ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำเนียบ

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำเนียบ-, *ทำเนียบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำเนียบ[N] residence, See also: dwelling, official residence, Syn. บ้าน, เรือน, เคหสถาน, ที่อาศัย, ที่พัก, ที่อยู่, จวน, พระราชวัง, ตำหนัก, Example: เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เดือนนี้ ได้มีการแสดงนาฏศิลป์เขมรที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ในกรุงเทพฯ, Thai definition: ที่พักทางราชการของผู้มีตำแหน่งสูง
ทำเนียบ[N] directory, See also: blue book, Example: ทำเนียบศิลปินไทย จัดทำโดยศิลปสมาคมระหว่างชาติแห่งประเทศไทย, Thai definition: การลำดับตำแหน่งหน้าที่ซึ่งวางเป็นระเบียบแบบแผนขึ้นไว้
ทำเนียบขาว[N] the White House, Example: การทำสงครามนิวเคลียร์ จะต้องได้รับอนุญาตจากทำเนียบขาว, Thai definition: ทำเนียบของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ทำเนียบนาม[N] names listed by a king, Thai definition: นามต่างๆ ที่พระมหากษัตริย์โปรดให้ขนานเป็นทำเนียบไว้
ทำเนียบรัฐบาล[N] Government House, Example: นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้มีการสัมมนาใหญ่ ที่ตึกสันติไมตรีในทำเนียบรัฐบาล
ทำเนียบท่าเรือ[N] port of discharge, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่สำหรับบรรทุกของลงหรือขนของขึ้นจากเรือหรืออากาศยาน, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทำเนียบน. ที่พักทางราชการของผู้มีตำแหน่งสูง เช่น ทำเนียบผู้สำเร็จราชการ, ที่ทำการของคณะรัฐบาล เรียกว่า ทำเนียบรัฐบาล.
ทำเนียบก. เทียบ, เปรียบ.
ทำเนียบน. การลำดับตำแหน่งหน้าที่ซึ่งวางเป็นระเบียบแบบแผนขึ้นไว้ เช่น ทำเนียบสมณศักดิ์ ทำเนียบข้าราชการ.
ทำเนียบนามน. นามต่าง ๆ ที่พระมหากษัตริย์โปรดให้ขนานเป็นทำเนียบไว้ เช่น นามพระราชวัง นามพระที่นั่ง นามประตู นามป้อม ตลอดจนถึงนามที่ทางราชการเรียก, การลำดับนามช้างม้าสำคัญของหลวง เช่น ทำเนียบนามช้างสำคัญ ทำเนียบนามม้าสำคัญ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Directoriesทำเนียบนาม [TU Subject Heading]
Directoriesทำเนียบนาม,นามานุกรม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Secretary of State Caulfield met with the president for two hours this morning at the White House.รัฐมนตรีกระทรวงการ ต่างประเทศของ โคฟีลด พบกับ ประธานสองชั่วโมงในเช้าวันนี้ ที่ทำเนียบขาว 2010: The Year We Make Contact (1984)
White House sources have refused to confirm or deny that report.แหล่งที่มาของทำเนียบขาวได้ ปฏิเสธ เพื่อยืนยันหรือปฏิเสธรายงานที่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
NSC, National Security Council, the White House.สภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ทำเนียบขาว 2010: The Year We Make Contact (1984)
The goddamn White House!ด่าทำเนียบขาว 2010: The Year We Make Contact (1984)
They will record that the next day the president of the United States looked out the White House window and the premier of the Soviet Union looked out the Kremlin window and saw the new distant sun in the sky.พวกเขาจะบันทึกว่าในวัน ถัดไป ประธานาธิบดีของ สหรัฐอเมริกา มองออกไปนอกหน้าต่าง ทำเนียบขาว 2010: The Year We Make Contact (1984)
You could have your picture on a Wheaties box.นายอาจมีรูปขึ้นทำเนียบแชมเปี้ยน Cool Runnings (1993)
Now about the Wheaties box. I'm gonna be on it by myself, right?เกี่ยวกับทำเนียบแชมเปี้ยน ฉันต้องทำด้วยตัวเองใช่มั้ย? Cool Runnings (1993)
You know the White House adviser? Clinton's campaign guy?ที่ปรึกษาทำเนียบขาวไงล่ะ ผู้ช่วยคลินตันน่ะ The One with George Stephanopoulos (1994)
He's become a spiritual counselor, and a recent fixture at the White House.เขากลายเป็นผู้ให้คำ ปรึกษาทางจิตวิญญาณและ การติดตั้งที่ ผ่านมาที่ทำเนียบขาว Contact (1997)
Get me the White House.ได้รับฉันที่ทำเนียบขาว Contact (1997)
Now to the White House.นักวิทยาศาสตร์ ตอนนี้ที่ทำเนียบขาว Contact (1997)
The White House.ทำเนียบขาว Contact (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำเนียบ[n. exp.] (thamnīep) EN: official residence   FR: résidence officielle [f] ; résidence [f]
ทำเนียบ[v.] (thamnīep) EN: compare   FR: comparer
ทำเนียบประธานาธิบดี[n. exp.] (thamnīep prathānāthibødī) FR: palais présidentiel [m]
ทำเนียบรัฐบาล[n. exp.] (thamnīep ratthabān) EN: government house ; government's official residence   FR: résidence officielle du gouvernement [f]
ทำเนียบรัฐบาล[n. prop.] (Thamnīep Ratthabān ) EN: Royal Thai Government House ; Government House   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Government House[N] ทำเนียบรัฐบาล
presidentship[N] ทำเนียบประธานาธิบดี
seat[N] คฤหาสน์, See also: ทำเนียบ, วัง, Syn. residence, mansion
White House[N] ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตัน ดี ซี, Syn. Executive Mansion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
government houseทำเนียบรัฐบาล
palais(พะลี') n. พระราชวัง,วัง,ทำเนียบ
residency(เรส'ซิเดินซี) n. ที่อยู่อาศัย,ถิ่นที่อยู่,ฐานะหรือช่วยระยะการฝึกหัดความชำนาญสาขาใดสาขาหนึ่งของแพทย์ในโรงพยาบาล,จวน,ทำเนียบ, Syn. residence
seat(ซีท) n. ที่นั่ง,ท่านั่ง,วิธีนั่ง,แหล่ง,ที่ตั้ง,ตำแหน่ง,ทำเนียบ,คฤหาสน์, Syn. location
white housen. ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตัน ,รัฐบาลสหรัฐอเมริกา

English-Thai: Nontri Dictionary
HOLY Holy See(n) บัญญัติของสันตะปาปา,ทำเนียบของสันตะปาปา
palace(n) พระราชวัง,วัง,ตำหนัก,พระที่นั่ง,ทำเนียบ
resident(n) จวน,ที่อาศัย,ทำเนียบ,ชาวเมือง,ผู้อยู่อาศัย,แพทย์ฝึกหัด
seat(n) ที่ตั้ง,ที่นั่ง,ตำแหน่ง,ที่ว่าการ,ทำเนียบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
官邸[かんてい, kantei] (n) ทำเนียบ,บ้านพักอย่างเป็นทางการของผู้นำประเทศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top