ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rider

R AY1 D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rider-, *rider*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rider(n) คนที่ขี่ม้าหรือยานพาหนะ, See also: ผู้ขี่
rider(n) ข้อความเพิ่มเติม, See also: ความเห็นเพิ่มเติม, Syn. additional clause, additional comment
ridership(n) จำนวนคนโดยสารโดยประมาณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rider(ไร'เดอะ) n. ผู้ขี่,ผู้ขับ,สัตว์ที่ใช้ขี่,ข้อความเพิ่มเติม,ส่วนที่ปรับปรุง
roughrider(รัฟ'ไรเดอะ) n. คนขี่ม้าที่ทำให้ม้าหายพยศ,คนขี่ม้าป่า,คนฝึกม้าให้เชื่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
rider(n) ผู้ขับ,ผู้ขี่,สัตว์ที่ใช้ขี่,ข้อความเพิ่มเติม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
riderข้อกำหนดต่อท้าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
riderแผ่นผนวก, ข้อกำหนดต่อท้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rider๑. ข้อกำหนดเพิ่มเติม๒. ข้อกำหนดต่อท้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rider policyกรมธรรม์ผู้ขับขี่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She groaned, her breath catching as he suddenly yanked her hair like a rider pulling on a horse 's mane.เธอร้องคราง ลมหายใจของเธอเสียงดัง... ...และทันใดนั้นเขาก็ดึงผมเธอ เหมือนยามที่นักขี่ม้าดึงบังเหียน Basic Instinct (1992)
They crossed the River Isen on Midsummer's Eve disguised as riders in black.9 สมุนเอก พวกมันข้ามแม่น้ำไอเซนมาตั้งแต่กลางฤดูร้อน ...disguised as riders in black. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
That Black Rider was looking for something. Or someone.. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Of course, Caroline's a much better rider than I, of course.แน่นอนว่าแคโรไลน์ขี่เก่งกว่าผม Pride & Prejudice (2005)
Rider down, man. Bad break.ตกมาหนักเพื่อน หักแน่ ๆ Peaceful Warrior (2006)
"Royal Rider headcoach, Hans""หัวหน้ากองทหารม้าหลวง, ฮานส์" Fearless (2006)
THE CONTRACT RIDER FOR SHAKIRA'S PHOTO SHOOTคนทำสัญญาของ ชากีร่่าที่จะมาถ่ายปก Family/Affair (2007)
-And the Dutch Rider is..?แล้ว Dutch Rider คืออะไร? Zack and Miri Make a Porno (2008)
- You don't know what Dutch Rider is?นายไม่รู้จัก Dutch Rider หรอ Zack and Miri Make a Porno (2008)
If you ask me that, I say I will Dutch Rider you for the rest of our lives.ถ้านายถามฉันอย่างนั้น ฉันจะทำ Durch Rider ให้นายตลอดชีวิตเลย Zack and Miri Make a Porno (2008)
How come Easy Rider meeting' me face to face?ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ ขับมาเจอกับฉันซึ่งๆหน้า Pilot (2008)
I have to send riders to find Gunnar.ข้าต้องส่งม้าเร็ว ไปตามหาการ์เนอร์ Outlander (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารถี(n) driver, See also: rider, Syn. คนขับรถ, Example: เขาเป็นสารถีคู่ใจของนายพันมาช้านาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่บังคับพาหนะให้เคลื่อนที่ไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อกำหนดต่อท้าย[khøkamnot tøthāi] (n, exp) EN: rider
ข้อความเพิ่มเติม[khøkhwām phoēmtoēm] (n, exp) EN: additional clause ; additional comment ; rider  FR: ajout [m]
ข้อต่อท้าย[khø tøthāi] (n, exp) EN: codicil ; appendix ; appendix clause ; rider
ย่น[yon] (v) EN: crumple ; wrinkle ; pucker ; buckle  FR: rider ; froisser
หย่อนอารมณ์[yǿn ārom] (v) FR: se relaxer ; se dérider

CMU English Pronouncing Dictionary
RIDER R AY1 D ER0
RIDERS R AY1 D ER0 Z
RIDER'S R AY1 D ER0 Z
RIDERSHIP R AY1 D ER0 SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rider (n) rˈaɪdər (r ai1 d @ r)
riders (n) rˈaɪdəz (r ai1 d @ z)
riderless (j) rˈaɪdələs (r ai1 d @ l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reiter {m} | Reiter {pl}rider | riders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in [Add to Longdo]
サーフライダー[sa-furaida-] (n) surf rider [Add to Longdo]
テストライダー[tesutoraida-] (n) test rider [Add to Longdo]
ビームライダー[bi-muraida-] (n) beam rider [Add to Longdo]
フリーライダー[furi-raida-] (n) free rider [Add to Longdo]
ライダー[raida-] (n) rider; (P) [Add to Longdo]
縁切り寺[えんきりでら, enkiridera] (n) (historic) a temple in which women seeking release from marriage could take refuge [Add to Longdo]
顔着[がんちゃく, ganchaku] (n) (sl) face landing (used by BMX riders) [Add to Longdo]
騎手[きしゅ, kishu] (n) horseman; rider; (P) [Add to Longdo]
曲馬師[きょくばし, kyokubashi] (n) circus stunt rider [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rider \Rid"er\ (r[imac]d"[~e]r), n.
   1. One who, or that which, rides.
    [1913 Webster]
 
   2. Formerly, an agent who went out with samples of goods to
    obtain orders; a commercial traveler. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. One who breaks or manages a horse. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. An addition or amendment to a manuscript or other
    document, which is attached on a separate piece of paper;
    in legislative practice, an additional clause annexed to a
    bill while in course of passage; something extra or
    burdensome that is imposed.
    [1913 Webster]
 
       After the third reading, a foolish man stood up to
       propose a rider.           --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       This [question] was a rider which Mab found
       difficult to answer.         --A. S. Hardy.
    [1913 Webster]
 
   5. (Math.) A problem of more than usual difficulty added to
    another on an examination paper.
    [1913 Webster]
 
   6. [D. rijder.] A Dutch gold coin having the figure of a man
    on horseback stamped upon it.
    [1913 Webster]
 
       His moldy money ! half a dozen riders. --J.
                          Fletcher.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mining) Rock material in a vein of ore, dividing it.
    [1913 Webster]
 
   8. (Shipbuilding) An interior rib occasionally fixed in a
    ship's hold, reaching from the keelson to the beams of the
    lower deck, to strengthen her frame. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   9. (Naut.) The second tier of casks in a vessel's hold.
    [1913 Webster]
 
   10. A small forked weight which straddles the beam of a
     balance, along which it can be moved in the manner of the
     weight on a steelyard.
     [1913 Webster]
 
   11. A robber. [Obs. or Prov. Eng.] --Drummond.
     [1913 Webster]
 
   {Rider's bone} (Med.), a bony deposit in the muscles of the
    upper and inner part of the thigh, due to the pressure and
    irritation caused by the saddle in riding.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rider
   n 1: a traveler who actively rides an animal (as a horse or
      camel)
   2: a clause that is appended to a legislative bill
   3: a traveler who actively rides a vehicle (as a bicycle or
     motorcycle)
   4: a traveler riding in a vehicle (a boat or bus or car or plane
     or train etc) who is not operating it [syn: {passenger},
     {rider}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 rider /ʀide/ 
  furrow; wrinkle

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top