Search result for

rid

(156 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rid-, *rid*, ri
English-Thai: Longdo Dictionary
fridge(n) ตู้เย็น, S. refrigerator
good riddance(phrase) โล่งไปที, พ้นไปที
gridlock(vi, n) ติดขัด, แออัด, รถติด เช่น On Friday, a gridlocked intersection, blaring horns, and harsh looks resulted from drivers jockeying to merge from two lanes into one for most of the day., S. pack,traffic jam,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rid[VT] ขจัด, See also: กำจัด, ทำให้หมดไป, Syn. clear, disburden, relieve
rid[ADJ] ขจัดออกไป
ride[VI] ขี่, See also: ควบม้า, Syn. bridle
ride[VT] ขี่, See also: ควบม้า, Syn. bridle
ride[VI] ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์, Syn. bicycle, motocycle
ride[VT] ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์, Syn. bicycle, motocycle
ride[VI] เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ, Syn. be carried, travel
ride[VT] เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ, Syn. be carried, travel
ride[VI] ขึ้นลิฟท์, Syn. lift
ride[VT] ขึ้นลิฟท์, Syn. lift

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rid(ริด) {rid/ridded,ridding,rids} vt. ขจัด,กำจัด,ทำให้หมดไป,สลัด,ทำให้หลุด,ทำให้พ้น,ช่วยเหลือ,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ ride, See also: ridder n.
ridable(ไร'ดะเบิล) adj. ขี่ได้,ขับขี่ได้, (ถนนทางน้ำ) ใช้ขับขี่ผ่านได้,, See also: ridability n.
riddance(ริด'เดินซฺ) n. การขจัด,การทำให้หลุด,การทำให้พ้น,การช่วยเหลือ,การทำให้อิสระ, -Phr. (good riddance น่ายินดีที่ได้หลุดพ้น), Syn. ridding
ridden(ริด'เดิน) v. กริยาช่อง 3 ของ ride
riddle(ริด'เดิล) n. ปัญหา,ปริศนา,คำปริศนา,สิ่งที่ทำให้ฉงน,ตะแกรง,กระชอนที่ร่อน,ตรวจสอบ,วิเคราะห์ vi. ทำให้พิศวงงงงวย,ออกปริศนา vt. แทงหรือเจาะเป็นรูพรุน,ร่อนด้วยตะแกรง,ทำให้เสื่อม, Syn. puzzle,enigma,mystery
ride(ไรดฺ) {rode,ridden,riding,rides} vi.,vt. ขี่ม้า,ควบม้า,ขี่รถ,เดินเรือ,ลอยลำ,จอดเรือ,โต้คลื่น,อยู่บน,ดำเนินการต่อไป,วางเดิมพัน,อาศัย,ควบคุม,ครอบงำ,ทำให้ขี่ n. การเดินทางด้วยม้า,การเดินทางด้วยพาหนะ,ทางสำหรับขี่หรือขับรถ -Phr. (ride down ใช้อย่างปรานีลงแส้)
rider(ไร'เดอะ) n. ผู้ขี่,ผู้ขับ,สัตว์ที่ใช้ขี่,ข้อความเพิ่มเติม,ส่วนที่ปรับปรุง
ridge(ริดจฺ) n. สันเขา,สัน,สันหลังคา,สันปันน้ำ,เทือกเขา,ทางแคบ,หลังสัตว์,ส่วนที่นูน,คิ้ว,ริ้ว,แนวคันนา vt. ทำให้เป็นสัน,ทำให้มีคิ้ว (ริ้วหรือแนว) vi. กลายเป็นสันขึ้น,กลายเป็นทางแคบ,กลายเป็นคิ้วหรือริ้วหรือแนว, Syn. crest,spine,hill
ridgepole(ริดจฺ'โพล) n. อกไก่,ขื่อ,ไม้ขื่อ, Syn. ridge pole,ridge piece
ridgetile(ริดจฺ'ไทลฺ) n. กระเบื้องอกไก่,กระเบื้องหลบหลังคา

English-Thai: Nontri Dictionary
rid(vt) สลัด,กำจัด,ขจัด
riddance(n) การขจัด,การกำจัด,การสลัดทิ้ง
riddle(n) ปัญหา,ปริศนา,กระชอน,ตะแกรง
riddle(vi) ทำให้พิศวง,พูดเป็นปริศนา,ตรวจสอบ,วิเคราะห์,เลือกสรร
ride(n) การขับ,การขี่,การไป,การควบม้า
ride(vi) ขี่,ไป,ควบ,เดินเรือ,จอดเรือ,โต้คลื่น
ride(vt) ขับ,ขี่,ควบ,ครอบงำ,เทียบท่า,จอดเรือ
rider(n) ผู้ขับ,ผู้ขี่,สัตว์ที่ใช้ขี่,ข้อความเพิ่มเติม
ridge(vi) เป็นแนว,เป็นสัน,เป็นคลื่น
ridicule(vt) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,หยอกล้อ,ยั่วเย้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
riddleคำทาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
riderข้อกำหนดต่อท้าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
riderแผ่นผนวก, ข้อกำหนดต่อท้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rider๑. ข้อกำหนดเพิ่มเติม๒. ข้อกำหนดต่อท้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rider policyกรมธรรม์ผู้ขับขี่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ridgeสัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ridge๑. สัน๒. สันเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ridge lap๑. ส่วนประชิดสันเหงือก๒. ด้านประชิดสันเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ridge lap ponticฟันแขวนประชิดสันเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ridge of nose; agger nasi; nasoturbinal conchaสันในจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Riddles, Chineseปริศนาคำทายจีน [TU Subject Heading]
Riddles, Thaiปริศนาคำทายไทย [TU Subject Heading]
Riddlings เศษเถ้า
เถ้าละเอียดที่ตกผ่านระหว่างซี่ตะแกรงในเตาและ ช่องเป่าอากาศ ดู Cinder Siftings [สิ่งแวดล้อม]
ridgeridge, สันเนิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Ridge regression (Statistics)การถดถอยแบบริดจ์ (สถิติ) [TU Subject Heading]
Riding qualitiesคุณภาพในการขับ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ride (vt ) หาเรื่อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're either in for the full ride or you're out.นายตัดสินใจแล้วต้องเต็มที่ ไม่งั้นก็กลับไปซะ The Serena Also Rises (2008)
We're gonna have a good day and all my homies gonna ride today and all these mommies look fly today and all we wanna do is get by today hey, we're gonna have a good day and ain't nobody gotta cry today*เราจะมีวันที่ดี* *ครอบครัวของฉันจะท่องเที่ยวในวันนี้* *ในวันนี้พวกมัมมี่ดูเหมือนจะบินได้* The Ex-Files (2008)
And then got rid of all that stuff by the collar, right?แล้วนำส่วนที่เป็นปกเสื้อเข้ามาช่วย แบบนี้ คุณว่ามั้ย? The Dark Night (2008)
Do you think I could catch a ride back into town with you?คุณคิดว่าชั้นจะซ้อนท้ายไปในเมืองกับคุณได้ไหม Never Been Marcused (2008)
Nice car here, eh? It'll be a waste not to ride itรถชั้นดีจอดอยู่นี่น๊า มันจะเสียเวลาขับมันนะสิ The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
No,what's ridiculous is you denying that you knew Harley Soonไม่เลย สิ่งที่ตลกก็คือ\ คุณปฏิเสธว่าคุณรู้จักฮาร์ลี่ย์ ซูน Art Imitates Life (2008)
This is ridiculousนี่มันตลกนะ Art Imitates Life (2008)
I've heard of dying with your boots on,but,uh, this is ridiculousฉันได้ยินเรื่องที่มีคนใกล้ตายโดยใส่บูทของนายอยู่ แต่ อูว์ นี่มันตลก Art Imitates Life (2008)
T. Riding Through The Biggest Party Towns In Our Country.ขี่ผ่านงานปาร์ตี้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเรา The Manhattan Project (2008)
Peg And The Girls Were Bike Riding Cross-Country.เป็นและสาว ๆนั้นกำลังปั่นจักรยานข้ามประเทศ The Manhattan Project (2008)
Smooth rides make for boring stories.การเดินทางราบเรียบมีไว้สำหรับเรื่องน่าเบื่อ Brave New World (2008)
This place looks ridiculous enough already.แค่นี่ที่นี่ก็ดูน่าขำแล้ว Brave New World (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ridI have not got rid of my bad cold yet.
ridI experience nausea when I go on too many rides.
ridGet rid of those kinds of naive ideas.
ridI got sick riding the roller coaster with the loop-the-loop.
ridI had a terrible accident riding this bike.
ridHe tried to get rid of the ants.
ridIt is no use trying to solve the riddle.
ridI like to ride on trains.
ridI want to ride a motorcycle.
ridI'm trying to rid myself of this bad habit.
ridMy friend got rid of his debt.
ridHow can I get rid of all those fallen leaves?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต้คลื่น[V] counter waves, See also: ride the waves (boat, ship), Thai definition: ฟันฝ่าคลื่น
ขี่[V] ride, Syn. คร่อม, Example: นายพรานขี่ม้านำนักท่องเที่ยวเข้าไปในป่า, Thai definition: นั่งเอาขาคร่อมบนพาหนะ
ขี่ม้า[V] ride a horse, See also: be on horse back, Example: เธอต้องไปหัดขี่ม้าให้สมบทบาทของการแสดง, Thai definition: นั่งคร่อมบนหลังม้าเพื่อบังคับม้าให้เดินหรือวิ่งไป
ขี่หลัง[V] ride piggyback, See also: ride pickaback, ride on one's back, Example: ลูกชายคนเล็กชอบขี่หลังพ่อแล้วให้พาคลานไป, Thai definition: นั่งเอาขาคร่อมไปบนแผ่นหลัง
ขับ[V] drive, See also: ride, Syn. ขับขี่, ขับรถ, Example: ถ้าเธอยังขับฉวัดเฉวียนแบบนี้อีก ฉันขอลงดีกว่า, Thai definition: บังคับให้เคลื่อนไป เช่น ขับรถ
คัน[N] ridge, See also: earthen dyke, Example: อาจารย์ทำคันมากั้นน้ำตรงนั้น, Thai definition: แนวดินหรือแนวทรายที่พูนขึ้นสูงเป็นแนวยาว, แนวดินหรือแนวทรายที่พูนขึ้นเพื่อกั้นน้ำ
คันดิน[N] ridge, See also: earthen dyke, Syn. คันนา, Example: การสร้างคันดินกั้นระหว่างแม่น้ำกับท้องทุ่งเพื่อประโยชน์ในการชลประทานและคมนาคม, Thai definition: แนวดินที่พูนไว้กั้นน้ำ
คันนา[N] ridge, See also: earthen dyke, Syn. คันดิน, เขื่อน, Example: หนุ่มสาวออกเดินไปตามคันนาแต่งตัวกันสวยสะประแป้งหอมฟุ้ง, Count unit: คัน
ปัญหาลับสมอง[N] riddle, Example: ในปัจจุบันนี้เมืองไทยมีรายการเกมส์ปัญหาลับสมองทางโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้น, Count unit: ข้อ, เรื่อง, Thai definition: ปัญหาที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกฝนใช้สติปัญญา
สารถี[N] driver, See also: rider, Syn. คนขับรถ, Example: เขาเป็นสารถีคู่ใจของนายพันมาช้านาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่บังคับพาหนะให้เคลื่อนที่ไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจศาล[n. exp.] (amnāt sān) EN: jurisdiction of the court   FR: juridiction [f]
อาณา[n.] (ānā) EN: authority ; power ; administration   FR: juridiction [f]
เอาจริง[v.] (aojing) EN: be strict ; be stern ; be rid ; be serious   FR: être strict ; être sérieux
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)   
บังเหียน[n.] (banghīen) EN: rein ; bridle   FR: bride [f] ; rêne [f]
บูด[v.] (būt) EN: go bad ; become putrid ; go sour   FR: putréfier ; rancir
บูด[adj.] (būt) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented   FR: rance ; putride ; putréfié
ฉบับพิสดาร[n. exp.] (chabap phitsadān) EN: unabridged édition ; enlarged edition   FR: édition complète [f]
ฉบับย่อ[n. exp.] (chabap yø) EN: abridged edition   FR: édition abrégée [f]
ฉาก[n.] (chāk) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene   FR: scène [f] ; décor [m] ; rideau [m] ; écran [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RID    R IH1 D
RIDS    R IH1 D Z
RIDE    R AY1 D
RIDES    R AY1 D Z
RIDGE    R IH1 JH
RIDER    R AY1 D ER0
RIDEN    R AY1 D AH0 N
RIDDLE    R IH1 D AH0 L
RIDDER    R IH1 D ER0
RIDDEN    R IH1 D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rid    (v) (r i1 d)
ride    (v) (r ai1 d)
rids    (v) (r i1 d z)
rider    (n) (r ai1 d @ r)
rides    (v) (r ai1 d z)
ridge    (v) (r i1 jh)
ridden    (v) (r i1 d n)
riddle    (v) (r i1 d l)
riders    (n) (r ai1 d @ z)
ridged    (v) (r i1 jh d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Korridor(n) |der, pl. Korridore| ทางเดินในโรงแรม หรือ ในอาคาร หรือ ในบ้าน, See also: S. der Flur

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
los; befreit vonrid of [Add to Longdo]
Ridgwaykauz {m} [ornith.]Unspotted Saw-whet Owl [Add to Longdo]
Ridgwaykotinga [ornith.]Ridgway's Cotinga [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
LPS[エルピーエス, erupi-esu] (n) lipopolysaccharide; LPS [Add to Longdo]
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
PVC[ピーブイシー, pi-buishi-] (n) polyvinyl chloride; PVC [Add to Longdo]
PVC管[ピーブイシーかん, pi-buishi-kan] (n) (abbr) (See ポリ塩化ビニル管) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe [Add to Longdo]
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u,vt) (uk) to sneer at; to ridicule [Add to Longdo]
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘坐[chéng zuò, ㄔㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, ] ride (in a vehicle) [Add to Longdo]
妄自尊大[wàng zì zūn dà, ㄨㄤˋ ㄗˋ ㄗㄨㄣ ㄉㄚˋ, ] ridiculous self-importance (成语 saw); arrogance [Add to Longdo]
[gāng, ㄍㄤ, / ] ridge; mound [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] ridge; crest; apex [Add to Longdo]
怪话[guài huà, ㄍㄨㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] ridiculous talk; preposterous remark [Add to Longdo]
[máng, ㄇㄤˊ, ] ridge-pole in roof [Add to Longdo]
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, / ] ridge-beam of a roof; classifier for houses or buildings [Add to Longdo]
栋梁[dòng liáng, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˊ, / ] ridgepole; ridgepole and beams; person able to bear heavy responsibility; mainstay (of organization); pillar (of state) [Add to Longdo]
百孔千疮[bǎi kǒng qiān chuāng, ㄅㄞˇ ㄎㄨㄥˇ ㄑㄧㄢ ㄔㄨㄤ, / ] riddled with gaping wounds; afflicted with all ills [Add to Longdo]
脊线[jǐ xiàn, ㄐㄧˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] ridge line [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インクカートリッジ[いんくかーとりっじ, inkuka-torijji] ink cartridge [Add to Longdo]
カートリッジ[かーとりっじ, ka-torijji] cartridge [Add to Longdo]
グリッド[ぐりっど, guriddo] grid [Add to Longdo]
グリッドパターン[ぐりっどぱたーん, guriddopata-n] grid pattern [Add to Longdo]
ソリッド[そりっど, soriddo] solid [Add to Longdo]
ソリッドモデル[そりっどもでる, soriddomoderu] solid model [Add to Longdo]
テープカートリッジ[てーぷかーとりっじ, te-puka-torijji] tape cartridge [Add to Longdo]
ディスクカートリッジ[でいすくかーとりっじ, deisukuka-torijji] disk cartridge [Add to Longdo]
トナーカートリッジ[となーかーとりっじ, tona-ka-torijji] toner cartridge [Add to Longdo]
ニッケル水素[ニッケルすいそ, nikkeru suiso] nickel metal hydride (NiMH) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
離脱[りだつ, ridatsu] Austritt (aus einer Organisation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monosaccharide \Mon`o*sac"cha*ride\, n. Also -rid \-rid\ .
   [Mono- + saccharide.] (Chem.)
   A simple sugar; any of a number of sugars (including the
   trioses, tetroses, pentoses, hexoses, etc.), not decomposable
   into simpler sugars by hydrolysis. Specif., as used by some,
   a hexose. The monosaccharides are all open-chain compounds
   containing hydroxyl groups and either an aldehyde group or a
   ketone group.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rid \Rid\,
   imp. & p. p. of {Ride}, v. i. [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      He rid to the end of the village, where he alighted.
                          --Thackeray.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rid \Rid\, v. t. [imp. & p. p. {Rid} or {Ridded}; p. pr. & vb.
   n. {Ridding}.] [OE. ridden, redden, AS. hreddan to deliver,
   liberate; akin to D. & LG. redden, G. retten, Dan. redde, Sw.
   r[aum]dda, and perhaps to Skr. ?rath to loosen.]
   1. To save; to rescue; to deliver; -- with out of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Deliver the poor and needy; rid them out of the hand
       of the wicked.            --Ps. lxxxii.
                          4.
    [1913 Webster]
 
   2. To free; to clear; to disencumber; -- followed by of. "Rid
    all the sea of pirates." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In never ridded myself of an overmastering and
       brooding sense of some great calamity traveling
       toward me.              --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   3. To drive away; to remove by effort or violence; to make
    away with; to destroy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I will red evil beasts out of the land. --Lev. xxvi.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       Death's men, you have rid this sweet young prince!
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To get over; to dispose of; to dispatch; to finish. [R.]
    "Willingness rids way." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Mirth will make us rid ground faster than if thieves
       were at our tails.          --J. Webster.
    [1913 Webster]
 
   {To be rid of}, to be free or delivered from.
 
   {To get rid of}, to get deliverance from; to free one's self
    from.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ride \Ride\, v. i. [imp. {Rode} (r[=o]d) ({Rid} [r[i^]d],
   archaic); p. p. {Ridden}({Rid}, archaic); p. pr. & vb. n.
   {Riding}.] [AS. r[imac]dan; akin to LG. riden, D. rijden, G.
   reiten, OHG. r[imac]tan, Icel. r[imac][eth]a, Sw. rida, Dan.
   ride; cf. L. raeda a carriage, which is from a Celtic word.
   Cf. {Road}.]
   1. To be carried on the back of an animal, as a horse.
    [1913 Webster]
 
       To-morrow, when ye riden by the way. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Let your master ride on before, and do you gallop
       after him.              --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To be borne in a carriage; as, to ride in a coach, in a
    car, and the like. See Synonym, below.
    [1913 Webster]
 
       The richest inhabitants exhibited their wealth, not
       by riding in gilden carriages, but by walking the
       streets with trains of servants.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To be borne or in a fluid; to float; to lie.
    [1913 Webster]
 
       Men once walked where ships at anchor ride.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To be supported in motion; to rest.
    [1913 Webster]
 
       Strong as the exletree
       On which heaven rides.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       On whose foolish honesty
       My practices ride easy!        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To manage a horse, as an equestrian.
    [1913 Webster]
 
       He rode, he fenced, he moved with graceful ease.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. To support a rider, as a horse; to move under the saddle;
    as, a horse rides easy or hard, slow or fast.
    [1913 Webster]
 
   {To ride easy} (Naut.), to lie at anchor without violent
    pitching or straining at the cables.
 
   {To ride hard} (Naut.), to pitch violently.
 
   {To ride out}.
    (a) To go upon a military expedition. [Obs.] --Chaucer.
    (b) To ride in the open air. [Colloq.]
 
   {To ride to hounds}, to ride behind, and near to, the hounds
    in hunting.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Drive.
 
   Usage: {Ride}, {Drive}. Ride originally meant (and is so used
      throughout the English Bible) to be carried on
      horseback or in a vehicle of any kind. At present in
      England, drive is the word applied in most cases to
      progress in a carriage; as, a drive around the park,
      etc.; while ride is appropriated to progress on a
      horse. Johnson seems to sanction this distinction by
      giving "to travel on horseback" as the leading sense
      of ride; though he adds "to travel in a vehicle" as a
      secondary sense. This latter use of the word still
      occurs to some extent; as, the queen rides to
      Parliament in her coach of state; to ride in an
      omnibus.
      [1913 Webster]
 
         "Will you ride over or drive?" said Lord
         Willowby to his quest, after breakfast that
         morning.             --W. Black.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trisaccharide \Tri*sac"cha*ride\, n. Also -rid \-rid\ (Chem.)
   A complex sugar, as raffinose, yielding by hydrolysis three
   simple sugar molecules.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rid
   v 1: relieve from; "Rid the house of pests" [syn: {rid}, {free},
      {disembarrass}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RID
     Relative IDentifier
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top