ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soiled

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soiled-, *soiled*, soil, soile
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


WordNet (3.0)
dirty(adj) soiled or likely to soil with dirt or grime, Syn. unclean, soiled, Ant. clean

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The four people you see in the front... are one of the most cunning and cruel criminal conspiracies... ever to set foot on English soil.สี่คน ที่คุณเห็นในหน้า ... อย่างใดอย่างหนึ่งและมีไหวพริบมากที่สุดคือ โหดร้าย ... ที่เคยตั้งเท้าบนดินภาษาอังกฤษ In the Name of the Father (1993)
I near soiled myself!ฉันใกล้เปื้อนตัวเอง! The Shawshank Redemption (1994)
I see it as a prayer made manifest in soil.พ่อมองเห็นเป็นรูปนักสวด สร้างความยิ่งใหญ่ จากผืนดิน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And therefore, even though it is a Sunday but especially because it is a Sunday you will see me immediately after this service climbing Ffynnon Garw with God's soil in my hand.และดังนั้น แม้ว่ามันจะเป็นวันอาทิตย์ แต่เพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์นี่เอง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Despite the harshness of our native clime and the granite of our soil...แม้ลมฟ้าอากาศจะไม่เอื้ออำนวย ผืนดินของเราจะแห้งแล้งปานใด Jumanji (1995)
An army of the worst dregs ever to soil the face of the West!กองทัพของโจรสุดเหี้ยมจากทั่ว ต.ต. Blazing Saddles (1974)
One soiled.หนึ่งซึ่งถูกใช้ The Blues Brothers (1980)
However, Your Highness, we would not think of crossing your soil without your permission, nor of removing the Grail from your borders without suitable compensation.อย่างไรก็ตาม พะยะค่ะ, เราไม่คิดจะเดินข้ามที่ดินของพระองค์ โดยที่ พระองค์ ไม่ทรงอนุญาติ, Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
So all enemy aliens on British Empire soil are now prisoners of war.ดังนั้น ฝ่ายศัตรูทั้งหมดที่อยู่บน แผ่นดินอังกฤษถือเป็นเชลยสงคราม Seven Years in Tibet (1997)
If only you could bottle that unfettered state of mind that comes with being on foreign soil to just hold on to it even for a day, an evening an hour.ถ้าหากเพียงคุณจะเก็บ ความหวานชื่นไว้ในใจ... ... ซึ่งได้ติดตัวมาจาก ต่างแดน... ... แค่มีมันไว้... The Story of Us (1999)
Oh, no, soiling the walls with those filthy hands!โอ ไม่ ตะกุยฝาไม้ ด้วยมือโสโครกนั่นนะเหรอ! Spirited Away (2001)
Who soiled the Ether?ใครสร้างมลทินให้Ether All About Lily Chou-Chou (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soiledHe soiled his white shirt when he changed the ink cartridge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลอะ(adj) dirty, See also: soiled, unclean, filthy, stained, foul, grubby, messy, mucky, Syn. เปื้อน, เปรอะ, เลอะเทอะ, Example: แม่สั่งไม่ให้เอาเสื้อตัวที่เลอะไปซักรวมกับเสื้อตัวอื่น, Thai Definition: ที่เปรอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ มีลักษณะเละ
โสโครก(adj) dirty, See also: soiled, unclean, Syn. สกปรก, เปรอะเปื้อน, มอมแมม, Ant. สะอาด, Example: พวกเราต้องหลับนอน, อาบน้ำและแต่งตัวกันภายในห้องเพียงสองหรือสามห้องที่แสนจะโสโครกและก็อับชื้นให้เกินไป, Thai Definition: เปรอะเปื้อนน่ารังเกียจ
โสมม(adj) dirty, See also: soiled, unclean, filthy, Syn. โสโครก, สกปรก, Example: ผู้อ่านคอลัมน์นี้จะได้ทราบเบื้องหน้าเบื้องหลังอันโสมมมีการหลอกลวงเงินทองของผู้ศรัทธาบุกรุกยึดครองป่าสงวน, Thai Definition: น่าขยะแขยง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลอะ[loe] (adj) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul  FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
เลอะเทอะ[loethoe] (v) EN: be stained ; be soiled ; be dirty ; be filthy ; be blemished ; be spotted
แปดเปื้อน[paētpeūoen] (v) EN: sully ; soil ; smear ; be soiled ; be sullied ; smirch ; tarnish ; contaminate ; stain
เปื้อน[peūoen] (v) EN: foul ; dirty ; be stained with ; be blotted with ; smear ; be soiled ; be spattered  FR: salir ; polluer ; souiller ; maculer ; tacher ; être taché
เปื้อน[peūoen] (adj) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul  FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné
เปรอะ[proe] (adj) EN: soiled ; untidy ; stained  FR: souillé ; pollué ; sale
โสโครก[sōkhrōk] (adj) EN: dirty ; soiled ; unclean ; foul ; nasty  FR: dégoûtant ; immonde
สกปรก[sokkaprok] (adj) EN: dirty ; unclean ; filthy ; soiled  FR: sale ; souillé ; crasseux ; malpropre ; dégueulasse (pop.) ; dégueu (pop.) ; dégoûtant ; cracra = cra-cra (fam.) ; crado (fam.)
โสมม[sōmom] (adj) EN: dirty ; filthy ; obscene ; nasty ; soiled ; foul  FR: sale ; dégoûtant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
soiled

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soiled

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǚ, ㄌㄩˇ, / ] soiled; tattered #77,642 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
撮み洗い;摘み洗い[つまみあらい, tsumamiarai] (n) washing only the soiled part (of a garment) [Add to Longdo]
手擦れ[てずれ, tezure] (n, vs) becoming worn or soiled with handling; being old-fashioned [Add to Longdo]
手沢[しゅたく, shutaku] (n) worn or soiled with handling [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top