Search result for

อัมพาต

(54 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อัมพาต-, *อัมพาต*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
อัมพาตะการาม (n name ) Ambātakārāma

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัมพาต[N] paralysis, See also: disability, palsy, Example: หากสมองได้รับความกระทบกระเทือนอาจทำให้กลายเป็นอัมพาตได้, Thai definition: อาการที่อวัยวะบางส่วนเช่นแขนขาเป็นต้นตายไปกระดิกไม่ได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อัมพาต[N] paralysis, See also: disability, palsy, Example: หากสมองได้รับความกระทบกระเทือนอาจทำให้กลายเป็นอัมพาตได้, Thai definition: อาการที่อวัยวะบางส่วนเช่นแขนขาเป็นต้นตายไปกระดิกไม่ได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัมพาต(อำมะพาด) น. อาการที่อวัยวะบางส่วนเช่นแขนขาตายไปกระดิกไม่ได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paralysis; palsyอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palsy; paralysisอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastroparesis; gastroparalysis; gastroplegiaอัมพาตกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastroplegia; gastroparalysis; gastroparesisอัมพาตกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastroparalysis; gastroparesis; gastroplegiaอัมพาตกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myoparesis; myoparalysisอัมพาตกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myoparalysis; myoparesisอัมพาตกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ophthalmoplegia, externalอัมพาตกล้ามเนื้อกลอกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external ophthalmoplegiaอัมพาตกล้ามเนื้อกลอกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partial ophthalmoplegiaอัมพาตกล้ามเนื้อกลอกตาบางมัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hemiplegiaอัมพาตครึ่งซีก [TU Subject Heading]
Paralysisอัมพาต [TU Subject Heading]
Paraplegiaอัมพาตครึ่งล่าง [TU Subject Heading]
Abducens Nerve Palsyอัมพาตของประสาทแอบดูเซนส์ [การแพทย์]
Apoplexyอัมพาตครึ่งซีก, การตกเลือดในสมอง [การแพทย์]
Bell's Palsyอัมพาตบางส่วนของใบหน้า,อัมพาตของประสาทที่หน้า,ประสาทหน้าอัมพาต [การแพทย์]
Bladder Paralysisอัมพาตของกระเพาะปัสสาวะ,กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะไม่ทำงาน [การแพทย์]
Brachial Palsyอัมพาตของเส้นประสาทแบรเคียล [การแพทย์]
Brachial Plexus Palsyอัมพาตข่ายประสาทแขน [การแพทย์]
Cerebral Palsy, Ataxicอัมพาตสมองใหญ่ชนิดกระตุก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We need to paralyze her to do this procedure.เราจำเป็นต้องทำให้เป็นอัมพาต เพื่อที่จะทำตามขั้นตอนนี้ Birthmarks (2008)
Your opponent will be paralysed.คู่ต่อสู้ของท่านก็จะเป็นอัมพาต Valiant (2008)
- Slow pulse, fever, paralysis.- ชีพจรช้าลง, ไข้สูง, อัมพาต Valiant (2008)
It was designed to paralyze enemy troops by shutting down their neural system for six to seven hours.ทำให้ทหารข้าศึกเป็นอัมพาต โดยทำลายระบบปรกติของร่างกาย ใช้เวลา 6-7 ชั่วโมง Day of the Dead (2008)
If you remain neutral, you're emotionally withdrawn, potentially catatonic;ถ้าคุณทำตัวเฉยๆ เค้าก็จะหาว่าคุณกำลังหมดความรู้สึก อาจเป็นอัมพาตจากการช๊อค Changeling (2008)
The blocking of neurotransmitters by certain toxins has been proven to cause hallucinations, asphyxiation and paralysis.การกีดขวางสารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท โดยสารพิษชนิดหนึ่ง ที่ทำให้เกิดภาพหลอน ขาดอากาศหายใจและเป็นอัมพาต The Happening (2008)
I'm paralyzed. I'm a paralyzed virgin.ฉันเป็นอัมพาตละ อัมพาตทั้งๆที่ยังเวอร์จิ้น I Love You, Beth Cooper (2009)
Quadriplegics can have sex.ถึงเป็นอัมพาตก็ยังมีเซ็กได้ I Love You, Beth Cooper (2009)
Everyone there was struck with dementia, paralysis and eventually died.ทำให้ทุกคนในเมืองนั้นเกิดอาการวิกลจริต บางรายเป็นอัมพาต และเสียชีวิต Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Gedge had possession of a paralytic drug.เกดจ์เป็นเจ้าของยาที่ทำให้เป็นอัมพาต Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
I was paralyzed.ผมชะงักงันเหมือนเป็นอัมพาต The Breath (2009)
He's paralyzed from the neck down. Same day, Sara Martin...เขาเป็นอัมพาตตั้งแต่คอลงมา ในวันเดียวกัน ซาร่า มาร์ติน... Emotional Rescue (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัมพาต[n.] (ammaphāt) EN: paralysis ; disability ; palsy   FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palsy[N] อัมพาต, See also: อาการขยับไม่ได้, Syn. paralysis, cerebral palsy
paralysis[N] อัมพาต, Syn. impotence, incapability

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acystinerviaกระเพาะปัสสาวะอัมพาต
carpoptosisn. ข้อมือตก,ข้อมืออัมพาต
contracturen. การหดตัวของกล้ามเนื้อเนื่องจากอาการเกร็งตัว แผลเป็นหรืออัมพาต
diplegia(ไดพลี'เจีย) n. อัมพาตในส่วนเดียวกันทั้งสองข้างของร่างกาย -diplegic,adj.
hemiplegiaอัมพาตครึ่งซีก
hemoplegia(เฮมมิพลี'เจีย) n. อาการอัมพาตครึ่งซีกของร่างกาย,เนื่อจากโรคสมอง หรือโรคไขสันหลัง., See also: hemiplegic adj.
numbing(นัม'บิง) adj. ทำให้ชา,ทำให้อัมพาต,ทำให้งงงวย.
palsy(พอล'ซี่) n. อัมพาต, See also: palsied adj
paralyse(แพ'ระไลซ) v. เป็นอัมพาต,ทำให้อัมพาต
paralysis(พะแรล'ลิซิส) n. อัมพาต, See also: paralytic adj., Syn. palsy

English-Thai: Nontri Dictionary
palsy(n) โรคอัมพาต,ความพิการ,ความเป็นง่อย
paralysis(n) โรคอัมพาต,ความตายด้าน
paralytic(adj) เป็นง่อย,เป็นอัมพาต
paralyze(vt) ทำให้เป็นง่อย,ทำให้เป็นอัมพาต,ทำให้อ่อนเปลี้ย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top