Search result for

ขี่

(81 entries)
(0.0307 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขี่-, *ขี่*
Longdo Dictionary ลาว (LA) - ไทย (TH)
ขี้ตัวะ[ขี่-ตั๋วะ] (vi ) โกหก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี่[V] drive, See also: operate, Syn. ขับ, ขับขี่, Example: ถ้าเธอเป็นคนขี่ฉันไม่นั่งด้วยหรอก, Thai definition: ทำให้ยานพาหนะเคลื่อนที่ไป
ขี่[V] ride, Syn. คร่อม, Example: นายพรานขี่ม้านำนักท่องเที่ยวเข้าไปในป่า, Thai definition: นั่งเอาขาคร่อมบนพาหนะ
ขี่[V] be astride, See also: straddle, ride, Example: ตุ๊กตาหมูนี้จะทำหลายขนาด เพื่อให้เด็กอุ้มได้และขึ้นขี่ได้โดยตุ๊กตาไม่เสียหาย, Thai definition: นั่งเอาขาคร่อมสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้
ขี่ม้า[V] ride a horse, See also: be on horse back, Example: เธอต้องไปหัดขี่ม้าให้สมบทบาทของการแสดง, Thai definition: นั่งคร่อมบนหลังม้าเพื่อบังคับม้าให้เดินหรือวิ่งไป
ขี่หลัง[V] ride piggyback, See also: ride pickaback, ride on one's back, Example: ลูกชายคนเล็กชอบขี่หลังพ่อแล้วให้พาคลานไป, Thai definition: นั่งเอาขาคร่อมไปบนแผ่นหลัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขี่ก. นั่งเอาขาคร่อม, โดยปริยายหมายถึงนั่งไปในยานพาหนะ.
ขี้ก. ถ่ายกากอาหารออกทางทวารหนัก, ถ่ายอุจจาระ, ราชาศัพท์ว่า ลงพระบังคนหนัก.
ขี้น. กากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วขับถ่ายออกทางทวารหนัก, อุจจาระ, ราชาศัพท์ว่า พระบังคนหนัก, สิ่งที่ร่างกายขับถ่ายออกมาเกรอะกรังอยู่ เช่น ขี้ไคล ขี้รังแค ขี้หู ขี้ตา, ใช้ประกอบหน้าคำ หมายความว่า เป็นสิ่งที่สกปรก เช่น ขี้เลน ขี้ดิน ขี้ทราย, โดยปริยายหมายความถึงสิ่งที่ไม่ต้องการ เช่น ขี้ตะกั่ว, เศษหรือกากที่ออกมาจากสิ่งนั้น ๆ เช่น ขี้กบ ขี้เลื่อย.
ขี้ว. ใช้ประกอบหน้าคำที่แสดงความหมายในทางที่ไม่ดี เช่น ขี้เกียจ ขี้เหนียว, หรือมักเป็นเช่นนั้น เช่น ขี้หัวเราะ ขี้ขอ ขี้ลืม ขี้หึง.
ขี้กบน. เศษไม้ที่ออกมาด้วยการไสกบ.
ขี้กระทาเกลือ, ขี้ทาน. ขี้เกลืออันตกกระฉาบทาไปตามพื้นดิน หรือพื้นที่มีเกลือแห้งเกรอะอยู่เป็นกระ.
ขี้กลากน. ชื่อโรคผิวหนังอย่างหนึ่ง มีหลายชนิด เกิดจากเชื้อรา ขึ้นเป็นวง มีอาการคัน, กลาก ก็ว่า.
ขี้ก้อนใหญ่ให้เด็กเห็นก. ทำสิ่งที่ไม่สมควรให้ผู้น้อยเห็น.
ขี้กะโล้โท้ว. ไม่ดี, ไม่มีคุณภาพ, เอาเรื่องเอาราวไม่ได้.
ขี้กาน. ชื่อไม้เถาเนื้ออ่อนหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Cucurbitaceae ผลกลมขนาดผลมะนาวถึงผลส้มเกลี้ยง สุกสีแดง เมล็ดสีเขียวแก่ มีเยื่อเป็นเมือก ๆ หุ้ม และมีรสขม เช่น ขี้กาแดงหรือกระดึงช้างเผือก ( Trichosanthes tricuspidata Lour.).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buddy Squatsขี่คอดันขึ้น [การแพทย์]
Donkey Raisesขี่หลังเขย่งเท้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When someone leaves you off the list,ถ้ามีใครบางคนเขี่ยคุณออกจากลิสท์ New Haven Can Wait (2008)
Or was it your plan all along just to get me out of the way?หรือมันจะเป็นแผนเขี่ยฉันออกวะ New Haven Can Wait (2008)
You can screw with me all you want at work,คุณกดขี่ได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการในเวลางาน Adverse Events (2008)
You like coming along for the ride.คุณเหมือนขี่ม้าเข้ามา Birthmarks (2008)
The world is full of teenage boys riding bareback.โลกนี้เต็มไปด้วย เด็กวัยรุ่นที่ขี่ม้าหลังเปล่า Joy (2008)
When you can't ride anymore... they'll vote my son in as president.เมื่อใดที่คุณขี่ไม่ได้อีกต่อไป... พวกเขาจะลงคะแนนให้ลูกชายของฉันในฐานะประธาน Pilot (2008)
I rode through this valley yesterday.ข้าขี่ม้าผ่านหุบเขานี้เมื่อวาน The Labyrinth of Gedref (2008)
Lancelot's going to kill the griffin!เมอร์ลิน! แลนซาลอต กำลังจะขี่ม้าออกไปสู้กับกริฟฟินแล้ว! Lancelot (2008)
We ride out in the morning for the Old Cairn on the hill.พรุ่งนี้เช้าเราจะขี่ม้าไปสุสานเก่าบนเขา To Kill the King (2008)
The Pinko (socialist) press would have us believe this Michael X is a crusading champion of the poor and oppressed.สื่อของพวกสังคมนิยม อยากให้เราเชื่อว่า ไมเคิล เอ็กซ์คนนี้ เป็นนักต่อสู้รณรงค์ของคนจน และคนที่ถูกกดขี่ The Bank Job (2008)
What's more, with all the tyranny and arrogance King Daeso is showing, there doesn't seem to be any hope for improvement.อีกอย่าง, การแสดงความยะโสและกดขี่ข่มเห่งอย่างที่กษัตริย์แดโซกระทำอยู่ มันจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น The Kingdom of the Winds (2008)
She can't ride, can she?เธอขี่ม้าไม่เป็นหรือไง ? The Secret of Moonacre (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี่ [v.] (khī) EN: ride ; straddle   FR: monter ; chevaucher
ขี่ [v.] (khī) EN: drive ; operate   
ขี้[n.] (khī) EN: fecal matter ; faeces = feces (Am.) ; excrement ; stool   FR: fèces [fpl] ; excréments [mpl] ; selles [fpl] ; merde (vulg.) [f] ; crotte [f]
ขี้[n.] (khī) EN: secretion   FR: secrétion [fpl] ; excrétion [f]
ขี้[v.] (khī) EN: defecate ; go to the toilet ; shit ; go to stool ; loosen the bowels   FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
ขี้-[pref. (n.)] (khī-) EN: - (waste, dung , refuse)   FR: - (déchet, détritus)
ขี้-[pref. (adj., v.)] (khī-) EN: - (apt to, inclined to, prone to, addicted to, having a propensity for, leaning towards)   FR: - (enclin à, sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour, prompt à)
ขี้กบ[n.] (khīkop) EN: wood shavings ; plane shavings   FR: copeaux [mpl]
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขี้กลาก[n.] (khīklāk) EN: ringworm   

English-Thai: Longdo Dictionary
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bicycle[VI] ขี่รถจักรยาน, See also: ถีบรถจักรยาน, Syn. cycle
cart[VI] ขี่เกวียน
cycle[VI] ขี่จักรยาน
get on[PHRV] ขี่ (ม้า), See also: ขึ้น (รถ), Syn. get in, get off
get on[PHRV] ขึ้น (รถ) , See also: ขี่ (ม้า), Syn. gef off, get onto
get onto[PHRV] ขี่ม้า, See also: ขึ้นรถ, Syn. aligh from
go on[PHRV] ขี่ (สัตว์, พาหนะ เช่น เรือ หรือ เครื่องจักร), Syn. take on
jockey[VI] ขี่ม้าแข่ง
override[VT] ขี่ม้าข้าม
ridden[VT] ขี่ (กริยาช่องที่ 3 ของ ride)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeronaut(แอ' โรนอท) n. นักขับขี่บอลลูนหรือเรือบิน (เบากว่าอากาศ) , ผู้โดยสารบอลลูนหรือเรือบิน
amble(แอม' เบิล) vt.,vi. เดินตามสบาย, เดินทอดน่อง, ขี่ม้าเหยาะย่าง -ambler n. (stroll)
astrogate(แอส'โทรเกท) vt. ขับขี่ยานอวกาศ. -astrogation n. -astrogator n.
bestride(บิสไทรดฺ') {bestrode,bestridden/bestrid} vt. ขี่,คร่อม,ข้าม,ยืนอยู่เหนือ,ควบคุม, Syn. strude
bicycle(ไบ'ไซเคิล,-ซิค'เคิล) {bicycled,bicycling,bicycles} n.,vi. (ขี่) จักรยานสองล้อ, See also: bicyclist, bicycler n.
bike(ไบคฺ) n. จักรยานสองล้อ,จักรยานยนต์,ขี่จักรยานสองล้อหรือจักรยานยนต์, See also: biker n.
bobsled(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ
bobsleigh(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ
breeches(บริช'เชส) n. กางเกงขี่ม้า,กางเกงขายาวแค่เข่า,กางเกง
bucket(บัค'คิท) {bucketed,bucketing,buckets} n. ถังน้ำ,ถัง,ถังหิ้ว,ถังขุดดิน,ใบกังหัน,ใบเครื่องจักร,พลั่วขุดดิน,เรือหรือรถใหญ่ที่เก่า,ตะโพก. -Id. (kick thebucket ตาย) vt. เอาถังใส่,เอาถังตัก,ขี่ม้าเร็วและหักโหม

English-Thai: Nontri Dictionary
bestride(vt) ก้าวข้าม,ข้าม,พาดขา,คร่อม,ขี่(ม้า)
bicyclist(n) คนขี่จักรยานสองล้อ
breeches(n) กางเกงขี่ม้า,กางเกงสามส่วน
bully(vt) ข่มเหง,แกล้ง,ข่มขี่,คุกคาม
cavort(vt) กระโดดโลดเต้น,ขี่ม้า
cycle(vt) ขี่จักรยาน,โคจร,หมุนรอบ,หมุนเวียน
despot(n) ผู้กดขี่,นักเผด็จการ,ทรราชย์
despotic(adj) ซึ่งใช้อำนาจเด็ดขาด,ซึ่งกดขี่,เผด็จการ,ตามอำเภอใจ
domineer(vi) กดขี่,ขู่เข็ญ,ใช้อำนาจ,บังคับ,ปกครองแบบเผด็จการ
driver(n) ผู้ขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนสัตว์,แรงผลักดัน,เครื่องตอกเสาเข็ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
馬乗り[うまのり, umanori] (vt ) ขี่หลังม้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ขี่ข้าม English: to ride across

German-Thai: Longdo Dictionary
einschränken(vi) |schränkte sich ein, hat sich eingeschränkt| ใช้ชีวิตอย่างจำกัดจำเขี่
radfahren(vi) |fuhr rad, ist radgefahren| ขี่จักรยาน
Rad fahren(vt) |fuhr Rad, ist Rad gefahren| ขี่จักรยาน
überglücklich(adj) ดีใจมาก, ดีใจท่วมท้น ตัวอย่างการใช้คำ Sie ist überglücklich über ihre bestandene Führerscheinprüfung = เธอดีใจสุดๆ เลยล่ะ ที่สอบใบขับขี่ผ่าน (ที่เยอรมนีสอบยากมาก)
fahren(vt) |fuhr, hat gefahren, +A| ขับหรือขี่(รถหรือรถจักรยาน) เช่น Er hat das Auto in die Garage gefahren. ซึ่งเท่ากับ Er ist mit dem Auto in die Garage gefahren.
reiten(vt) |ritt, ist/hat geritten, etw.(A)| ขี่ม้า

French-Thai: Longdo Dictionary
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
aller à chevalขี่ม้า, See also: aller

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top