Search result for

คนขับรถ

(59 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนขับรถ-, *คนขับรถ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนขับรถ[N] driver, See also: chauffeur, Syn. คนขับ, Example: ประชาชนในเมืองหลวงต้องฝากชีวิตไว้กับคนขับรถขององค์การขนส่งมวลชน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่บังคับรถให้เคลื่อนที่ไป

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Automobile driversคนขับรถยนต์ [TU Subject Heading]
Bus driversคนขับรถประจำทาง [TU Subject Heading]
Taxicab driversคนขับรถแท็กซี่ [TU Subject Heading]
Teamersคนขับรถบรรทุกเป็นทีม [TU Subject Heading]
Teamersคนขับรถบรรทุกเป็นทีม [TU Subject Heading]
Teamersคนขับรถบรรทุกเป็นทีม [TU Subject Heading]
Teamersคนขับรถบรรทุกเป็นทีม [TU Subject Heading]
Teamersคนขับรถบรรทุกเป็นทีม [TU Subject Heading]
Teamersคนขับรถบรรทุกเป็นทีม [TU Subject Heading]
Truck driversคนขับรถบรรทุก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tell the driver we're going to yale.บอกให้คนขับรถว่าเราจะไป Yale New Haven Can Wait (2008)
We go inside and play "guess that smell" with the truckers while we're waiting.เราเข้าไปข้างในแล้วเล่นเกมดมกลิ่นกับคนขับรถบรรทุกขณะรอเถอะ Birthmarks (2008)
I wasn't driving the bus. I wasn't driving the garbage truck that hit the bus.ผมไม่ใช่คนขับรถเมล์ รึว่าึรถขนขยะ Dying Changes Everything (2008)
And this cab driver who had dropped off the earlier fare, and had stopped to get the cup of coffee, had picked up the lady who was going shopping, who had missed getting the earlier cab.และนี่คนขับรถรับจ้างผู้ซึ่ง -หยุดพักก่อนกำหนด จอดรถเพื่อหากาแฟสักถ้วย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- No, he's gravely injured. - Well, then he shouldn't be driving.เปล่า เขาเจ็บหนัก งั้นเขาก็ไม่ใช่คนขับรถ Superhero Movie (2008)
No, no, no, I kill the bus driver.ไม่ ไม่ ไม่ ฉันต้องฆ่าคนขับรถ The Dark Knight (2008)
Bus driver?คนขับรถThe Dark Knight (2008)
What bus driver?คนขับรถอะไรวะ The Dark Knight (2008)
Your driver.คนขับรถของนายไง The Dark Knight (2008)
They are challenging our drivers!พวกมันท้าทายคนขับรถของเรา! Episode #1.5 (2008)
Before I arrive, tell the drivers to retreat and wait for my instructions.ก่อนที่ฉันจะไปถึง, บอกให้คนขับรถ ถอยออกมา, และรอคำสั่งของฉันก่อน Episode #1.5 (2008)
Now, I didn't see who he was, but I got a look at his driver.่ฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร แต่ฉันแอบสังเกตคนขับรถของเขามา Breaking and Entering (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนขับรถ[n.] (khonkhaprot) EN: driver (vehicle)   FR: conducteur [m] ; conductrice [f] ; chauffeur [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
rumble strip(n) เส้นจราจรที่ตีขวางบนถนนเป็นแถบๆ ใช้สำหรับเตือนคนขับรถถึงลักษณะสภาพถนนที่เปลี่ยนไป หรือให้ระวัง (เช่น เตือนเมื่อถึงทางเลี้ยว, เตือนเมื่อถึงทางลาด) เส้นนี้ทำงานโดยอาศัยแรงกระแทกของล้อรถกับเส้นจารจรที่ตีไว้บนถนน ทำให้เกิดเสียงเมื่อรถวิ่งผ่านและการสั่นสะเทือนบนตัวรถ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cabby[N] คนขับรถแท็กซี่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. cabby, cabman, taxi driver
cabdriver[N] คนขับรถแท็กซี่, Syn. cabdriver, cabman, taxi driver
cabman[N] คนขับรถแท็กซี่, Syn. cabby, cabdriver, taxi driver
charioteer[N] สารถี, See also: คนขับรถม้า, Syn. chariot driver
chauffeur[N] คนขับรถยนต์, See also: โชเฟอร์, Syn. cabdriver, driver, licensed operator
coachman[N] คนขับรถม้า, See also: สารถี
driver[N] คนขับรถ, See also: ผู้ขับขี่, คนขับขี่, Syn. conductor, motorist, operator
engineer[N] คนขับรถไฟ, Syn. mechanic
hot-rodder[N] คนขับตีนผี, See also: คนขับรถเร็วมากและไม่เคารพกฎจราจร
road-hog[IDM] คนขับรถที่ไม่ระมัดระวัง, See also: คนขับรถที่เห็นแก่ตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
box(บอคซฺ) {boxed,boxing,boxes} n. คล่อง,ลัง,หีบ,กล่อง,กลัก,คอก,สิ่งที่บรรจุอยู่,บ้านเล็ก,กระท่อม,ที่นั่งคนขับรถม้า,ที่พักอาศัยเล็ก,ตู้จดหมาย,ตู้โทรศัพท์,ตู้รถม้า,ตู้ไปรษณีย์ช่องคลอด,การต่อย,การตบ vt. ใส่ในกล่อง (หีบ,ลัง) ,ตบ,ต่อย,ตบที่หู,ต่อยที่หู
cabby(แคบ'บี) n. คนขับรถแท็กซี่, Syn. cabbie,cabdriver
cabdriver(แคบ'ไดรเวอะ) n. คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
cabmann. คนขับรถแท็กซี่ -pl. cabmen
charioteer(แชริอะเทียร์') n. คนขับรถม้าศึก 2 ล้อ
chauffeur(โช'เฟอะ,โชเฟอ') {chauffeured,chauffeuring,chauffeurs} n.คนขับรถแท็กซี่ -vt.,vi. ขับรถแท๊กซี่
coachman(-เมิน) n. คนขับรถม้า,สายเบ็ดตกปลา, See also: coachmanship n. ดูcoachman -pl. coachmen
cowboy(คาว'บอย) n. โคบาล,คนที่ดูแลและเลี้ยงวัวบนหลังม้า (โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา) ,คนที่มีความชำนาญในการขี่ม้า,เหวี่ยงห่วงจับวัว,คนขับรถเร็วแบบบ้าระห่ำ
driver(ไดร'เวอะ) n. คนขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนปศุสัตว์,เครื่องตอกเสาเข็ม,ค้อน,แรงผลักดัน,ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวใหญ่
hackie(แฮค'คี) n. คนขับรถแท็กซี่

English-Thai: Nontri Dictionary
box(n) หีบ,กล่อง,กลัก,ลัง,ที่นั่งคนขับรถม้า,คอก,ตู้ไปรษณีย์,การชกมวย
busman(n) คนขับรถโดยสาร
Cabby(n) คนขับรถเช่า,คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
cabman(n) คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
carman(n) คนขับรถ
carter(n) ผู้ขับเกวียน,คนขับรถส่งของ
charioteer(n) คนขับรถม้า,สารถี
chauffeur(n) คนขับรถ
coachman(n) คนขับรถม้า
drayman(n) คนขับรถบรรทุก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
leisure driver (n ) คนขับรถที่เดินทางมาพักผ่อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
運転手[うんてんしゅ, untenshu] (n) คนขับรถ

German-Thai: Longdo Dictionary
zurufen(vt) |ruft zu, rief zu, hat zugerufen, + jmdm.| ร้องตะโกนบอกด้วยความห่างระยะทางหนึ่ง เช่น Der Polizei ruft dem Autofahrer zu anzuhalten. นายตำรวจตะโกนบอกคนขับรถหยุดรถ , See also: Related: rufen

French-Thai: Longdo Dictionary
chauffeur de poids lourd(n) คนขับรถบรรทุก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top