ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pile-dwelling

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pile-dwelling-, *pile-dwelling*, pile-dwell
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pile-dwelling มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pile-dwelling*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pile-dwelling    (n) pˈaɪl-dwɛlɪŋ (p ai1 l - d w e l i ng)
pile-dwellings    (n) pˈaɪl-dwɛlɪŋz (p ai1 l - d w e l i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pfahlbau {m}pile-dwelling [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top