Search result for

สามี

(59 entries)
(0.1699 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สามี-, *สามี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามี[N] husband, Syn. ผัว, Ant. ภรรยา, ภริยา, Example: สามีต้องขยันทำงานตัวเป็นเกลียว เพื่อหาเงินมาผ่อนบ้านในแต่ละเดือน, Count unit: คน, Thai definition: ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สามีภรรยา[N] husband and wife, Syn. ผัวเมีย, Example: พ่อแม่ไม่ยินยอมให้ทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างสามีภรรยา, Count unit: คู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สามีน. ผัว, ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง, คู่กับ ภรรยา หรือ ภริยา
สามีนาย, เจ้าของ.
สามีจิกรรมน. การแสดงความเคารพตามธรรมเนียมของพระเณรในระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย เช่น ระหว่างพระอุปัชฌาย์กับสัทธิวิหาริก ระหว่างอาจารย์กับอันเตวาสิก หรือระหว่างผู้แก่พรรษากับผู้อ่อนพรรษากว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spouseสามีหรือภรรยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Husband and wifeสามีและภรรยา [TU Subject Heading]
Husbandsสามี [TU Subject Heading]
ABO System Incompatibilityสามี-ภรรยาที่มีเลือดไม่เข้ากลุ่มกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And my husband...แล้วสามีฉัน... Back in Business (2008)
Hello. Husband.นี่ สามี Chuck Versus the Zoom (2011)
Bart and I are husband and wife. But he's not our father.แม่กับบาร์ทเป็นสามีภรรยากัน แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นพ่อของพวกเรานะ Chuck in Real Life (2008)
You mean, like, three husbands ago?คุณหมายถึงเรื่องที่ฉันมีสามีสามคนมาก่อนหน้านี้หรอ Chuck in Real Life (2008)
Look, he's the-- he's the ex-husband.ฟังนะ เขาเป็นสามีเก่าของเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
Oh, excuse me. My husband's on his way out.-ขอโทษด้วยนะจ๊ะ สามีของฉันกำลังจะออกไปข้างนอก There Might be Blood (2008)
Liz and her husband are both prominent yale donors- ลิซและสามีของเธอ ทั้งคู่เป็นผู้บริจาคถาวรให้ให้กับเยล There Might be Blood (2008)
My husband's off to his business dinner,สามีของฉันยกเลิกมื้อค่ำกับลูกค้า There Might be Blood (2008)
Being honored this evening, and my husbandที่เป็นประธานงานเมื่อเย็นนี้ และสามีของฉัน There Might be Blood (2008)
I have a husband.ฉันมีสามี Not Cancer (2008)
More than my husband's?มากกว่าชีวิตของสามีฉัน? Not Cancer (2008)
So your husband can struggle To breathe for a few more days.สามีคุณสามารถหายใจต่อไปได้อีก 2 Not Cancer (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สามี[n.] (sāmī) EN: husband   FR: mari [m] ; époux [m]
สามีฝรั่ง[n. exp.] (sāmī farang) EN: foreign husband   FR: mari d'origine étrangère [m]
สามีภรรยา[n. exp.] (sāmī-phanrayā) EN: husband and wife ; married couple   FR: époux [mpl] ; conjoints [mpl] ; couple [m]
สามีและภรรยา[n. exp.] (sāmī lae phanrayā) EN: couple   FR: couple [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
copreneur(n) สามีและภรรยาที่เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน เช่น She found that copreneur relationships are significantly less egalitarian than dual-career marriages.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
husband[N] สามี, See also: พ่อบ้าน, ควบคุม
one's better half[IDM] สามีหรือภรรยา (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผัวหรือเมีย
man[N] สามี (คำสแลง), See also: ชายคนรัก, คู่นอนชาย, ผัว, Syn. husband, lover
old man[N] สามีหรือบิดา
hubby[SL] สามี, See also: ผัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม
alimony(แอลลิโม' นี) n. ค่าเลี้ยงดูภรรยาที่หย่าร้างกับสามี, ค่าครองชีพ. -alimonied adj.ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนของทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงตัว. -n. ส่วนที่หารลงตัว
better halfn. ภรรยา,สามี,คู่สมรส, Syn. husband
bigamist(บิก'กะมิสทฺ) n. ผู้ที่ทำผิดในฐานมีภรรยาหรือสามีสองคน, See also: bigamistic adj.
bigamous(บิก'กะมัส) adj. มีภรรยาหรือสามีในขณะเดียวกันสองคน,
bigamy(บิก'กะมี) n. การมีความผิดฐานมีภรรยา หรือสามีในขณะเดียวกันสองคน
broadwifen. ทาสหญิงที่มีสามีที่เป็นทาสของนายคนอื่น
cohabitvi. อยู่กินด้วยกันอย่างสามีภรรยา,อยู่ร่วมกัน,อยู่ในที่เดียวกัน., See also: cohabitant n. ดูcohabit cohabitation n. ดูcohabit
connubial(คะนู'เบียล) adj. เกี่ยวกับการสมรส,เกี่ยวกับสามีภรรยา., See also: connubiality n. ดูconnubial

English-Thai: Nontri Dictionary
adulteress(n) หญิงที่นอกใจสามี
BETTER better half(n) คู่สมรส,สามี-ภรรยา
bigamy(n) การมีสามีหรือภรรยาพร้อมกันสองคน
conjugal(adj) เกี่ยวกับสามีหรือภรรยา,เกี่ยวกับการสมรส
connubial(adj) เกี่ยวกับการสมรส,ระหว่างสามีภรรยา
couple(n) สอง,คู่,คู่หมั้น,คู่สามีภรรยา,คู่หนุ่มสาว
helpmate(n) ผู้ช่วยเหลือ,สามีหรือภรรยา,เพื่อน
husband(n) สามี,ผัว,พ่อบ้าน
husband(vt) ดูแล,เป็นสามีของ,เพาะปลูก,ควบคุม
man(n) คน,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษย์,สามี,คนงาน,พลทหาร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hubby lor (slang ) สามี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
夫妻[ふさい, fusai] (n) สามีภรรยา ใช้เรียกคู่สามีภรรยารวมกัน โดยนำไปต่อท้ายนามสกุล เช่น 鈴木夫妻(すずきふさい)
夫婦[ふうふ, fuufu] (n) สามีภรรยา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
主人[しゅじん, shujin] Thai: สามี

German-Thai: Longdo Dictionary
Witwe(n) |die, pl. Witwen| แม่ม่ายที่สามีตาย, See also: der Witwer
Geschmack(n) |der, pl. Geschmäcke| ความชอบส่วนบุคคล เช่น Mein Mann und ich haben in ein paar Dingen den unterschiedlichen Geschmack z.B. die Musik und die Filme. ฉันและสามีมีความชอบในสองสามสิ่งที่ต่างกัน เช่น ดนตรีและภาพยนตร์
sich trennen(vt) |trennte sich, hat sich getrennt| แยกทางกัน, เลิกคบกัน (คู่รักหรือสามีภรรยา) เช่น Das Paar hatte sich im Februar getrennt. Grund soll Grants Heirats-Panik gewesen sein.

French-Thai: Longdo Dictionary
homme(n) |m| ผู้ชาย เช่น Cet homme est mon mari. ผู้ชายคนนี้คือสามีของฉัน, See also: A. femme,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top