ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

支える

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -支える-, *支える*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
支える[ささえる, sasaeru] TH: สนับสนุน

Japanese-English: EDICT Dictionary
支える[ささえる, sasaeru] (v1, vt) (1) to support; to prop; to sustain; to underlay; to hold up; (2) to hold at bay; to stem; to check; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The quantity of crops is not enough to support the economy.このくらいの収穫量では、そこの経済を支えるのに十分ではありません。
Is this ladder strong enough to bear my weight?このはしごはわたしの体重を支えるのに十分なほど丈夫なのですか。
Heavy posts are needed to sustain this bridge.この橋を支えるには重い柱が必要だ。
And at times when I became discouraged with trying to reconcile working and bringing up children, it was my husband who helped to maintain my determination.そして時折私が仕事と育児を両立させようという試みにくじけそうになったとき、私の決意を支える助けになったのは夫だった。
Credit relaxation is considered necessary to shore up business.景気を支えるために金融緩和が必要と考えられている。
Only hope can keep me together.今の俺を支えるものは希望だけ。 [ M ]
A staff is used to help steady yourself when walking, much like a cane.杖は、ステッキのように歩く時体を支えるのに使われる。
In order to prevent a further drop of the Japanese currency, the Bank of Japan intervened in the market to support it at around 150 yen to the dollar.日銀は円のこれ以上の下落を止めようと、1ドル150円程度で買い支えるために介入した。
They set up a fund to support the victims.彼らは、被災者を支える為の募金を設立した。
She was an excellent helpmate who stood by him through poverty.彼女は彼が貧しいときも彼を支えるすばらしい配偶者だった。
The ice is not thick enough to hold our weight.氷は私たちを支えるほど厚くない。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's hard for Dayindi... it's his first time to pole the canoe.[JP] ダインディにとって困難なことは... カヌーを棒で支えるのは彼にとって 初めてである Ten Canoes (2006)
Don't just stand there! Try and brace it with something.[JP] 何かで支えるのよ! Star Wars: A New Hope (1977)
I can't do this.[JP] 支えるので ━ Ladder 49 (2004)
Yo, prop him up.[JP] 支えるんだ The Hills Have Eyes II (2007)
It's amazing how the neck can support that much weight.[JP] どうしてあの重さをその首で支える 事が出来るのかしら驚きだわ Episode #1.1 (2003)
It's important she be calm and relaxed for the press conference.[JP] 明日の記者会見に 差し支えるとまずい Roman Holiday (1953)
I want to have the strength to support you[JP] 君を支える 強さを持ちたいと思う Honey & Clover (2006)
So I've decided to hold her hand through this.[JP] だから支えると決めたの Chloe (2009)
Meforthem, and themforme, Weallbe therefor you ![JP] お互いに支える それが仲間だ The Princess and the Frog (2009)
I let go of this you could drop it.[JP] お前が入れるように、 一人で支えることができないだろ! Greatness Achieved (2008)
We have evidence that supports your claims.[JP] 君達の主張を支える証拠が見つかった Deal or No Deal (2008)
I came looking for scrap metal for the support brace for the tunnel.[JP] トンネルを 支えるための金属を探している。 Bang and Burn (2007)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
支える[ささえる, sasaeru] unterstuetzen, stuetzen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top