ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xi

SH IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xi-, *xi*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
新正如意 新年发财[xīn zhèng rú yì xīn nián fā cái, ㄒㄧㄣ ㄓㄥˋ ㄖㄨˊ ㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ ㄈㄚ ㄘㄞˊ, ] (phrase) คำอวยพรสวัสดีปีใหม่ของชาวจีนในวันตรุษจีน ความหมายคือ ขอให้ปีใหม่นี้สมหวังทุกประการ และร่ำรวยมั่งคั่ง คนไทยมักอ่านว่า ซินเจียยู่อี่ซินนี้ฮวดใช้ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสำเนียงแต้จิ๋ว

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
下狱[xià yù, ㄒㄧㄚˋ ㄩˋ, ] จำคุก
休息[xiūxi, ㄒㄧㄡxi, ] (n, vi) พัก; พักผ่อน
喜欢[xǐ huan, ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ˙, ] ชอบ
小米椒[xiǎo mǐ jiāo, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄧˇ ㄐㄧㄠ, ] (n) พริกขี้หนู
现在[xiàn zài, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ, ] ตอนนี้
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] (n) กลิ่นหอม

English-Thai: Longdo Dictionary
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น
asphyxiate(vi) หายใจไม่ออก, Syn. suffocate
axillary(adj) แห่งรักแร้, See also: axilla
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, See also: A. reducing agent
axil(n) (ชีวะ)มุมด้านบนที่กิ่งไม้ทำมุมกับลำต้น, See also: axilla
asphyxiation(n) อาการขาดอากาศหายใจ, See also: asphyxiate
muscle-flexing(n) การเบ่งกล้าม, การอวดกล้ามเป็นมัดๆ, การเบ่งอำนาจ เช่น I hope that when the muscle flexing and cheering is over they will go on a retreat, and reflect on how they should bear this awesome responsibility.; I love muscle flexing, wrestling, swapping muscle pictures.
dyslacxia(n) โรคดิสเล็กเซีย คือ ความบกพร่องในการอ่าน มีปัญหาในการอ่าน อ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง อ่านไม่คล่อง สะกดคำติดขัด ผสมคำไม่ได้ หรืออ่านไม่ได้เลย โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเส้นประสาท

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
XI(abbr) นอกความสนใจ
xi(abbr) นอกความสนใจ
xing(n) บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
Xing(n) บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
Xiamen(n) เกาะทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน
xiphoid(adj) ซึ่งมีรูปร่างคล้ายดาบ, See also: เหมือนดาบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xi(ไซ, ไซ) n. พยัญชนะตัวที่ 14 ของภาษากรีก pl. xis
xiphoid(ซิฟ'ฟอยดฺ) adj. เป็นรูปดาบ n. กระดูกลิ้นปี่, กระดูกสันอกท่อนล่างตอนปลาย
abaxial(แอบแบค' เซียล) adj. ซึ่งอยู่ห่างจากแกน (being away from the axis)
absolute maximum(คณิต) ค่าสูงสุดของ function ของ set เฉพาะ
acroataxiaภาวะที่นิ้วมือนิ้วเท้าไม่ประสานกัน
air taxiเครื่องบินขนาดเล็กสำหรับโดยสาร, ขนสินค้าและไปรษณีย์อากาศ
alexia(อะเลค' เซีย) n. ความผิดปกติของสมองที่ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เชียนได้
alexipharmic(อะเลคซิฟาร์' มิค) adj. ซึ่งป้องกัน. -n. ยาหรือสารที่ใช้ป้องกันพิษ หรือการติดเชื้อ, ยาแก้พิษ
amine oxidaseซึ่งเป็นเอนไซมที่ deaminase tysamine และ tryptamine โดย oxidation เป็น aldehyde และปล่อย ammonia ออก
amnirrhexisเยื่อถุงน้ำคร่ำแตก

English-Thai: Nontri Dictionary
antitoxic(adj) ซึ่งต้านพิษ
anxiety(n) ความกังวล, ความกระวนกระวาย, ความกระตือรือร้น, ความห่วงใย
anxious(adj) กระวนกระวาย, ห่วงใย, ร้อนใจ, กระตือรือร้น
approximate(adj) ราวๆ, ประมาณ, คร่าวๆ, ใกล้เคียง, คล้าย
approximation(n) ความใกล้เคียง, ค่าประมาณ, การประมาณ
AUXILIARY auxiliary verb(n) กริยาช่วย, กริยานุเคราะห์
auxiliary(adj) เป็นองค์ประกอบ, เป็นปัจจัยส่งเสริม
auxiliary(n) ผู้ช่วย, เครื่องช่วย, เครื่องสนับสนุน, ความช่วยเหลือ
axial(adj) เกี่ยวกับเพลา, เกี่ยวกับแกน
axil(n) รักแร้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
xiphisternal; ultimisternal-ลิ้นปี่ [ มีความหมายเหมือนกับ ensiform; xiphoid; xyphoid ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xiphisternum; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; process, xyphoidลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xiphocostal-ลิ้นปี่และซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xiphodyniaอาการปวดลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xiphoid cartilage; cartilage, ensiform; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xiphoid process; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xiphoid; ensiform; xyphoid๑. -รูปดาบ [ มีความหมายเหมือนกับ gladiate ]๒. -ลิ้นปี่ [ มีความหมายเหมือนกับ ultimisternal; xiphisternal ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xiphoiditisลิ้นปี่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bian Xi of Sishui, เปี๋ยนฮี นายด่านกิสุยก๋วน The Lost Bladesman (2011)
I need to talk to my friend, Xi Peng, at the Asian Cultural Organization.ผมต้องการคุยกับ ซี เพงก์ เพื่อนที่องค์กรวัฒนธรรมแห่งเอเชีย World Leader Pretend (2011)
How do you know Xi Peng?คุณรู้จักซี เพงดีแค่ไหน World Leader Pretend (2011)
Xi Peng was...ซี เพง เป็น... World Leader Pretend (2011)
Annie, Xi Peng is not touchable.แอนนี่, ซี เฟง แตะต้องไม่ได้ World Leader Pretend (2011)
And accused Xi Peng of poisoning Shen.และกล่าวหาซี เพงเรื่องวางยาพิษเชน... World Leader Pretend (2011)
Xi Peng told State.ซีเพงแจ้งกับกระทรวงการต่างประเทศ World Leader Pretend (2011)
Either way, Xi Peng is our guy.ไม่ว่าเป็นแบบไหน เราต้องจัดการเขา World Leader Pretend (2011)
Xi Peng.เราทำพลาด World Leader Pretend (2011)
Detailing the six counts on which Xi Peng is breaking the International Atomic Energy Treaty by allowing enriched Uranium from the Benxi mine across borders.ของซีเพงทั้ง 6 ครั้ง โดยการขนย้ายยูเรเนี่ยมจากเหมืองเบนซีข้ามพรมแดน มันแน่นหนา World Leader Pretend (2011)
They are anxious to have Xi Peng pulled in to face prosecution.ระหว่างที่เรากำลังคุยกัน มีทีมงานกำลังดำเนินการอยู่ World Leader Pretend (2011)
Xi Peng and his contingent are at a banquet in Chinatown.ซีเพงกับลูกน้องอยู่ที่งานเลี้ยงในไชน่า ทาวน์ เรามีหน่วยพิเศษอยู่ระหว่างทาง World Leader Pretend (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
xiAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [ mpl ] ; mode de vie juste [ m ]
อดีตชาติ[adīttachāt] (n) EN: past existence ; previous existence ; previous birth  FR: vie antérieure [ f ]
อดีตภพ[adīttaphop] (n) EN: past existence ; past life; previous life  FR: vie antérieure [ f ]
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [ m ]
ไอพิษ[ai phit] (n, exp) EN: poison gas  FR: gaz toxique [ m ]
อักษะ[aksa] (n) EN: axis ; core  FR: axe [ m ]
อัมพาต[ammaphāt] (n) EN: paralysis ; disability ; palsy  FR: paralysie [ f ] ; apoplexie [ f ]
อันดับ 2 = อันดับสอง[andap søng] (n, exp) FR: deuxième position [ f ] ; deuxième place [ f ] ; deuxième rang [ m ]
อันดับที่ 2[andap thī søng] (n, exp) FR: deuxième position [ f ] ; deuxième place [ f ] ; deuxième rang [ m ]
อนุบาลสอง[anubān søng] (n, exp) FR: deuxième année d'école maternelle [ m ] ; deuxième année de maternelle [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
XI SH IY1
XIO ZH AO1
XIE Z IY1
XIAN Z Y AA1 N
XIAO ZH AW1
XING SH IH1 NG
XICOR Z AY1 K AO2 R
XIONG ZH AO1 NG
XIANG SH IY1 AA0 NG
XIDEX Z IH1 D AH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Xiao (n) ʃˈau (sh au1)
Xiaoping (n) ʃˈaupɪŋ (sh au1 p i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xià, ㄒㄧㄚˋ, ] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down, #58 [Add to Longdo]
[xiǎng, ㄒㄧㄤˇ, ] to think; to believe; to suppose; to wish; to want; to miss, #70 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] new; newly; abbr. for Xinjiang 新疆; meso- (chem.), #72 [Add to Longdo]
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, ] small; tiny; few; young, #77 [Add to Longdo]
现在[xiàn zài, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ, / ] now; at present; modern; current; nowadays, #99 [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang, #100 [Add to Longdo]
喜欢[xǐ huan, ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ˙, / ] to like; to be fond of, #184 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] heart; mind, #199 [Add to Longdo]
希望[xī wàng, ㄒㄧ ㄨㄤˋ, ] to wish for; to desire; to hope, #205 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] appear, #211 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
轟焦凍[xiáng, <span style="font-size:smaller">ㄒㄧㄤˊ</span>]
轟焦凍[xiáng, <span style="font-size:smaller">ㄒㄧㄤˊ</span>]

German-Thai: Longdo Dictionary
Existenz(n) |die, pl. Existenzen| การดำรงอยู่, การมีอยู่, การมีชีวิตอยู่ เช่น Man kann die Existenz von Geistern noch nicht identifizieren., See also: existieren, vorhanden
Taxifahrer(n) |der, pl. Taxifahrer| คนขับแท็กซี่ เช่น Kaum jemand weiß, dass Londons Taxifahrer ihre eigenen Mini-Kantinen haben.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Xianggang; Hong Kong, Victoria (Stadt in China)Xianggang; Hong Kong, Victoria (city in China) [Add to Longdo]
Xi'an (Stadt in China)Xi'an (city in China) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chauffeur de taxi(n) พนักงานขับรถแท็กซี่
proximité(n) |f| ที่ใกล้เคียง เช่น Le campus est à proximité des grandes autoroutes.

Japanese-English: EDICT Dictionary
K−1[ケイワン, keiwan] (n) K-1 (Japanese kick-boxing promotion) [Add to Longdo]
LFG[エルエフジー, eruefuji-] (n) { ling } lexical-functional grammar; LFG [Add to Longdo]
MOX燃料[モックスねんりょう, mokkusu nenryou] (n) mixed oxide fuel; MOX fuel [Add to Longdo]
NOx[エヌオーエックス;ノックス, enuo-ekkusu ; nokkusu] (n) nitrogen oxide; NOx [Add to Longdo]
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP [Add to Longdo]
SOx[エスオーエックス;ソックス, esuo-ekkusu ; sokkusu] (n) sulfur oxide (SO, SO2, etc.); sulphur oxide [Add to Longdo]
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website) [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia [Add to Longdo]
あってなきがごとき[attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャッシュサービスコーナー[きゃっしゅさーびすこーなー, kyasshusa-bisuko-na-] flexi-teller, ATM [Add to Longdo]
コアックス[こあっくす, koakkusu] coax, coaxial cable [Add to Longdo]
シーモス[しーもす, shi-mosu] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
デマルチプレクス[でまるちぷれくす, demaruchipurekusu] demultiplexing [Add to Longdo]
フレキシブル[ふれきしぶる, furekishiburu] flexible (an) [Add to Longdo]
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[ふれきしぶるあどばんすとあーきてくちゃしすてむ, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] Flexible Advanced Systems Architecture [Add to Longdo]
フレキシブルディスク[ふれきしぶるでいすく, furekishiburudeisuku] flexible disk, floppy (disk) [Add to Longdo]
フロッピーディスク[ふろっぴーでいすく, furoppi-deisuku] flexible disk, floppy disk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 xi \xi\, adj.
   The Roman number symbolizing the value eleven. Used after a
   noun it may symbolize the ordinal number; as, Superbowl XI.
 
   Syn: eleven, 11.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 xi
   adj 1: being one more than ten [syn: {eleven}, {11}, {xi}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of ten and one [syn:
      {eleven}, {11}, {XI}]
   2: the 14th letter of the Greek alphabet

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 xi /ksi/
  xi

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top