ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fancy

F AE1 N S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fancy-, *fancy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fancy(adj) ไม่ธรรมดา, See also: หรูหรา, งดงาม, วิเศษ, Syn. deluxe, elaborate
fancy(vt) จินตนาการ, See also: นึกฝัน, Syn. conjecture, envision, suppose
fancy(vt) ปรารถนา, See also: ต้องการ
fancy(n) จินตนาการ, See also: การนึกฝัน, ความนึกฝัน, Syn. imagination, fantasy
fancy(sl) คำอุทานแสดงความแปลกใจ
fancy(sl) ชอบ
fancy(sl) ปรารถนา
fancy man(n) แมงดา, See also: ผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกิน
fancywork(n) งานเย็บปักถักร้อย, Syn. needlework
fancy-free(adj) เป็นอิสระ, See also: ซึ่งไม่ผูกมัด, Syn. airy, blithesome, Ant. engaged, involved

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fancy(แฟน'ซี) { fancied, fancying, fancies } n. จินตนาการ, ความนึกฝัน, ความนึกชอบ, รสนิยม, adj. แห่งจินตนาการ, ซึ่งมีการประดับตกแต่ง, มีสีสันแพรวพราว, ลวดลาย, (ราคา) แพงมาก. vt. จินตนาการ, นึกฝัน, ชอบ, Syn. liking
fancy mann. คนรักของหญิง, แมงดา, ผัวหญิงคนชั่ว
fancyworkn. งานเย็บปักถักร้อย
infancy(อิน'เฟินซี) n. วัยทารก, ระยะแรก ๆ , ทารกทั้งหลาย, Syn. beginning

English-Thai: Nontri Dictionary
fancy(adj) เกี่ยวกับจินตนาการ, ซึ่งมีการตกแต่ง
fancy(n) ความนึกฝัน, ความชอบ, ความเพ้อฝัน, จินตนาการ, รสนิยม
fancy(vi, vt) นึกฝัน, เพ้อฝัน, คิดฝัน, ลองนึก, จินตนาการ
infancy(n) วัยทารก, วัยแรกเกิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fancyความเพ้อฝัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fancy๑. การฝันเฟื่อง๒. แฟนซี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sometimes when I walk along the corridor, I fancy I hear her just behind me.บางครั้งระหว่างที่ฉันกําลังเดินอยู่ที่โถงทางเดิน ฉันนึกว่าฉันได้ยินคุณนายอยู่ข้างหลังฉัน Rebecca (1940)
Fancy me fighting filthy like that.แฟนซีฉันต่อสู้สกปรกเช่นนั้น แปรงอ้วนเก่าอย่างฉัน How I Won the War (1967)
I think Mongo's taken a little fancy to you.มองโกปิ๊งนายเข้าแล้ว Blazing Saddles (1974)
And all that's required is 15 hours of fancy surgery... that only a handful of people are trained to do.แต่คุณต้องผ่าตัดตั้ง15ชม. กว่าจะได้ตัวที่ถูกฝึกแล้วซักตัว Day of the Dead (1985)
Formulas, equations, a lot of fancy terms that don't mean a thing.มีแต่สูตร สมการ คำศัพท์พิลึกๆไม่รู้เรื่อง Day of the Dead (1985)
That's the official Flights of Fancy balloon.นั่นเป็นบอลลูนของทางสวนสนุกนะหนู. Mannequin (1987)
Back then, we didn't have fancy machines.ตอนนั้น, เรายังไม่มี เครื่องมือทันสมัย. Cinema Paradiso (1988)
Hey, you, fancy guy. What are you doing with that necklace?เฮ้นาย เจ้าแฟนซี นี่นายมาอะไรกับสร้อยเส้นนี้เนี่ย Mannequin: On the Move (1991)
We are going to follow fancy pants. And get me out of this armor!เราต้องตามเจ้าแฟนซีนั่นไปนะ ช่วยเอาไอ้ชุดเกราะนี่ออกไปทีสิ Mannequin: On the Move (1991)
The poor fancy you felt for Linton?ความนิยมที่เธอมี ต่อลินตันเรอะ Wuthering Heights (1992)
Fancy suite at the station's expense, see a show, maybe get laid. -What was I supposed to do?เราจะช่วยเค้าหลังจากนี้ Hero (1992)
Go to fancy barber with torn-up jeans.ไปร้านตัดผมหรูๆกับกางเกงยีนส์ขาดๆ The Joy Luck Club (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fancyA dragon is a creature of fancy.
fancyBob mounted the portrait in a fancy frame, but it was upside down.
fancyBy the power of fancy, we can travel through space.
fancyChildren often live in a world of fancy.
fancyDo you fancy it is all right?
fancyFancy forgetting my glasses, it's so embarrassing.
fancyFancy meeting you here!
fancyFancy meeting you here.
fancyHe bought that house because his wife took a fancy to it.
fancyHe had a great fancy for traveling.
fancyHe has a fancy for chocolate.
fancyHe has a great fancy for travelling.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคลิ้มฝัน(v) fancy, See also: forget oneself, be half-sleep, be in a dreamy state, Example: แสงอร่ามยามเย็นเผลอไผลให้เด็กชายเคลิ้มฝันทำนองว่า เขาไม่มีพ่อเป็นคนขี้เมา, Thai Definition: ฝันทั้งๆ ที่ยังหลับไม่สนิท
เพ้อฝัน(v) fancy, See also: imagine, Syn. เพ้อเจ้อ, พร่ำเพ้อ, Example: ฉันก็ได้แต่เพ้ออันไปลมๆ แล้งๆ ตามประสาคนไม่เคยมีความรัก, Thai Definition: มุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
มโนภาพ(n) imagination, See also: fancy, vision, Syn. ภาพในใจ, จินตภาพ, Example: เด็กอายุ 4-7 ขวบ เริ่มสร้างมโนภาพเกี่ยวกับสิ่งต่างหรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้ โดยที่ยังยึดมั่นกับตัววัตถุและลักษณะของมัน, Thai Definition: ความคิดเห็นเป็นภาพขึ้นในใจ
วาดภาพ(v) imagine, See also: fancy, visualize, envisage, Syn. นึกภาพ, จินตนาการ, Example: ฉันไม่ได้เห็นเขามาหลายปี วาดภาพไม่ออกจริงๆ ว่าตอนนี้เขาหน้าตาเป็นยังไง, Thai Definition: นึกถึงหรือคาดเดาถึงลักษณะที่ยังไม่เห็น
อุปทาน(n) imagination, See also: fancy, hallucination, Thai Definition: การเกิดจิตใจคิดไปเอง
อุปาทาน(n) imagination, See also: fancy, hallucination, Syn. อุปทาน, Thai Definition: ความนึกคิดและเห็นไปเอง
ความช่างจินตนาการ(n) imaginativeness, See also: fancy, conjecture, Syn. ความช่างคิด
ความมีจินตนาการ(n) imagination, See also: fancy
จินตนาการ(n) imagination, See also: fancy, fantasy, thought, reflection, Example: สุนทรภู่เป็นกวีที่มีจินตนาการกว้างไกลมาก, Thai Definition: การสร้างภาพขึ้นในจิตใจ, Notes: (บาลี)
แฟนซี(adj) fancy, Example: บริษัทนี้จำหน่ายคอนแทคเลนส์แฟนซี เปลี่ยนสีตา และแบบสายตา รับส่งทั่วประเทศ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอนสี (เขียว แดง)[bønsī (khīo daēng)] (n) EN: Fancy Leaved Caladium ; Heart of Jesus  FR: caladium [ m ]
ชอบ[chøp] (v) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy  FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
โดนใจ[dōnjai] (v) EN: be to one's taste ; catch one's fancy ; take one's fancy ; please ; be to one's liking ; resonate with
ใฝ่ฝัน[faifan] (v) EN: dream ; fancy  FR: rêver de ; brûler de
ฝัน[fan] (v) EN: imagine ; fancy  FR: imaginer
จินตนา[jintanā] (v) EN: imagine ; dream ; think ; fancy  FR: imaginer
จินตนาการ[jintanākān] (n) EN: imagination ; fancy ; fantasy ; thought ; reflection  FR: imagination [ f ]
จินตนาการ[jintanākān] (v) EN: imagine ; fancy ; visualize  FR: imaginer ; rêver
คิดฝัน[khit fan] (v, exp) EN: dream ; imagine ; fancy ; conjecture ; conceive  FR: rêver ; imaginer
เคลิ้ม[khloēm] (v) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound  FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FANCY F AE1 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fancy (v) fˈænsiː (f a1 n s ii)
fancying (v) fˈænsɪɪŋ (f a1 n s i i ng)
fancy-free (j) fˌænsɪ-frˈiː (f a2 n s i - f r ii1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花俏[huā qiào, ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄠˋ, ] fancy [Add to Longdo]
花巧[huā qiǎo, ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄠˇ, ] fancy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dessinblech { n }fancy sheet metal [Add to Longdo]
Geschenkartikel { pl }fancy goods [Add to Longdo]
Kostüm { n }; Maskenkostüm { n }fancy dress [Add to Longdo]
Laune { f } | nur so eine Laune | ganz nach Lust und Launefancy | a passing fancy | just as the fancy takes me / you [Add to Longdo]
Liebhaber { m }fancy man [Add to Longdo]
Torte { f } | Torten { pl }fancy cake | fancy cakes [Add to Longdo]
nobel; schick; ausgefallen { adj } | nobler; schicker; ausgefallener | am nobelsten; am schicksten; aus ausgefallenstenfancy | fancier | fanciest [Add to Longdo]
Nanu, dass du hier bist!Fancy meeting you here! [Add to Longdo]
Nein, so etwas!Fancy that! [Add to Longdo]
Nicht zu fassen, dass er das getan hat!Fancy him doing that! [Add to Longdo]
Wer hätte gedacht, dass er gewinnt!Fancy him winning! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
幼少[ようしょう, youshou] (n, adj-na, adj-no) infancy; childhood; tender age; (P) #4,192 [Add to Longdo]
幼年[ようねん, younen] (n) childhood; infancy #14,511 [Add to Longdo]
空想[くうそう, kuusou] (n, vs, adj-no) daydream; fantasy; fancy; vision; (P) #14,512 [Add to Longdo]
幼なじみ(P);幼馴染み;幼馴染[おさななじみ, osananajimi] (n) childhood friend; friend from infancy; old playmate; (P) #16,515 [Add to Longdo]
仮装[かそう, kasou] (n, vs, adj-no) (1) costume; fancy dress; masquerade; disguise; (2) converted (cruiser); (P) #18,178 [Add to Longdo]
ハウスミヌカン[hausuminukan] (n) sales clerk in a fancy boutique clothing store (wasei [Add to Longdo]
ファンシー[fanshi-] (adj-na, n) fancy [Add to Longdo]
ファンシーグッズ[fanshi-guzzu] (n) fancy goods [Add to Longdo]
ファンシーストア[fanshi-sutoa] (n) fancy store [Add to Longdo]
ファンシードレス[fanshi-doresu] (n) fancy dress [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top