Search result for

รอยด่าง

(42 entries)
(0.0518 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รอยด่าง-, *รอยด่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอยด่าง[N] stain, See also: bad mark, spot, smut, smudge, blemish, Example: เขาโบกปูนขาวทับรอยด่างบนผนัง
รอยด่าง[N] blemish, See also: spot, Example: การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เป็นการเลือกตั้งที่สกปรก ซึ่งเป็นกลายเป็นรอยด่างของรัฐบาล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depigmented Areaรอยด่างขาว [การแพทย์]
Leukodermaรอยด่างขาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you can't handle wearing that stain, you can't handle a baby.ถ้าคุณไม่สามารถใส่เสื้อผ้าที่มีรอยด่าง คุณก็เลี้ยงเด็กไม่ได้ Joy (2008)
Any scandal, any mark upon her name could be fatal.เรื่องอัปยศอดสู รอยด่างใดก็ตามที่แปดเปื้อนชื่อของนาง ทำให้เกิดหายนะได้ The Other Boleyn Girl (2008)
And I hate her cockroach-shaped splotch on her neck.เกลียดไอ้รอยด่างรูปแมลงสาบบนช่วงคอของเธอ 500 Days of Summer (2009)
This marks the first time in the history of the US where government officials, have been, by all appearances,นี่คอยรอยด่างครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ถูกฆาตรกรรมในลักษณะ Law Abiding Citizen (2009)
There were splotches all over the page,มันมีรอยด่างๆอยู่เต็มหน้ากระดาษ Invasion (2009)
It's not like I can't see the dirt or the scars or the Q stains on her lips.ไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นความสกปรก หรือแผลเป็น หรือรอยด่างที่ริมฝีปากเธอ Repo Men (2010)
Speckled with bondo and... and... and rust.รอยด่างและบอนโด และ... และ... และสนิม Questions and Antlers (2010)
Well, here's a speck.นี่ไงรอยด่าง Mannequin 3: The Reckoning (2011)
No, not really. Impeccable bloodlines though.ไม่ ไม่เท่าไหร่ แต่สายเลือดนางไม่มีรอยด่างพร้อย You Win or You Die (2011)
The car's washed, spotless inside, there's no paint separation or rust.รถถูกล้าง ไม่มีรอยด่างดำข้างใน ไม่มีรอยทาสีใหม่ หรือมีสนิมเลย Dorado Falls (2011)
Try to roll a print and you only get a black smudge.จะลองดูลายนิ้วมือ และ มีเพียงรอยด่างๆเท่านั้น Mea Makamae (2011)
Your attitude sucks. You're a grade-A pain in my ass, and I know you're hooking up with Jesse.เธอมันงี่เง่า เป็นรอยด่างพร้อยของวง Pitch Perfect (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liver spots[N] รอยด่างบนผิวหนัง, See also: รอยบนผิวหนัง อาจมีสีน้ำตาลเหลือง, แดง, หรือดำ เกิดจากการทำงานผิดปกติของตับ
splash[N] รอยแต้ม, See also: รอยด่าง, Syn. patch
splotch[N] รอยเปื้อน, See also: รอยด่าง
spot[N] จุดด่างพร้อย, See also: รอยด่าง, รอยเปรอะ, รอยเลอะ, Syn. blemish, stain
stigma[N] รอยด่าง, See also: มลทิน, รอยแผล, ความอัปยศ
taint[N] รอยเปื้อน, See also: รอยด่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
corrupt(คะรัพทฺ') ชcorrupted,corrupting,corrupts} adj. ทุจริต,ชั่ว,เน่าเปื่อย,ซึ่งติดเชื้อ,เป็นรอยด่างพร้อย,ซึ่งกินสินบน,ซึ่งใช้ผิด vt. ทำให้ทุจริต, (ให้) กินสินบน,ทำให้เสื่อม,ทำให้กัดกร่อน,ทำให้เน่าเปื่อย,ใช้ผิด vi. เน่าเปื่อย,เสื่อม, See also: corruptedn
dabble {dabbledvt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dabbles}vt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dabblingvt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ ,ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง,กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ,ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dappled(แดพ'เพิลดฺ) adj. เป็นจุด,เป็นรอยด่าง,เป็นแต้ม
dotty(ดอท'ที) adj. สติฟั่นเฟือน,ไม่เต็มบาท,บ้า ๆ บอ ๆ ,ซึ่งเดินคล้ายคนขาเป๋,เป็นจุด ๆ ,เป็นแต้ม,เป็นรอยด่าง., Syn. dotted, See also: dottiness n. ดูdotty dottily adv. ดูdotty
kink(คิงคฺ) n. ส่วนงอ,ส่วนโค้ง,หงิกงอ,ข้อบกพร่อง,รอยด่างพร้อย,อาการปวด,กล้ามเนื้อที่คอหรือหลัง,ความคิดประหลาด v. ทำให้งอ,กลายเป็นงอ, Syn. bend,curl,quirk
smear(สเมียร์) vt. ทา,ทาเปื้อน,ละเลง,ทำเลอะ,ป้ายสี,ใส่ร้าย,ลบ,ลบออก,ทำให้ประสบ,อุปสรรค,ฆ่า. n.. สีทา,สิ่งที่ใช้ทา,รอยเปรอะ,รอยเลอะ,การป้ายสี,การใส่ร้าย,รอยด่างพร้อย,มลทิน,ตัวอย่างนิดเดียวที่ทาบนแผ่นกระจกของกล้องจุลทรรศน์ เพื่อตรวจส่อง., See also: smearer n.
smirch(สเมิร์ชฺ) n.,vt. (ทำให้เกิด) รอยเปรอะ,รอยเปื้อน,รอยด่างพร้อย,มลทิน, Syn. besmirch,stain

English-Thai: Nontri Dictionary
fleck(n) จุด,รอยด่าง,จุดด่าง,ปาน,รอยแต้ม
fleck(vt) ทำให้เป็นจุด,ทำให้เป็นรอยด่าง,ทำให้เป็นจุดด่าง
kink(n) ขมวด,ปม,ส่วนโค้ง,ข้อบกพร่อง,รอยด่าง
smirch(n) รอยด่าง,รอยเปื้อน,มลทิน
smudge(n) รอยด่าง,รอยเปื้อน,จุด,หยดหมึก
speck(n) รอยด่าง,จุด,มลทิน,ขี้แมลงวัน,ผงธุลี
speckle(n) รอยด่าง,จุด,รอยแต้ม,รอยเปื้อน
splash(n) การสาด,การกระเซ็น,รอยจุด,รอยด่าง,เรื่องครึกโครม
stain(n) รอยด่าง,รอยเปื้อน,สิ่งสกปรก
taint(n) รอยเปื้อน,รอยด่าง,จุด,มลทิน,โรค

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top