ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lift

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lift-, *lift*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lift(n) การโดยสาร, See also: การโดยสารไปด้วย, การพาไปส่ง, การให้ติดรถไปด้วย, Syn. drive, ride
lift(n) การยก, See also: การแบกขึ้น
lift(n) การลักทรัพย์ (คำสแลง), See also: การหยิบฉวย, การขโมย, Syn. theft
lift(vt) ขโมย (คำสแลง), See also: ลักขโมย, Syn. steal
lift(n) ความกระปรี้กระเปร่า, See also: ความดีใจ, ความร่าเริง
lift(vt) ทำให้ร่าเริง, See also: ทำให้ดีใจ, ทำให้กระปรี้กระเปร่า, ทำให้มีความสุข, Syn. invigorate, exhilarate
lift(vt) ยกขึ้น, See also: ชูขึ้น, Syn. elevate, raise, Ant. lower
lift(vt) ยกระดับ, See also: เลื่อนฐานะ, ยกฐานะ, Syn. exalt, elevate, Ant. lower
lift(vt) ยกเลิก, See also: ล้มเลิก, เพิกถอน, Syn. end, ban
lift(n) ลิฟต์, Syn. elevator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lift(ลิฟทฺ) { lifted, liftign, lifts } vt. ยก, ยกขึ้น, ชูขึ้น, แบกขึ้น, เงยขึ้น, โยงขึ้น, ลำเลียงขึ้น, ยกระดับ, ถอน, เพิกถอน vi. ขึ้น, ลอยขึ้น, เลื่อนขึ้น, ลอยขึ้นและกระจาย n. การยก, การแบกขึ้น, การยกระดับขึ้น, เครื่องยก, ลิฟต์, บันไดไฟฟ้า, ระดับชั้น ระดับนำขึ้น, การขนส่งด้วยเครื่องบิน
lift pumpn. เครื่องปั๊มน้ำ, เครื่องสูบน้ำขึ้น
lift-off(ลิฟทฺ'ออฟ) n. การบินขึ้น, เวลาที่เคลื่อนขึ้นหรือบินขึ้น., Syn. liftoff
airlift(แอร์' ลิฟทฺ) n. ระบบการโดยสารหรือขนส่งด้วยเครื่องบิน (โดยเฉพาะในเวลาฉุกเฉิน) ; -vt. ขนส่ง (คนหรือสินค้า) ทางเครื่องบิน
cattle lifterคนที่ขโมยวัวควาย
face-lift(เฟส' ลิฟทฺ) n. ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าหายย่น, การตกแต่งใหม่, Syn. facelifting
helilift(เฮล'ละลิฟทฺ) vt., n. (การ) ขนส่งโดยเฮลิคอปเตอร์.
sealift(ซี'ลิฟทฺ) การขนส่งทางทะเล
shopliftern. นักล้วงของในร้านค้า, See also: shoplift vt., vi
shopliftingn. การล้วงของในร้านค้า, การโจรกรรมในร้านค้า

English-Thai: Nontri Dictionary
lift(n) ลิฟต์, การยกขึ้น, การขนส่ง, การแบกขึ้น, ความช่วยเหลือ, การยกระดับ
lift(vi, vt) เลิกขึ้น, ชู, เงย, ขน, แบกขึ้น, เลื่อนขึ้น, ลอยขึ้น
shoplifter(n) คนขโมยของตามร้าน
uplift(n) การยกขึ้น, การยกระดับ, การปรับปรุง
uplift(vt) ยกขึ้น, ยกระดับ, ปรับปรุง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liftระยะยก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
liftแรงยก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
lift coefficientสัมประสิทธิ์แรงยก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
lift drag ratioอัตราส่วนแรงยกต่อแรงต้าน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
lift propulsionการขับดันด้วยแรงยก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
liftbackรถเก๋งท้ายยก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lifter; tappet; valve lifter; valve tappetลูกกระทุ้งลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liftชั้นฝังกลบ, Example: ชั้นฝังกลบขยะของการฝังกลบแบบสุขาภิบาล ซึ่งแต่ละชั้นฝังกลบ จะประกอบด้วยขยะที่ถูกบดอัดแล้วกับดินกลบทับของแต่ละชั้น โดยทั่วไปมักจะมีหลายชั้นทับกันขึ้นมา [สิ่งแวดล้อม]
lift irrigation arealift irrigation area, พื้นที่ชลประทานสูบน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Lift Stationสถานีสูบยก, Example: สถานีสูบน้ำเสีย ซึ่งสูบยกน้ำเสียขึ้นสู่ระดับที่สูงกว่า เพื่อให้ สามารถไหลต่อไปได้ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก [สิ่งแวดล้อม]
Lift, Two Manสองคนยก [การแพทย์]
Liftingแรงกระแทก [การแพทย์]
Lifting and carryingการยกและเคลื่อนย้าย [TU Subject Heading]
lifting forceแรงยก, แรงซึ่งทำให้เครื่องบิน บินขึ้นหรือบินอยู่ในอากาศได้เนื่องจากอากาศด้านบนของปีกเครื่องบินมีแรงดันน้อยกว่าอากาศด้านล่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lifting Positionsท่าเตรียม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lift my hand to the stick. I haven't the strength.แขนของฉัน มันเจ็็บ The Great Dictator (1940)
The enemy! Quick, lift my hand to the throttle.ข้าศึก เร็ว โยกขันโยกที่มือฉัน The Great Dictator (1940)
You didn't even bat an eye. You didn't lift a finger.ไม่ได้ใช้คาถา ไม่ได้ยกนิ้วด้วยซ้ำ Oh, God! (1977)
-I got off early from work, Son. I thought I'd give you a lift home.พ่อออกจากที่ทำงานเร็ว เลยมารับลูกน่ะ Oh, God! (1977)
Striker, lift your nose. Straighten your wings.สไตรค์เกอร์ เชิดหัวขึ้น กางปีกออก Airplane! (1980)
Cut him down to nothing. I couldn't lift him off the sheet.ตัดเขาลงไปไม่มีอะไร ฉันไม่สามารถยกเขาออกผ้าลินิน First Blood (1982)
In every temple and mosque they have pledged to die before they lift a hand against each other.เขาได้กล่าวปฏิญาณว่าจะตาย ก่อนที่จะยกมือทำร้ายคนอื่น Gandhi (1982)
We can lift you out to safety. Please answer my call if you can hear me.เราจะพาคุณไปยังที่ปลอดภัย ถ้าได้ยิน ช่วยตอบด้วย Day of the Dead (1985)
And you don't lift a finger to help. Neither one of you.แต่ไม่ช่วยเราเลย ทั้งสองคน Day of the Dead (1985)
# I lift my lamp beside the golden door ##ฉันนำทางเขา สู่ประตูสีทอง An American Tail (1986)
Now, the most important thing to remember in lifts is balance.สิ่งสำคัญที่สุด ที่ควรจำ สำหรับท่าเหิร คือการทรงตัว Dirty Dancing (1987)
You know, the best place to practice lifts is in the water.รู้ไหม ที่สำหรับฝึกท่าเหิรที่ดีที่สุด คือในน้ำ Dirty Dancing (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liftAfter completing his examination the doctor lifted his head up and said:
liftAnybody want a lift?
liftAt a Japanese-style inn, they take care of your every need, so you don't have to lift a finger.
liftBut no one's lifted a finger.
liftCan you give me a lift to the station?
liftCan you lift this stone?
liftCould you give me a lift in your car?
liftCould you give me a lift to the train station?
liftExcuse me but, would you kindly lift that box for me?
liftFather helped me lift the table in the living room.
liftGive me a lift in your car.
liftHe acknowledged me by lifting his hat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยัก(v) lift, See also: shrug, raise, move up and down, Syn. ยกขึ้นยกลง, Example: บางคนพูดไปยักคิ้วไปโดยไม่รู้ตัว, Thai Definition: การยกขึ้นยกลงของอวัยวะบางอย่าง เช่น คิ้ว หรือไหล่ เป็นต้น
เงย(v) look up, See also: lift, raise one's head, Syn. แหงน, เงยหน้า, แหงนหน้า, Ant. ก้ม, ก้มหน้า, Example: ผู้ทำงานเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลจะต้องก้มเงยและนั่งอยู่ตลอดทำให้มีอาการปวดเมื่อยคอ หลังและแขนได้, Thai Definition: ยกหน้าขึ้น
เงยหน้า(v) look up, See also: lift, raise one's head, Syn. เงย, แหงน, แหงนหน้า, Ant. ก้ม, ก้มหน้า, Example: พอได้ยินเสียงทุกคนก็เงยหน้าขึ้นมามองทันทีมองทันที
เงื้อ(v) raise, See also: lift, elevate, Syn. ยก, ยกขึ้น, ง้าง, เงื้อง่า, Example: ผมเงื้อกำปั้นต่อยไปที่ใบหน้าเขาเต็มแรง, Thai Definition: ยกขึ้นทำท่าจะทุบจะตีเป็นต้น เช่น เงื้อมือ, อาการที่มือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นทำท่าจะตีหรือฟัน เป็นต้น เช่น เงื้อไม้ เงื้อมีด
เงื้อง่า(v) raise, See also: lift, elevate, Syn. เงื้อ, ง้าง, ยก, ยกขึ้น, Ant. เอาลง, ยกลง, Example: ท่านมหาเบรคแตกลุกขึ้นเงื้อง่ามืออยู่กลางลานวัด, Thai Definition: ยกขึ้นทำท่าจะทุบตี
โง(v) raise, See also: lift up, elevate, rear, Syn. ยก, โผล่, Ant. ก้ม, Example: แดงโงหัวขึ้นแล้วพูดพึมพำก่อนจะหมดสติ, Thai Definition: ยก (ใช้แก่หัว) เช่น โงหัวไม่ขึ้น
ยก(v) raise, See also: lift, uplift, upraise, upheave, Syn. ชู, Example: เมื่อต้องการแสดงความคิดเห็นทุกคนต้องยกมือ, Thai Definition: เอาขึ้นให้สูงจากที่เดิมทั้งโดยตรงและโดยปริยาย
ยกมือ(v) raise, See also: lift, uplift, Thai Definition: ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ
ยกยอด(v) raise up the top of a castle, See also: lift, elevate, Thai Definition: ทำพิธีเอายอดเมรุยอดปราสาทขึ้น
ชันคอ(v) lift one's head, See also: raise one's head, Syn. ยก, Example: เด็กยังเล็กมากเพิ่งจะเริ่มชันคอได้ เขาจึงต้องอุ้มอย่างเบามือ, Thai Definition: เริ่มตั้งคอได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[choēt] (v) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate
ช้อน[chøn] (v) EN: lift ; raise  FR: lever
ช่องดาล[chǿngdān] (n) EN: finger hole for lifting a bolt
ชู[chū] (v) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up  FR: lever ; relever ; tenir haut
โดยสาร[dōisān] (v) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch  FR: voyager (en) ; prendre
การลำเลียงทางอากาศ[kān lamlīeng thāng ākāt] (n, exp) EN: airlift service   FR: transport par air [ m ]
คติธรรม[khatitham] (n) EN: Buddhist doctrine ; moral teaching ; moral lesson ; moral saying ; wise saying ; uplifting statement
เครน[khrēn] (n) EN: crane ; lifting machine  FR: grue [ f ] ; bigue [ f ] ; chèvre [ f ]
เหลือก[leūak] (v) EN: roll the eyes upward ; lift the eyes upward ; roll up one's eyes  FR: regarder de haut
ลิฟท์[lif] (n) EN: lift ; elevator  FR: ascenseur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lift
lifts
lifted
lifted
lifter
liftin
lifton
lifters
lifting
liftoff

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lift
lifts
lifted
lifting
liftman
liftmen
lift-off
lift-offs

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gāng, ㄍㄤ, ] lift overhead with both hands #7,146 [Add to Longdo]
高举[gāo jǔ, ㄍㄠ ㄐㄩˇ,   /  ] lift up; hold high #8,769 [Add to Longdo]
[jiē, ㄐㄧㄝ, ] lift off (a cover); divulge #9,240 [Add to Longdo]
升空[shēng kōng, ㄕㄥ ㄎㄨㄥ,  ] lift-off; to levitate #14,577 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] lift up a dress [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufzugssschacht { m }lift shaft [Add to Longdo]
Hubwagen { m }lift truck; platform floor truck; low lift elevating platform truck [Add to Longdo]
Lift { m }lift; elevator [ Am. ] [Add to Longdo]
Materialaufzug { m }lift for material [Add to Longdo]
Mitfahrgelegenheit { f } | von jdm. mitgenommen werden | jdn. mitnehmenlift | to get a lift from sb.; to get a lift with sb. | to give sb. a lift [Add to Longdo]
Stapler { m }lift truck [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解除[かいじょ, kaijo] (n, vs) cancellation; rescinding; release; calling off; lifting (sanctions); delisting; (P) #1,053 [Add to Longdo]
排除[はいじょ, haijo] (n, vs, adj-no) exclusion; removal; rejection; elimination; abatement; lifting (sanctions, etc.); (P) #4,621 [Add to Longdo]
解禁[かいきん, kaikin] (n, vs, adj-no) lifting a ban; (P) #7,410 [Add to Longdo]
エレベーター(P);エレベータ[erebe-ta-(P); erebe-ta] (n) (1) elevator; lift; (2) (See 昇降舵) elevator (aviation); (P) #7,657 [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r, vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf, v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) #7,851 [Add to Longdo]
高める[たかめる, takameru] (v1, vt) to raise; to lift; to boost; to enhance; (P) #9,200 [Add to Longdo]
リフト[rifuto] (n) (1) lift; (2) rift; (P) #11,580 [Add to Longdo]
捧げる(P);献げる[ささげる, sasageru] (v1, vt) to lift up; to give; to offer; to consecrate; to devote; to sacrifice; to dedicate; (P) #15,619 [Add to Longdo]
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv, adv-to, n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n, vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off [Add to Longdo]
アームリフター[a-murifuta-] (n) armlifter (e.g. on a gramophone turntable) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lift \Lift\ (l[i^]ft), n. [AS. lyft air. See {Loft}.]
   The sky; the atmosphere; the firmament. [Obs. or Scot.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lift \Lift\ (l[i^]ft), v. t. [imp. & p. p. {Lifted}; p. pr. &
   vb. n. {Lifting}.] [Icel. lypta, fr. lopt air; akin to Sw.
   lyfta to lift, Dan. l["o]fte, G. l["u]ften; -- prop., to
   raise into the air. See {Loft}, and cf. 1st {Lift}.]
   1. To move in a direction opposite to that of gravitation; to
    raise; to elevate; to bring up from a lower place to a
    higher; to upheave; sometimes implying a continued support
    or holding in the higher place; -- said of material
    things; as, to lift the foot or the hand; to lift a chair
    or a burden.
    [1913 Webster]
 
   2. To raise, elevate, exalt, improve, in rank, condition,
    estimation, character, etc.; -- often with up.
    [1913 Webster]
 
       The Roman virtues lift up mortal man. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Lest, being lifted up with pride.   --1 Tim. iii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   3. To bear; to support. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To collect, as moneys due; to raise.
    [1913 Webster]
 
   5. [Perh. a different word, and akin to Goth. hliftus thief,
    hlifan to steal, L. clepere, Gr. kle`ptein. Cf.
    {Shoplifter}.] To steal; to carry off by theft (esp.
    cattle); as, to lift a drove of cattle.
    [1913 Webster]
 
   Note: In old writers, lift is sometimes used for lifted.
      [1913 Webster]
 
         He ne'er lift up his hand but conquered. --Shak.
      [1913 Webster]
 
   {To lift up}, to raise or elevate; in the Scriptures,
    specifically, to elevate upon the cross. --John viii. 28.
 
   {To lift up the eyes}. To look up; to raise the eyes, as in
    prayer. --Ps. cxxi. 1.
 
   {To lift up the feet}, to come speedily to one's relief.
    --Ps. lxxiv. 3.
 
   {To lift up the hand}.
    (a) To take an oath. --Gen. xiv. 22.
    (b) To pray. --Ps. xxviii. 2.
    (c) To engage in duty. --Heb. xii. 12.
 
   {To lift up the hand against}, to rebel against; to assault;
    to attack; to injure; to oppress. --Job xxxi. 21.
 
   {To lift up one's head}, to cause one to be exalted or to
    rejoice. --Gen. xl. 13. --Luke xxi. 28.
 
   {To lift up the heel against}, to treat with insolence or
    unkindness. --John xiii.18.
 
   {To lift up the voice}, to cry aloud; to call out. --Gen.
    xxi. 16.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lift \Lift\ (l[i^]ft), v. i.
   1. To try to raise something; to exert the strength for
    raising or bearing.
    [1913 Webster]
 
       Strained by lifting at a weight too heavy. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To rise; to become or appear raised or elevated; as, the
    fog lifts; the land lifts to a ship approaching it.
    [1913 Webster]
 
   3. [See {Lift}, v. t., 5.] To steal; also, to live by theft.
    --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lift \Lift\, n.
   1. Act of lifting; also, that which is lifted.
    [1913 Webster]
 
   2. The space or distance through which anything is lifted;
    as, a long lift. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Help; assistance, as by lifting. Hence: A ride in a
    vehicle, given by the vehicle's owner to another person as
    a favor -- usually in "give a lift" or "got a lift"; as,
    to give one a lift in a wagon; Jack gave me a lift into
    town. [Colloq.]
    [1913 Webster +PJC]
 
       The goat gives the fox a lift.    --L'Estrange.
 
   4. That by means of which a person or thing lifts or is
    lifted; as:
    (a) A hoisting machine; an elevator; a dumb waiter.
      [Chiefly Brit.]
    (b) An exercising machine.
      [1913 Webster]
 
   5. A rise; a degree of elevation; as, the lift of a lock in
    canals.
    [1913 Webster]
 
   6. A lift gate. See {Lift gate}, below. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   7. (Naut.) A rope leading from the masthead to the extremity
    of a yard below; -- used for raising or supporting the end
    of the yard.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mach.) One of the steps of a cone pulley.
    [1913 Webster]
 
   9. (Shoemaking) A layer of leather in the heel.
    [1913 Webster]
 
   10. (Horology) That portion of the vibration of a balance
     during which the impulse is given. --Saunier.
     [1913 Webster]
 
   11. A brightening of the spirits; encouragement; as, the
     campaign workers got a lift from the President's
     endorsement.
     [PJC]
 
   {Dead lift}. See under {Dead}. --Swift.
 
   {Lift bridge}, a kind of drawbridge, the movable part of
    which is lifted, instead of being drawn aside.
 
   {Lift gate}, a gate that is opened by lifting.
 
   {Lift hammer}. See {Tilt hammer}.
 
   {Lift lock}, a canal lock.
 
   {Lift pump}, a lifting pump.
 
   {Lift tenter} (Windmills), a governor for regulating the
    speed by adjusting the sails, or for adjusting the action
    of grinding machinery according to the speed.
 
   {Lift wall} (Canal Lock), the cross wall at the head of the
    lock.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elevator \El"e*va`tor\, n. [L., one who raises up, a deliverer:
   cf. F. ['e]l['e]vateur.]
   1. One who, or that which, raises or lifts up anything.
    [1913 Webster]
 
   2. A mechanical contrivance, usually an endless belt or chain
    with a series of scoops or buckets, for transferring grain
    to an upper loft for storage.
    [1913 Webster]
 
   3. A cage or platform (called an elevator car) and the
    hoisting machinery in a hotel, warehouse, mine, etc., for
    conveying persons, goods, etc., to or from different
    floors or levels; -- called in England a {lift}; the cage
    or platform itself.
    [1913 Webster]
 
   4. A building for elevating, storing, and discharging, grain.
    [1913 Webster]
 
   5. (Anat.) A muscle which serves to raise a part of the body,
    as the leg or the eye.
    [1913 Webster]
 
   6. (Surg.) An instrument for raising a depressed portion of a
    bone.
    [1913 Webster]
 
   7. (A["e]ronautics) A movable plane or group of planes used
    to control the altitude or fore-and-aft poise or
    inclination of an airship or flying machine.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Elevator head}, {Elevator leg}, & {Elevator boot}, the boxes
    in which the upper pulley, belt, and lower pulley,
    respectively, run in a grain elevator. [1913 Webster]
 
   {Elevator shoes}, shoes having unusually thick soles and
    heels, designed to make a person appear taller than he or
    she actually is. [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lift
   n 1: the act of giving temporary assistance
   2: the component of the aerodynamic forces acting on an airfoil
     that opposes gravity [syn: {aerodynamic lift}, {lift}]
   3: the event of something being raised upward; "an elevation of
     the temperature in the afternoon"; "a raising of the land
     resulting from volcanic activity" [syn: {elevation}, {lift},
     {raising}]
   4: a wave that lifts the surface of the water or ground [syn:
     {lift}, {rise}]
   5: a powered conveyance that carries skiers up a hill [syn: {ski
     tow}, {ski lift}, {lift}]
   6: a device worn in a shoe or boot to make the wearer look
     taller or to correct a shortened leg
   7: one of the layers forming the heel of a shoe or boot
   8: lifting device consisting of a platform or cage that is
     raised and lowered mechanically in a vertical shaft in order
     to move people from one floor to another in a building [syn:
     {elevator}, {lift}]
   9: plastic surgery to remove wrinkles and other signs of aging
     from your face; an incision is made near the hair line and
     skin is pulled back and excess tissue is excised; "some
     actresses have more than one face lift" [syn: {face lift},
     {facelift}, {lift}, {face lifting}, {cosmetic surgery},
     {rhytidectomy}, {rhytidoplasty}, {nip and tuck}]
   10: transportation of people or goods by air (especially when
     other means of access are unavailable) [syn: {airlift},
     {lift}]
   11: a ride in a car; "he gave me a lift home"
   12: the act of raising something; "he responded with a lift of
     his eyebrow"; "fireman learn several different raises for
     getting ladders up" [syn: {lift}, {raise}, {heave}]
   v 1: raise from a lower to a higher position; "Raise your
      hands"; "Lift a load" [syn: {raise}, {lift}, {elevate},
      {get up}, {bring up}] [ant: {bring down}, {get down}, {let
      down}, {lower}, {take down}]
   2: take hold of something and move it to a different location;
     "lift the box onto the table"
   3: move upwards; "lift one's eyes" [syn: {lift}, {raise}]
   4: move upward; "The fog lifted"; "The smoke arose from the
     forest fire"; "The mist uprose from the meadows" [syn:
     {rise}, {lift}, {arise}, {move up}, {go up}, {come up},
     {uprise}] [ant: {come down}, {descend}, {fall}, {go down}]
   5: make audible; "He lifted a war whoop"
   6: cancel officially; "He revoked the ban on smoking"; "lift an
     embargo"; "vacate a death sentence" [syn: {revoke}, {annul},
     {lift}, {countermand}, {reverse}, {repeal}, {overturn},
     {rescind}, {vacate}]
   7: make off with belongings of others [syn: {pilfer}, {cabbage},
     {purloin}, {pinch}, {abstract}, {snarf}, {swipe}, {hook},
     {sneak}, {filch}, {nobble}, {lift}]
   8: raise or haul up with or as if with mechanical help; "hoist
     the bicycle onto the roof of the car" [syn: {hoist}, {lift},
     {wind}]
   9: invigorate or heighten; "lift my spirits"; "lift his ego"
     [syn: {raise}, {lift}]
   10: raise in rank or condition; "The new law lifted many people
     from poverty" [syn: {lift}, {raise}, {elevate}]
   11: take off or away by decreasing; "lift the pressure"
   12: rise up; "The building rose before them" [syn: {rise},
     {lift}, {rear}]
   13: pay off (a mortgage)
   14: take without referencing from someone else's writing or
     speech; of intellectual property [syn: {plagiarize},
     {plagiarise}, {lift}]
   15: take illegally; "rustle cattle" [syn: {rustle}, {lift}]
   16: fly people or goods to or from places not accessible by
     other means; "Food is airlifted into Bosnia" [syn:
     {airlift}, {lift}]
   17: take (root crops) out of the ground; "lift potatoes"
   18: call to stop the hunt or to retire, as of hunting dogs
   19: rise upward, as from pressure or moisture; "The floor is
     lifting slowly"
   20: put an end to; "lift a ban"; "raise a siege" [syn: {lift},
     {raise}]
   21: remove (hair) by scalping
   22: remove from a seedbed or from a nursery; "lift the tulip
     bulbs"
   23: remove from a surface; "the detective carefully lifted some
     fingerprints from the table"
   24: perform cosmetic surgery on someone's face [syn: {face-
     lift}, {lift}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Lift /lift/ 
  lift; [Am.] elevator

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 lift /lift/
  elevator; lift

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 lift
  elevator; lift

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top