ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -财-, *财*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[财, cái, ㄘㄞˊ] riches, wealth, valuables
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  才 (cái ㄘㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 680

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cái, ㄘㄞˊ, / ] money; wealth; riches; property; valuables, #2,736 [Add to Longdo]
[cái zhèng, ㄘㄞˊ ㄓㄥˋ, / ] finances (public); financial, #1,868 [Add to Longdo]
[cái wù, ㄘㄞˊ ㄨˋ, / ] financial affairs, #2,039 [Add to Longdo]
[cái chǎn, ㄘㄞˊ ㄔㄢˇ, / ] property, #2,556 [Add to Longdo]
[cái fù, ㄘㄞˊ ㄈㄨˋ, / ] wealth; riches, #2,649 [Add to Longdo]
[lǐ cái, ㄌㄧˇ ㄘㄞˊ, / ] financial management; finance, #3,371 [Add to Longdo]
[cái jīng, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄥ, / ] finance and economics, #4,594 [Add to Longdo]
政部[cái zhèng bù, ㄘㄞˊ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ, / ] Ministry of Finance, #6,380 [Add to Longdo]
[cái lì, ㄘㄞˊ ㄌㄧˋ, / ] financial resources, #9,004 [Add to Longdo]
[cái wù, ㄘㄞˊ ㄨˋ, / ] property; belongings, #9,076 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At first I thought that you were... just another way to make a quick buck, you know?[CN] 一开始我以为 你只是我发之路上的一站 The Cooler (2003)
Not all treasure is silver and gold, mate.[CN] 宝藏不一定就是金银 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
My name is Cruella De Vil, and I'm an over-financed heiress.[CN] 我叫库鲁拉 我是巨额产的继承人 101 Dalmatians 2: Patch's London Adventure (2002)
Me holds are bursting' with swag.[CN] 船上都是金银 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
- Ten years of hoarding swag. - Now we finally get to spend it.[CN] 这十年抢来的金银宝终于能拿来用了 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
You're in charge of the units that are watching my properties, huh?[CN] 监控我的产的警队是由你负责的 2 Fast 2 Furious (2003)
Yeah. That's how he makes his money.[CN] 对了 他是靠这种书发 Swimming Pool (2003)
Once we're quit of the curse, we'll be rich men... and you can buy an eye that fits and is made of glass.[CN] 魔咒一解除,我们就发了... 你也可以买一颗玻璃假眼球 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
Then you will not mind when I seize your family's assets and present them as my gift to the people.[CN] 那你就不介意我没收你的产 分给天下的老百姓 The Last Samurai (2003)
Hey. You his financial adviser?[CN] 你是他的务顾问吗? Matchstick Men (2003)
I sort of hit a financial snag.[CN] 我现在政上有点问题 -丹尼尔斯小姐 Honey (2003)
And that's a million times better than finding something that makes you rich.[CN] 那要比去找一些能令你发的事物还要快乐一百万倍 Honey (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top