ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fancy

F AE1 N S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fancy-, *fancy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fancy(adj) ไม่ธรรมดา, See also: หรูหรา, งดงาม, วิเศษ, Syn. deluxe, elaborate
fancy(vt) จินตนาการ, See also: นึกฝัน, Syn. conjecture, envision, suppose
fancy(vt) ปรารถนา, See also: ต้องการ
fancy(n) จินตนาการ, See also: การนึกฝัน, ความนึกฝัน, Syn. imagination, fantasy
fancy(sl) คำอุทานแสดงความแปลกใจ
fancy(sl) ชอบ
fancy(sl) ปรารถนา
fancy man(n) แมงดา, See also: ผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกิน
fancywork(n) งานเย็บปักถักร้อย, Syn. needlework
fancy-free(adj) เป็นอิสระ, See also: ซึ่งไม่ผูกมัด, Syn. airy, blithesome, Ant. engaged, involved

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fancy(แฟน'ซี) { fancied, fancying, fancies } n. จินตนาการ, ความนึกฝัน, ความนึกชอบ, รสนิยม, adj. แห่งจินตนาการ, ซึ่งมีการประดับตกแต่ง, มีสีสันแพรวพราว, ลวดลาย, (ราคา) แพงมาก. vt. จินตนาการ, นึกฝัน, ชอบ, Syn. liking
fancy mann. คนรักของหญิง, แมงดา, ผัวหญิงคนชั่ว
fancyworkn. งานเย็บปักถักร้อย
infancy(อิน'เฟินซี) n. วัยทารก, ระยะแรก ๆ , ทารกทั้งหลาย, Syn. beginning

English-Thai: Nontri Dictionary
fancy(adj) เกี่ยวกับจินตนาการ, ซึ่งมีการตกแต่ง
fancy(n) ความนึกฝัน, ความชอบ, ความเพ้อฝัน, จินตนาการ, รสนิยม
fancy(vi, vt) นึกฝัน, เพ้อฝัน, คิดฝัน, ลองนึก, จินตนาการ
infancy(n) วัยทารก, วัยแรกเกิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fancyความเพ้อฝัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fancy๑. การฝันเฟื่อง๒. แฟนซี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sometimes when I walk along the corridor, I fancy I hear her just behind me.บางครั้งระหว่างที่ฉันกําลังเดินอยู่ที่โถงทางเดิน ฉันนึกว่าฉันได้ยินคุณนายอยู่ข้างหลังฉัน Rebecca (1940)
Fancy me fighting filthy like that.แฟนซีฉันต่อสู้สกปรกเช่นนั้น แปรงอ้วนเก่าอย่างฉัน How I Won the War (1967)
I think Mongo's taken a little fancy to you.มองโกปิ๊งนายเข้าแล้ว Blazing Saddles (1974)
And all that's required is 15 hours of fancy surgery... that only a handful of people are trained to do.แต่คุณต้องผ่าตัดตั้ง15ชม. กว่าจะได้ตัวที่ถูกฝึกแล้วซักตัว Day of the Dead (1985)
Formulas, equations, a lot of fancy terms that don't mean a thing.มีแต่สูตร สมการ คำศัพท์พิลึกๆไม่รู้เรื่อง Day of the Dead (1985)
That's the official Flights of Fancy balloon.นั่นเป็นบอลลูนของทางสวนสนุกนะหนู. Mannequin (1987)
Back then, we didn't have fancy machines.ตอนนั้น, เรายังไม่มี เครื่องมือทันสมัย. Cinema Paradiso (1988)
Hey, you, fancy guy. What are you doing with that necklace?เฮ้นาย เจ้าแฟนซี นี่นายมาอะไรกับสร้อยเส้นนี้เนี่ย Mannequin: On the Move (1991)
We are going to follow fancy pants. And get me out of this armor!เราต้องตามเจ้าแฟนซีนั่นไปนะ ช่วยเอาไอ้ชุดเกราะนี่ออกไปทีสิ Mannequin: On the Move (1991)
The poor fancy you felt for Linton?ความนิยมที่เธอมี ต่อลินตันเรอะ Wuthering Heights (1992)
Fancy suite at the station's expense, see a show, maybe get laid. -What was I supposed to do?เราจะช่วยเค้าหลังจากนี้ Hero (1992)
Go to fancy barber with torn-up jeans.ไปร้านตัดผมหรูๆกับกางเกงยีนส์ขาดๆ The Joy Luck Club (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fancyA dragon is a creature of fancy.
fancyBob mounted the portrait in a fancy frame, but it was upside down.
fancyBy the power of fancy, we can travel through space.
fancyChildren often live in a world of fancy.
fancyDo you fancy it is all right?
fancyFancy forgetting my glasses, it's so embarrassing.
fancyFancy meeting you here!
fancyFancy meeting you here.
fancyHe bought that house because his wife took a fancy to it.
fancyHe had a great fancy for traveling.
fancyHe has a fancy for chocolate.
fancyHe has a great fancy for travelling.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคลิ้มฝัน(v) fancy, See also: forget oneself, be half-sleep, be in a dreamy state, Example: แสงอร่ามยามเย็นเผลอไผลให้เด็กชายเคลิ้มฝันทำนองว่า เขาไม่มีพ่อเป็นคนขี้เมา, Thai Definition: ฝันทั้งๆ ที่ยังหลับไม่สนิท
เพ้อฝัน(v) fancy, See also: imagine, Syn. เพ้อเจ้อ, พร่ำเพ้อ, Example: ฉันก็ได้แต่เพ้ออันไปลมๆ แล้งๆ ตามประสาคนไม่เคยมีความรัก, Thai Definition: มุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
มโนภาพ(n) imagination, See also: fancy, vision, Syn. ภาพในใจ, จินตภาพ, Example: เด็กอายุ 4-7 ขวบ เริ่มสร้างมโนภาพเกี่ยวกับสิ่งต่างหรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้ โดยที่ยังยึดมั่นกับตัววัตถุและลักษณะของมัน, Thai Definition: ความคิดเห็นเป็นภาพขึ้นในใจ
วาดภาพ(v) imagine, See also: fancy, visualize, envisage, Syn. นึกภาพ, จินตนาการ, Example: ฉันไม่ได้เห็นเขามาหลายปี วาดภาพไม่ออกจริงๆ ว่าตอนนี้เขาหน้าตาเป็นยังไง, Thai Definition: นึกถึงหรือคาดเดาถึงลักษณะที่ยังไม่เห็น
อุปทาน(n) imagination, See also: fancy, hallucination, Thai Definition: การเกิดจิตใจคิดไปเอง
อุปาทาน(n) imagination, See also: fancy, hallucination, Syn. อุปทาน, Thai Definition: ความนึกคิดและเห็นไปเอง
ความช่างจินตนาการ(n) imaginativeness, See also: fancy, conjecture, Syn. ความช่างคิด
ความมีจินตนาการ(n) imagination, See also: fancy
จินตนาการ(n) imagination, See also: fancy, fantasy, thought, reflection, Example: สุนทรภู่เป็นกวีที่มีจินตนาการกว้างไกลมาก, Thai Definition: การสร้างภาพขึ้นในจิตใจ, Notes: (บาลี)
แฟนซี(adj) fancy, Example: บริษัทนี้จำหน่ายคอนแทคเลนส์แฟนซี เปลี่ยนสีตา และแบบสายตา รับส่งทั่วประเทศ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอนสี (เขียว แดง)[bønsī (khīo daēng)] (n) EN: Fancy Leaved Caladium ; Heart of Jesus  FR: caladium [ m ]
ชอบ[chøp] (v) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy  FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
โดนใจ[dōnjai] (v) EN: be to one's taste ; catch one's fancy ; take one's fancy ; please ; be to one's liking ; resonate with
ใฝ่ฝัน[faifan] (v) EN: dream ; fancy  FR: rêver de ; brûler de
ฝัน[fan] (v) EN: imagine ; fancy  FR: imaginer
จินตนา[jintanā] (v) EN: imagine ; dream ; think ; fancy  FR: imaginer
จินตนาการ[jintanākān] (n) EN: imagination ; fancy ; fantasy ; thought ; reflection  FR: imagination [ f ]
จินตนาการ[jintanākān] (v) EN: imagine ; fancy ; visualize  FR: imaginer ; rêver
คิดฝัน[khit fan] (v, exp) EN: dream ; imagine ; fancy ; conjecture ; conceive  FR: rêver ; imaginer
เคลิ้ม[khloēm] (v) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound  FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FANCY F AE1 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fancy (v) fˈænsiː (f a1 n s ii)
fancying (v) fˈænsɪɪŋ (f a1 n s i i ng)
fancy-free (j) fˌænsɪ-frˈiː (f a2 n s i - f r ii1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花俏[huā qiào, ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄠˋ, ] fancy [Add to Longdo]
花巧[huā qiǎo, ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄠˇ, ] fancy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dessinblech { n }fancy sheet metal [Add to Longdo]
Geschenkartikel { pl }fancy goods [Add to Longdo]
Kostüm { n }; Maskenkostüm { n }fancy dress [Add to Longdo]
Laune { f } | nur so eine Laune | ganz nach Lust und Launefancy | a passing fancy | just as the fancy takes me / you [Add to Longdo]
Liebhaber { m }fancy man [Add to Longdo]
Torte { f } | Torten { pl }fancy cake | fancy cakes [Add to Longdo]
nobel; schick; ausgefallen { adj } | nobler; schicker; ausgefallener | am nobelsten; am schicksten; aus ausgefallenstenfancy | fancier | fanciest [Add to Longdo]
Nanu, dass du hier bist!Fancy meeting you here! [Add to Longdo]
Nein, so etwas!Fancy that! [Add to Longdo]
Nicht zu fassen, dass er das getan hat!Fancy him doing that! [Add to Longdo]
Wer hätte gedacht, dass er gewinnt!Fancy him winning! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハウスミヌカン[hausuminukan] (n) sales clerk in a fancy boutique clothing store (wasei [Add to Longdo]
ファンシー[fanshi-] (adj-na, n) fancy [Add to Longdo]
ファンシーグッズ[fanshi-guzzu] (n) fancy goods [Add to Longdo]
ファンシーストア[fanshi-sutoa] (n) fancy store [Add to Longdo]
ファンシードレス[fanshi-doresu] (n) fancy dress [Add to Longdo]
ファンシーフード[fanshi-fu-do] (n) fancy food [Add to Longdo]
ファンシーボール[fanshi-bo-ru] (n) fancy ball [Add to Longdo]
仮装[かそう, kasou] (n, vs, adj-no) (1) costume; fancy dress; masquerade; disguise; (2) converted (cruiser); (P) [Add to Longdo]
花衣[はなごろも, hanagoromo] (n) (See 花見) fancy kimono used for cherry blossom viewing; fancy kimono [Add to Longdo]
気の向くままに(P);気の向く侭に[きのむくままに, kinomukumamani] (adv) at one's fancy (whim); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fancy \Fan"cy\, v. t.
   1. To form a conception of; to portray in the mind; to
    imagine.
    [1913 Webster]
 
       He whom I fancy, but can ne'er express. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To have a fancy for; to like; to be pleased with,
    particularly on account of external appearance or manners.
    "We fancy not the cardinal." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To believe without sufficient evidence; to imagine
    (something which is unreal).
    [1913 Webster]
 
       He fancied he was welcome, because those arounde him
       were his kinsmen.           --Thackeray.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fancy \Fan"cy\ (f[a^]n"s[y^]), n.; pl. {Fancies}. [Contr. fr.
   fantasy, OF. fantasie, fantaisie, F. fantaisie, L. phantasia,
   fr. Gr. ???????? appearance, imagination, the power of
   perception and presentation in the mind, fr. ???????? to make
   visible, to place before one's mind, fr. ??????? to show;
   akin to ????, ???, light, Skr. bh[=a]to shine. Cf. {Fantasy},
   {Fantasia}, {Epiphany}, {Phantom}.]
   1. The faculty by which the mind forms an image or a
    representation of anything perceived before; the power of
    combining and modifying such objects into new pictures or
    images; the power of readily and happily creating and
    recalling such objects for the purpose of amusement, wit,
    or embellishment; imagination.
    [1913 Webster]
 
       In the soul
       Are many lesser faculties, that serve
       Reason as chief. Among these fancy next
       Her office holds.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. An image or representation of anything formed in the mind;
    conception; thought; idea; conceit.
    [1913 Webster]
 
       How now, my lord ! why do you keep alone,
       Of sorriest fancies your companoins making ? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. An opinion or notion formed without much reflection;
    caprice; whim; impression.
    [1913 Webster]
 
       I have always had a fancy that learning might be
       made a play and recreation to children. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. Inclination; liking, formed by caprice rather than reason;
    as, to strike one's fancy; hence, the object of
    inclination or liking.
    [1913 Webster]
 
       To fit your fancies to your father's will. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. That which pleases or entertains the taste or caprice
    without much use or value.
    [1913 Webster]
 
       London pride is a pretty fancy for borders.
                          --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   6. A sort of love song or light impromptu ballad. [Obs.]
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {The fancy}, all of a class who exhibit and cultivate any
    peculiar taste or fancy; hence, especially, sporting
    characters taken collectively, or any specific class of
    them, as jockeys, gamblers, prize fighters, etc.
    [1913 Webster]
 
       At a great book sale in London, which had
       congregated all the fancy.      --De Quincey.
 
   Syn: Imagination; conceit; taste; humor; inclination; whim;
     liking. See {Imagination}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fancy \Fan"cy\, v. i. [imp. & p. p. {Fancied}, p. pr. & vb. n.
   {Fancying}.]
   1. To figure to one's self; to believe or imagine something
    without proof.
    [1913 Webster]
 
       If our search has reached no farther than simile and
       metaphor, we rather fancy than know. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To love. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fancy \Fan"cy\, a.
   1. Adapted to please the fancy or taste, especially when of
    high quality or unusually appealing; ornamental; as, fancy
    goods; fancy clothes.
    [1913 Webster]
 
   2. Extravagant; above real value.
    [1913 Webster]
 
       This anxiety never degenerated into a monomania,
       like that which led his [Frederick the Great's]
       father to pay fancy prices for giants. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {Fancy ball}, a ball in which porsons appear in fanciful
    dresses in imitation of the costumes of different persons
    and nations.
 
   {Fancy fair}, a fair at which articles of fancy and ornament
    are sold, generally for some charitable purpose.
 
   {Fancy goods}, fabrics of various colors, patterns, etc., as
    ribbons, silks, laces, etc., in distinction from those of
    a simple or plain color or make.
 
   {Fancy line} (Naut.), a line rove through a block at the jaws
    of a gaff; -- used to haul it down.
 
   {Fancy roller} (Carding Machine), a clothed cylinder (usually
    having straight teeth) in front of the doffer.
 
   {Fancy stocks}, a species of stocks which afford great
    opportunity for stock gambling, since they have no
    intrinsic value, and the fluctuations in their prices are
    artificial.
 
   {Fancy store}, one where articles of fancy and ornament are
    sold.
 
   {Fancy woods}, the more rare and expensive furniture woods,
    as mahogany, satinwood, rosewood, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fancy
   adj 1: not plain; decorative or ornamented; "fancy handwriting";
       "fancy clothes" [ant: {plain}]
   n 1: something many people believe that is false; "they have the
      illusion that I am very wealthy" [syn: {illusion},
      {fantasy}, {phantasy}, {fancy}]
   2: a kind of imagination that was held by Coleridge to be more
     casual and superficial than true imagination
   3: a predisposition to like something; "he had a fondness for
     whiskey" [syn: {fondness}, {fancy}, {partiality}]
   v 1: imagine; conceive of; see in one's mind; "I can't see him
      on horseback!"; "I can see what will happen"; "I can see a
      risk in this strategy" [syn: {visualize}, {visualise},
      {envision}, {project}, {fancy}, {see}, {figure}, {picture},
      {image}]
   2: have a fancy or particular liking or desire for; "She fancied
     a necklace that she had seen in the jeweler's window" [syn:
     {fancy}, {go for}, {take to}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top