ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flawless

F L AO1 L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flawless-, *flawless*, flawles
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flawless(adj) ไม่มีตำหนิ, See also: ไม่มีข้อบกพร่อง, ไม่มีจุดบกพร่อง, ไม่มีที่ติ, Syn. faultless, perfect, unblemished, Ant. imperfect, flawed

English-Thai: Nontri Dictionary
flawless(adj) ไม่มีที่ติ, ไม่มีตำหนิ, ไม่ด่างพร้อย, ไม่มีมลทิน, ไม่มีข้อเสีย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But you are the instrument of a flawless design.แต่คุณคือเครื่องมือที่ออกแบบมาอย่างไร้ที่ติ Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
and they will find us unless we're flawless with our plan.แล้วพวกเราจะต้องหาจุดบกพร่องนั้น ตามแผนฉัน Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
I want a flawless plan.ฉันต้องการแผนการที่ดีไม่บกพร่อง The Revelator (2008)
And flawless figure.และสวยไม่มีที่ติ Reversals of Fortune (2009)
Great Leader has a flawless plan.เป็นแผนของท่านผู้นำของพวกเรา Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
Pearls, diamonds, flawless rubies.ไข่มุก เพชร ทับทิมจากตะวันออก Sherlock Holmes (2009)
A flawless gem imported at great costเพชรพลอยไร้ตำหนินำเข้าราคาสูง Legends (2010)
I even took to modifying my own flawless form just to feel something.ฉันไปแปลงโฉมตัวเองจากที่ไร้ที่ติอยู่แล้ว เพื่อให้รู้สึกแตกต่างบ้าง เดี๋ยวนะ The Sue Sylvester Shuffle (2011)
The thing is, she's got flawless instincts;ความจริงคือเธอมีสัญชาติญาณ Disturbing Behavior (2011)
Yeah. But he's got over 50 known aliases, flawless fake passports.ค่ะ แต่มันมีฉายากว่า 50 ชื่อ Kame'e (2011)
Right now I need to know if anyone's moving D flawless diamonds, a lot of them.ไว้เราค่อยมารื้อฟื้นกันทีหลังดีกว่่า ตอนนี้ฉันอยากรู้ว่า ช่วงนี้มีใครกระจาย เพชร จำนวนเยอะๆ Eye of the Beholder (2011)
Tried to take my temp on a piece of art covered with a crapload of flawless D's.ดูหลบๆซ่อนๆ พยายามจะหาทางเคลื่อนย้าย งานชิ้นหนึ่ง เต็มไปด้วยเพชรที่งามไร้ที่ติ Eye of the Beholder (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flawlessHis flawlessly ordered life collapsed when his drug-addict brothers appeared.
flawlessI know companies are looking for work carried out flawlessly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมบูรณ์แบบ(adj) complete, See also: flawless, Ant. บกพร่อง, Example: เขาจะจัดสื่อการสอนที่สมบูรณ์แบบออกมาอีกครั้งในปลายปีนี้, Thai Definition: ที่ดีพร้อมอย่างไม่มีที่ติหรือไม่มีข้อบกพร่องใดๆ
หมดจด(adj) clear, See also: flawless, Syn. ผุดผ่อง, เกลี้ยง, Example: เขาเป็นคนหน้าตาหมดจด ท่าทางซื่อ ตรงไปตรงมา, Thai Definition: ผ่องใส, ไม่มีตำหนิ
พิมล(adj) stainless, See also: flawless, pure, clear, Syn. ผ่องใส, ผุดผ่อง, ผ่องแผ้ว, Thai Definition: ที่ปราศจากมลทิน, ที่ปราศจากความมัวหมอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีข้อบกพร่อง[mai mī khø bokphrǿng] (adj) EN: flawless ; irreproachable
ไม่มีที่ติ[mai mī thī ti] (adv) EN: perfectly ; impeccably ; supremely ; wonderfully ; flawlessly ; superbly  FR: parfaitement ; impeccablement ; superbement
สะอาด[sa-āt] (adj) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted  FR: propre ; net
สมบูรณ์แบบ[sombūnbaēp] (adv) EN: formal ; flawless  FR: formel ; en bonne et due forme

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FLAWLESS F L AO1 L AH0 S
FLAWLESSLY F L AO1 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flawless (j) flˈɔːləs (f l oo1 l @ s)
flawlessly (a) flˈɔːləsliː (f l oo1 l @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
完ぺきさ;完璧さ[かんぺきさ, kanpekisa] (n) perfection; completeness; flawlessness [Add to Longdo]
完全無欠[かんぜんむけつ, kanzenmuketsu] (adj-na, n, adj-no) flawless; absolute perfection [Add to Longdo]
完璧(P);完ぺき;完壁(iK)[かんぺき(P);かんべき(完壁)(ik), kanpeki (P); kanbeki ( kanpeki )(ik)] (adj-na) perfect; complete; flawless; (P) [Add to Longdo]
金甌無欠[きんおうむけつ;きんのうむけつ, kin'oumuketsu ; kinnoumuketsu] (n) (1) flawless; perfect; (2) (a nation) having never been invaded by outside forces [Add to Longdo]
卒なくこなす;卒なく熟す[そつなくこなす, sotsunakukonasu] (v5s) (uk) to handle flawlessly [Add to Longdo]
天衣無縫[てんいむほう, ten'imuhou] (adj-na, n) perfect beauty with no trace of artifice; flawless [Add to Longdo]
万全[ばんぜん, banzen] (adj-na, n) perfection; flawlessness; (P) [Add to Longdo]
無欠[むけつ, muketsu] (adj-na, n, adj-no) flawlessness [Add to Longdo]
無傷[むきず, mukizu] (adj-na, n, adj-no) unhurt; uninjured; unwounded; flawless; spotless; sound; perfect; (P) [Add to Longdo]
面向不背[めんこうふはい, menkoufuhai] (n) flawless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flawless \Flaw"less\, a.
   Free from flaws. --Boyle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flawless
   adj 1: without a flaw; "a flawless gemstone" [syn: {flawless},
       {unflawed}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top