ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้เปื้อน

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้เปื้อน-, *ทำให้เปื้อน*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blot[VT] ทำให้เปื้อน, See also: ทำให้เลอะ, ทำให้เปรอะ, Syn. stain
bedaub with[PHRV] ทำให้เปื้อนด้วย, See also: ทำให้สกปรกไปด้วย, ป้ายด้วย, Syn. besmear with, smear with
besmear with[PHRV] ทำให้เปื้อนด้วย, See also: ป้ายด้วย, ทำให้สกปรกไปด้วย, Syn. edaub with, smear with
bespatter with[PHRV] ทำให้เปรอะไปด้วย, See also: ทำให้เปื้อนด้วย, Syn. spatter with
blot out[PHRV] ทำให้เปื้อน
drench in[PHRV] ทำให้เปื้อน, See also: ทำให้เปียก, ทำให้ชุ่ม, Syn. saturate with, soak with
drench with[PHRV] ทำให้เปื้อน, See also: ทำให้เปียก, ทำให้ชุ่ม, Syn. saturate with, soak with
dash[VT] สาดอย่างแรง, See also: ทำให้เปื้อนเปรอะ, ทำให้กระเด็น, Syn. bestpatter, splash
grime[VT] ทำให้เปื้อน, See also: ทำให้สกปรก
mark up[PHRV] ทำให้เปื้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
befoul(บิเฟาลฺ') vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เสีย,ทำให้ยุ่ง, See also: befouler n. ดูbefoul befoulment n. ดูbefoul
bemire(บิไม'เออ) {bemired,bemiring,bemires} vt. ทำให้เปื้อนโคลน,ทำให้จมหรือตกอยู่ในโคลน
besmear(บิสเมียร์') {besmeared,besmearing,besmears} vt. ทาไปทั่ว,ทำให้เปื้อน,
besmirch(บิสเมิร์ช') {besmirched,besmirching,besmirches} vt. ทำให้เปื้อน,ชโลม,ป้าย,ทำลาย (ชื่อเสียง เกียรติยศ), Syn. corrupt,taint
bespatter(บิสแพท'เทอะ) {bespattered,bespattering,bespatters} vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เป็นจุด ๆ ,สาด,สาดโคลน,ให้ร้าย,โปรย, Syn. soil,make sparkle
blob(บลอบ) n. หยด,หยดสี,รอยเปื้อน,ก้อนกลุ่ม,กอง,ความผิดพลาด vt. หยด,ใส่ลงหยดหนึ่ง,ทำให้เปื้อน, Syn. globule
imbue(อิมบิว') vt. กระตุ้นจิต,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เปื้อน., See also: imbuement n.
infect(อินเฟคทฺ') vt. ทำให้ติดเชื้อ ทำให้ติดโรค,ทำให้เปื้อน,ทำให้มัวหมอง,มีผลต่อความรู้สึกหรือการกระทำ. vi. ติดเชื้อ., See also: infector,infecter n., Syn. disease,contaminate
mire(ไม'เออะ) n. บึง,หนอง,ตม,โคลน,เลน,หล่ม,ปลัก,ห้วงแห่งความยุ่งยาก. vt. ทำให้ติดหล่มพัวพันกับสิ่งยุ่งยาก,ทำให้เปื้อนเปราะ vi. ติดหล่ม, Syn. mud
slobber(สลอบ'เบอะ) vi. ปล่อยให้น้ำลายไหล,แสดงความรู้สึกมากเกินไปvt. ทำให้เปื้อนน้ำลาย n.. น้ำลายไหล,ของเหลวไหลจากปาก,การพูด หรือการกระทำที่แสดงความรู้สึกมากเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
bedaub(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้สกปรก
bedraggle(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน
besmear(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้เปรอะ,ทำให้เปรอะเปื้อน
bespatter(vt) ทำให้เปรอะ,ทำให้เปื้อน,ให้ร้าย,สาด,โปรย
bloody(vt) ทำให้เปื้อนเลือด,ทำให้หลั่งเลือด
contaminate(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน,ทำให้ไม่บริสุทธิ์,ทำให้ด่างพร้อย
dabble(vt) ทำให้เปื้อนไปทั่ว,ทำให้เปียกไปทั่ว,ทำให้เป็นรอยแต้ม
dirty(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน
imbrue(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้เปรอะ,ทำให้เลอะ
pollute(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน,ทำให้เสียหาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top