Search result for

rides

(41 entries)
(0.0835 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rides-, *rides*, ride
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bridesmaidn. เพื่อนเจ้าสาว
cantharides(แคนธาร์'ริเดซฺ) n.,pl แมลงวันสเปนซึ่งเป็นยากระตุ้นกำหนดชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
bridesmaid(n) เพื่อนเจ้าสาว
iridescent(adj) มีสีเหมือนรุ้ง,อย่างหอยมุก,สุกใส,รุ่งโรจน์,ปลั่ง
viridescent(adj) มีสีเขียวอ่อน,อมเขียว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If Arthur rides out against it, he'll die.ถ้าอาร์เธอร์ต้องออกไปเผชิญหน้ามัน เขาไม่รอดแน่ Lancelot (2008)
His car rides a little lower than the rest of 'em.รถของเขาจะขับช้ากว่าคนอื่นๆ Breaking and Entering (2008)
An old man and a boy had tea here. A soldier monk rides with them.ไอ้เฒ่ากับเด็กหนุ่ม มาทานน้ำชาที่นี่ The Forbidden Kingdom (2008)
We'll put the kids on the dumb rides.เราพาพวกเด็กๆไป... ... Nights in Rodanthe (2008)
Set to bankrupt the whole damn USA, then Castle rides in on a white horseอีกหน่อยอเมริกาจะล้มละลายแน่ แล้ว คาสเซิล ก็จะขี่ม้าขาวมาช่วย.. Gamer (2009)
And it rides up and to the right.และ เอียงกินขวานิดหน่อย Public Enemies (2009)
Fancy Blackpool tomorrow? Play the arcades, go on some rides.ไปแบล็คพูลกันมั้ยพรุ่งนี้ เที่ยวแถวอาเขต นั่งรถเล่น Nowhere Boy (2009)
- Terri rides me hard, and I've always appreciated it. - Mm-hmm.เทอรี่ผลักดันผมมาก แต่ปกติผมก็เข้าใจนะ Pilot (2009)
RIDES A CITY BUS OR GOD FORBID ACTUALLY STEPS FOOT IN A PUBLIC SCHOOL,แต่มันก็เป็นเรื่องของเธอไม่ใช่เหรอ? Valley Girls (2009)
But, you know, there are very few students that ever get athletic scholarships. But there are a lot of schools that give full rides to students who excel in music.แต่เธอรู้มั้ย มีนักเรียนเพียงไม่กี่คน ที่ได้รับทุนจากกีฬา แต่มีมหาลัยมากมายที่ให้ทุน กับนักเรียนที่เก่งทางด้านดนตรี นักเรียนแบบเธอ ไม่รู้สิ ถ้าเธออยากเข้ามหาลัย เธอคงไม่ต้อง... The Rhodes Not Taken (2009)
I remember giving her piggyback rides. - Ohh.จำได้ว่าเคยให้เธอขี่คอ อ้ออ If It's Only in Your Head (2009)
The four horsemen, and which one rides the red horse?ทหารม้าทั้งสี่ แล้วใครขี่ม้าสีแดง Good God, Y'All (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ridesI don't like this skirt. It always rides up.
ridesI experience nausea when I go on too many rides.
ridesMy son always gets sick when he rides a bus.
ridesRides in the cars are for kids.
ridesShe rides a motorcycle well.
ridesShe rides to the black sabbath.
ridesThis car rides very well.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอื้องกุหลาบ[n. exp.] (eūang kulāp) EN: Aerides falcata Lindl.   
เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด [n. exp.] (eūang kulāp krapao poēt) EN: Aerides falcata Lindl.   
เอื้องกุหลาบป่า [n. exp.] (eūang kulāp pā) EN: Aerides falcata Lindl.   
เอื้องกุหลาบพวง [n. exp.] (eūang kulāp phūang) EN: Aerides falcata Lindl.   
เพื่อนเจ้าสาว[n.] (pheūoenjaosāo) EN: bridesmaid   

CMU English Pronouncing Dictionary
RIDES    R AY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rides    (v) (r ai1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
とんとん拍子;トントン拍子[とんとんびょうし(とんとん拍子);トントンびょうし(トントン拍子), tontonbyoushi ( tonton hyoushi ); tonton byoushi ( tonton hyoushi )] (adv) without a hitch; swimmingly; with rapid strides [Add to Longdo]
カイヤン[, kaiyan] (n) sutchi catfish (Pangasianodon hypophthalmus); iridescent shark catfish [Add to Longdo]
カスリイシモチ[, kasuriishimochi] (n) iridescent cardinalfish (Apogon kallopterus) [Add to Longdo]
カンタリジン[, kantarijin] (n) (See カンタリス) cantharadin (active ingredient of cantharides) [Add to Longdo]
カンタリス[, kantarisu] (n) (See スパニッシュフライ) cantharides (lat [Add to Longdo]
スパニッシュフライ[, supanisshufurai] (n) (1) Spanish fly (Lytta vesicatoria); (2) Spanish fly (crushed dried Spanish flies sometimes used as an aphrodisiac); cantharides [Add to Longdo]
ブライズメイド[, buraizumeido] (n) bridesmaid [Add to Longdo]
花嫁介添人[はなよめかいぞえにん, hanayomekaizoenin] (n) bridesmaid [Add to Longdo]
介添人;介添え人[かいぞえにん, kaizoenin] (n) best man; groomsman; bridesmaid [Add to Longdo]
巨歩[きょほ, kyoho] (n) long strides [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top