ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คันดิน

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คันดิน-, *คันดิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คันดิน[N] ridge, See also: earthen dyke, Syn. คันนา, Example: การสร้างคันดินกั้นระหว่างแม่น้ำกับท้องทุ่งเพื่อประโยชน์ในการชลประทานและคมนาคม, Thai definition: แนวดินที่พูนไว้กั้นน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leveeคันดิน, ทำนบดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embankmentคันดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Leveesคันดิน [TU Subject Heading]
Levee คันดิน, ทำนบดิน
ทำนบหรือคันดินธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพราะแม่น้ำ ลำธารพาโคลนตมมาทับถมริมฝั่งในระหว่างหน้าน้ำหลาก เมื่อน้ำลด โคลนตมที่ทับถมนั้นก็เป็นคันดินยาวขนานไปตามริมฝั่งน้ำ ในขณะเดียวกันท้องพื้นน้ำก็ตื้นเขินขึ้นเวลาเกิดน้ำท่วมบ่าไหลเชี่ยวกรากจน น้ำทะลุคันดิน ทำให้เกิดไหลท่วมบริเวณหลังคันดินรุนแรง [สิ่งแวดล้อม]
bundbund, คันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
spoil bankspoil bank, คันดินทิ้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
breaching dikebreaching dike, คันดินที่ยอมให้พัง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
natural leveeคันดินธรรมชาติ, คันดินที่เกิดขึ้นเนื่องจากแม่น้ำ ลำธารพาโคลนตมมาทับถมริมฝั่งในระหว่างหน้าน้ำหลาก  เมื่อน้ำลดโคลนตมนั้นก็จะเป็นคันดินยาวขนานไปตามริมฝั่งน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- With a dash of Kandinsky.- ด้วยเส้นประของคันดินสกี้ Identity (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คันดิน[n. exp.] (khan din) EN: ridge ; earthen dyke   FR: levée de terre [f] ; digue [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curb(เคิร์บ) n. ขอบ,ขอบถนน,ขอบบ่อ,ริม,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งควบคุม vt. รั้งม้า,เหนี่ยวรั้ง,ควบคุม,ระงับ,กั้นขอบ,สร้างคันดิน., Syn. check
rand(แรนดฺ) n. แถบหนังในรองเท้าบริเวณสันเท้า,ที่ราบสูงริมแม่น้ำ,คันนา,คันดิน,ขอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top