ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

オブジェクト識別子型

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -オブジェクト識別子型-, *オブジェクト識別子型*
Japanese-English: EDICT Dictionary
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] (n) {comp} object identifier type [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] object identifier type [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

オブジェクト識別子(しきべつし)(がた)

 


  

 
識別子
  • (しきべつし) (n) identifier [EDICT]
  • (かた(P);がた) (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) [EDICT]
  • (xíng, ㄒㄧㄥˊ) model; type (e.g. blood type) [CE-DICT-Simplified]
  • (xíng, ㄒㄧㄥˊ) model; type (e.g. blood type) [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top