Search result for

ที่พัก

(78 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่พัก-, *ที่พัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่พักแรม[N] camp, See also: encampment, bivouac, camping ground, camp site, tents, Syn. ที่ค้างแรม, ค่ายพักแรม, Example: เราไปถึงยังที่พักแรมภายในเวลาที่ยังไม่มืดนัก
ที่พักผ่อน[N] recreation place, See also: resting place, public place of entertainment, Syn. ที่พักผ่อนหย่อนใจ, Example: สวนจตุจักรเป็นที่พักผ่อนและที่ออกกำลังกายสำหรับคนกรุงเทพมหานคร
ที่พักฟื้น[N] convalescent home, Example: ในสมัยก่อนบางปูเป็นสถานที่ที่พักฟื้นของทหารที่ได้รับบาดเจ็บ, Thai definition: สถานที่ที่ใช้พักผ่อนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเป็นปกติ เมื่อหายเจ็บป่วย
ที่พักข้างทาง[N] motel, See also: roadside hotel, Syn. ที่พักริมทาง, Example: ผมทนความอ่อนล้าไม่ไหวจนต้องเดินหาที่พักข้างทาง พักเอาแรงสักครู่, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: สถานที่สำหรับหยุดพักชั่วคราวริมทางสัญจรในการเดินทาง
ที่พักข้างทาง[N] motel, See also: roadside hotel, Syn. ที่พักริมทาง, Example: ผมทนความอ่อนล้าไม่ไหวจนต้องเดินหาที่พักข้างทาง พักเอาแรงสักครู่, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: สถานที่สำหรับหยุดพักชั่วคราวริมทางสัญจรในการเดินทาง
ที่พักข้างทาง[N] motel, See also: roadside hotel, Syn. ที่พักริมทาง, Example: ผมทนความอ่อนล้าไม่ไหวจนต้องเดินหาที่พักข้างทาง พักเอาแรงสักครู่, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: สถานที่สำหรับหยุดพักชั่วคราวริมทางสัญจรในการเดินทาง
ที่พักผู้โดยสาร[N] bus stop, Example: ปัจจุบันมีการนำสิ่งพิมพ์ไปติดตั้งกลางแจ้ง เช่น ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ที่พักผู้โดยสาร โฆษณาข้างรถประจำทาง เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่ายที่พักแรมชั่วคราวของคนเป็นจำนวนมาก เช่น ค่ายลูกเสือ ค่ายผู้อพยพ
ปาง ๑ที่พักกลางป่าชั่วคราว เช่น ตั้งปาง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
double bufferingที่พักข้อมูลคู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tied cottageที่พักคนงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
card hopper; hopperที่พักบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hopper; card hopperที่พักบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
elastic bufferที่พักแบบยืดหยุ่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lodging placeที่พักแรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bed and breakfast accommodationsที่พักพร้อมอาหารเช้า [TU Subject Heading]
ที่พักรวมมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย
อุปกรณ์หรือสถานที่ที่ใช้สำหรับเก็บกักมูลฝอย เพื่อรอการขนไปกำจัด [สิ่งแวดล้อม]
ที่พักมูลฝอย ที่พักมูลฝอย
อุปกรณ์หรือสถานที่ที่ใช้สำหรับเก็บกักมูลฝอย เพื่อรอการขนย้ายไปยังที่พักรวมมูลฝอย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You do realise there's a curfew?เจ้าเข้าใจไหมว่าห้ามออกจาที่พักในยามวิการน่ะ The Labyrinth of Gedref (2008)
I guess the rat must be as hungry as the rest of us!ข้าเดาว่าหนูคงต้องหิวที่พักของเราเเน่ๆ The Labyrinth of Gedref (2008)
- Orabeoni! - Escort her to her quarters.- ท่านพี่ นำนางกลับที่พัก The Kingdom of the Winds (2008)
We will find a place to spend the night around here.เราจะหาที่พักกันแถวนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
- We wish you a pleasant stay.- เราหวังว่าท่านจะพอใจกับที่พัก Babylon A.D. (2008)
Literally, it means "resting place," as in final resting place.ตามตัวอักษรหมายถึง"ที่พักผ่อน" เป็นที่พำนักสุดท้าย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
If he needs a place to stay, it's alright. He can stay here.ถ้าเขาต้องการที่พักอาศัย เขาสามารถอยู่ที่นี่ได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
They're harboring terrorists.เขาให้ที่พักพวกก่อการร้าย Vantage Point (2008)
No food, no water, no shelter. What are we gonna do?ไม่มีอาหาร ไม่มีน้ำดื่ม ไม่มีที่พัก เราจะทำยังไงดี! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
When we need shelter, we build skyscrapers.ถ้าเราต้องการที่พัก เราก็สร้างตึก Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Y'all need a place to stay? Ya hungry? - Yeah, sure.- พวกนายอยากได้ที่พักมั้ย พวกนายหิวมั้ย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
When we get to maid's quarters Resa's room is the third door on the right when we go in back.พอไปถึงที่พักคนรับใช้แล้ว... ถ้าเราเข้าจากด้านหลัง ประตูขวามือ บานที่สาม คือห้องของเรซ่า Inkheart (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ที่พัก[n.] (thīphak) EN: retreat ; lodging ; camp ; temporary living place   FR: logement [m] ; hébergement [m]
ที่พักข้างทาง[n. exp.] (thīphak khāng thāng) EN: motel ; roadside hotel   FR: motel [m]
ที่พักชั่วคราว[n. exp.] (thīphak chūakhrāo) EN: temporary accomodation   
ที่พักผ่อน[n. exp.] (thī phakphǿn) EN: recreation place ; resting place ; public place of entertainment   FR: lieu de détente [m]
ที่พักผู้โดยสาร[n. exp.] (thīphak phūdōisān) EN: bus stop   
ที่พักฟื้น[n. exp.] (thī phakfeūn) EN: convalescent home   
ที่พักเต้นท์[X] (thīphak tēn) EN: camp   
ที่พักเท้า[n.] (thīphak thāo) EN: footrest   FR: repose-pieds [m]
ที่พักแรม[n. exp.] (thī phakraēm) EN: camp ; encampment ; bivouac ; camping ground ; camp site ; tents   FR: terrain de camping [m] ; bivouac [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abode[N] บ้าน, See also: ที่พัก, ที่อยู่อาศัย, Syn. house, dwelling, residence
accommodations[N] ที่พัก, See also: ที่อยู่, Syn. rooms, lodging, housing
address[N] หลักแหล่ง, See also: ที่พัก, ที่อยู่อาศัย, ที่อยู่, Syn. residence, dwelling, home
aerie[N] ที่พัก บ้านหรือปราสาทซึ่งอยู่บนที่สูง
armrest[N] ที่วางแขน, See also: ที่พักแขน, ที่เท้าแขน
billet[N] ที่พักชั่วคราว (โดยเฉพาะสำหรับทหาร)
bunkhouse[N] ที่พักคนงาน
bus shelter[N] ที่พักผู้โดยสาร
camp[N] ค่ายพัก, See also: ที่พักชั่วคราว, Syn. campground, camping ground, encampment
cottage[N] ที่พักตากอากาศหลังเล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abode 1(อะโบด') n. ที่พักอาศัย, Syn. home
abri(เอบรี') n. (pl. abris) ที่พักอาศัยของผู้อพยพ (place of refuge)
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
aerie(แอร์' รี) n. รังนกของนกขนาดใหญ่, ที่พักบนที่สูง, ลูกนก., Syn. aery, eyrie, eyry
awning(ออ'นิง) n. กระโจม,ผ้าใบบังแดด,ที่พัก
bed and boardn. ที่พักและอาหาร,พันธะการสมรส
billet(บิล'เลท) {billeted,billeting,billets} vt.,n. (การ) ส่งไปพัก,จัดที่พักให้ทหาร,ให้ตำแหน่งแก่,หอพักทหาร,งาน,จดหมายสั้น ๆ vi. ตั้งค่ายตั้งทัพ
board(บอร์ดฺ) {boarded,boarding,boards} n. ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน,แผ่นกระดาษแข็ง,กระดานหมากรุก,ข้างเรือ,ค่าอาหาร,อาหาร,ที่พัก,โต๊ะประชุม,โต๊ะอาหาร,เวที,คณะกรรมการ,สภา,กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน,แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง,ขอบ,ข้าง vt. ใช้กระดานปู,บริการอาหาร,บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น
box(บอคซฺ) {boxed,boxing,boxes} n. คล่อง,ลัง,หีบ,กล่อง,กลัก,คอก,สิ่งที่บรรจุอยู่,บ้านเล็ก,กระท่อม,ที่นั่งคนขับรถม้า,ที่พักอาศัยเล็ก,ตู้จดหมาย,ตู้โทรศัพท์,ตู้รถม้า,ตู้ไปรษณีย์ช่องคลอด,การต่อย,การตบ vt. ใส่ในกล่อง (หีบ,ลัง) ,ตบ,ต่อย,ตบที่หู,ต่อยที่หู
buffer(บัฟ'เฟอะ) {buffered,buffering,buffers} n. ตัวกันชน,สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง,เครื่องขัดเงา,คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง,ผ่อนคลาย,ปกป้อง,กันชน, Syn. cushion ที่พัก (ข้อมูล) กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
abode(n) ที่อาศัย,ที่อยู่,ที่พัก
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก,สงเคราะห์,จัดหาที่พักให้
accommodation(n) ที่พัก
apartment(n) อพาร์ทเมนท์,ห้องเดี่ยว,ที่พัก,ห้องเช่า,ห้องชุด
asylum(n) ที่พักอาศัย,ที่ลี้ภัย,โรงพยาบาลบ้า
board(n) กระดาน,กระดาษแข็ง,ที่พัก,อาหาร,สภา,คณะกรรมการ,ผู้บริหาร
boarding(adj) ให้เช่าที่พักพร้อมจัดอาหารให้ด้วย
camp(n) ค่าย,ที่พัก,เต็นท์
camp(vi) ตั้งค่าย,ตั้งเต็นท์,อยู่ค่าย,ตั้งที่พัก,พักแรม
caravansary(n) ที่พักกองเกวียน,โรงแรมขนาดใหญ่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
RUN OF THE HOUSE[しゅつにゅう] (n) ที่พักที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นประเภทใด แต่จะเป็นห้องว่างในอาคารนั้นๆ
น่าดึงดูดใจ (phrase uniq ) ที่พักผ่อน
See also: S. ไม่น่าประทับใจ, A. สวยดึงดูดใจ,
Image:

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
宿泊[しゅくはく, shukuhaku] (n) ที่พัก

German-Thai: Longdo Dictionary
Wohnung(n) |die, pl. Wohnungen| ที่พักอาศัยที่อาจประกอบด้วยหนึ่งถึงหลายห้อง ภายในบ้านหรือตึกหนึ่งหลังอาจมีหลาย Wohnung เช่น Einzimmerwohnung ห้องชุดที่มี 1 ห้องใหญ่และห้องน้ำ, Zweizimmerwohnung ห้องชุดที่มี 2 ห้องใหญ่บวกห้องครัวและห้องน้ำ, Eigentumswohnung ห้องชุดที่ตนเองเป็นเจ้าของ, 1.5-Zimmerwohnung ห้องชุดที่มี 1 ห้องใหญ่ บวกห้องครัวและห้องน้ำ
Wohnort(n) |der| สถานที่พักหรือพำนักอยู่, See also: der Wohnsitz
erholsam(adj) ที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น ein erholsames Wochenende วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ได้พักผ่อน
Auffanglager(n) |das, pl. Auffanglager| ที่พักผู้อพยพ, ค่ายผู้อพยพ
Wohnort(n) |der, pl. Wohnorte| สถานที่พักอาศัย

French-Thai: Longdo Dictionary
logement(n) |m| ที่พักอาศัย, See also: S. résidence, habitat, appartement ,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top