n) ฟันกรามน้อย, ฟันซี่ที่อยู่ระหว่างฟันเขี้ยวกับฟันกราม
subterranean(adj) ที่อยู่ใต้พื้นดิน, ใต้พื้นโลก เช่น Subterranean termites are the most destructive pests of wood in the United States.; The scientific journal is devoted to the study of cave biology and subterranean ecosystems. , S. underground, A. earth surface,
colophon(n ) ข้อมูลทางบรรณานุกรม, ชื่อและที่อยู่ของสำนักพิมพ์บนปกหน้าของหนังสือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Address (n) ที่อยู่
sacral (adj ) ที่อยู่บริเวณกระเบนเหน็บ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aboriginal    [ADJ] ที่อยู่มาดั้งเดิม, See also: ที่อยู่มาตั้งแต่แรก, Syn. indigenous, first
accommodations    [N] ที่พัก, See also: ที่อยู่, Syn. rooms, lodging, housing
adrenal    [ADJ] ที่อยู่ใกล้ไต
advanced    [ADJ] ที่อยู่นำหน้า, Syn. precocious
airy    [ADJ] ที่อยู่บนอากาศ
aloof    [ADJ] ที่อยู่ไกล, Syn. removed, remote
amidships    [ADJ] ที่อยู่ตรงกลางลำเรือ
apeak    [ADJ] ที่อยู่ในแนวตั้ง
arctic    [ADJ] ที่อยู่ใกล้บริเวณขั้วโลกเหนือ, Syn. polar, in the Arctic Circle
beyond    [ADV] ที่อยู่ไกลออกไป, See also: ยังไกลออกไป, Syn. further

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a horizonพื้นดินที่อยู่เบื้องบน
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า,จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
adjacency(อะเจ' เซินซี) n., (pl. -cies) ภาวะที่อยู่ชิดกัน, ภาวะประชิดกัน, การอยู่ติดต่อกัน, ของที่ติดต่อกัน., Syn. juxtaposition
advisee(แอดไวซี') n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
alsatian(แอลเซ' เซียน) adj. เกี่ยวกับ Alsace และคนที่อยู่บริเวณนั้น
alto clefเครื่องหมายดนตรีที่อยู่กลาง C บนเส้นที่สามของ staff., Syn. viola clef
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม
ambient(แอม' บิเอินทฺ) adj. ล้อมรอบ, ที่อยู่, ล้อมรอบ, Syn. encompassing
amphibian(แอมฟิบ' เบียน) n. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก, พืชที่อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก, เครื่องบินวิ่งบนน้ำและบนบกได้. -adj. เกี่ยวกับ amphilbia, กระทำได้ทั้งบนน้ำและบนบก

English-Thai: Nontri Dictionary
abode(n) ที่อาศัย,ที่อยู่,ที่พัก
address(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,การจ่าหน้าซอง,ที่อยู่
attendant(n) คนที่อยู่,ผู้ดูแล,คนรับใช้,บริวาร
billhead(n) ชื่อที่อยู่ตอนบนใบเสร็จ
country(n) ประเทศ,รัฐ,บ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่,ภูมิลำเนา,บ้านเกิดเมืองนอน
domicile(n) บ้านเกิด,ที่อยู่อาศัย,ที่พัก,ภูมิลำเนา,บ้าน,ถิ่นที่อยู่
dwelling(n) ที่พำนัก,ที่พักพิง,ที่อาศัย,ที่อยู่อาศัย
forefront(n) สิ่งที่อยู่หน้าสุด,หัวแถว,ตอนหน้า,แถวหน้า,ส่วนหน้า
foreground(n) พื้นหน้า,ส่วนหน้า,ตอนหน้า,ภาพที่อยู่ใกล้
frontiersman(n) คนที่อยู่ตามชายแดน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
メールアドレス[めーるあどれす, me-ruadoresu] (n) ที่อยู่ทางอีเมล
野性[やせい, yasei] (adj) ที่อยู่ตามธรรมชาติ,ที่อยู่ในป่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
新居[しんきょ, shinkyo] (n ) ที่อยู่อาศัยแห่งใหม่
宛先[あてさき, atesaki] ที่อยู่ผู้รับที่จ่าไว้หน้าซอง
本籍[ほんせき, honseki] ที่อยู่ตามสำมะโนครัว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
住所[じゅうしょ, juusho] Thai: ที่อยู่ English: address (e.g. of house)
アドレス[あどれす, adoresu] Thai: ที่อยู่ English: address

German-Thai: Longdo Dictionary
davonใช้บ่งขยายกิริยาที่อยู่ตามด้วยบุพบท von โดยย่อวลีที่อยู่หลัง von ไว้ เช่น Davon wußte ich nichts. ผมไม่รู้เรื่องนั้นเลย
dem(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามเพศชาย der, และเพศกลาง das
den(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) 1. ที่อยู่ในรูป Akkusativ สำหรับคำนามเพศชาย der เช่น für den Mann สำหรับผู้ชายคนนั้น 2. ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามพหูพจน์เพศใดๆ เช่น mit den Männern กับผู้ชายเหล่านั้น
der(Artikel) คำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูปประธาน
der(Artikel) คำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจงที่อยู่ในรูป Dativ (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) เช่น an der Tür ตรงประตู (Tür เป็นเพศหญิง)
Wohnsitz(n) |der| ที่พำนักอาศัย, ที่อยู่ที่ชัดเจน (เป็นภาษาราชการ), See also: der Wohnort
Siedlung(n) |die, pl. Siedlungen| บ้านจัดสรรที่อยู่กันเป็นกลุ่มก้อน หรือลักษณะที่อยู่อาศัยที่เป็นตึกติดๆกันและภายในแบ่งเป็นห้องพักหลายชุด
davonจากสิ่งนั้น หรือ เกี่ยวกับสิ่งนั้น (= da + von ใช้ย่อวลีหรือคำที่อยู่หลัง von) เช่น Sie hat fünf Pullover auf einmal gekauft. Zwei davon sind rot. เธอซื้อเสื้อกันหนาวทีเดียวห้าตัว สองตัวเป็นสีแดง (สังเกตว่า davon ณ ที่นี้ หมายถึง von fünf Pullover)
dazuใช้บ่งขยายกิริยาที่อยู่ตามด้วยบุพบท zu โดยย่อวลีที่อยู่หลัง zu ไว้ เช่น Ich gehöre nicht dazu. ฉันไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มนี้ (กิริยา gehören ที่แปลว่า เป็นของหรือจัดอยู่ใน ใช้คู่กับบุพบท zu เสมอ)
waagrecht(adj) ที่อยู่ในแนวนอน , ที่ขนานพื้น, See also: S. horizontal, A. senkrecht,

French-Thai: Longdo Dictionary
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, See also: S. déménager,
laคำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจง เช่น la jupe กระโปรงนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'adresse ที่อยู่นี้, See also: Related: le
être(vi) |je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont| (1) เป็น, อยู่, คือ เช่น Vous êtes Monsieur Voltaire? คุณคือคุณโวลแตร์ใช่ไหมครับ/คะ, Je suis à Bangkok. ผมอยู่ที่กรุงเทพ (2) เป็นกริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต passé composé สำหรับกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Je suis venu(e) à sept heures ce matin. ผม(ดิฉัน)มาถึงตอนเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้

Are you satisfied with the result?

Go to Top