ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leading

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leading-, *leading*, lead
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leading(n) สิ่งที่ทำขอบด้วยตะกั่ว
leading(n) การเป็นผู้นำ, Syn. leadership
leading(adj) ชั้นนำ, See also: ชั้นหนึ่ง, ชั้นแนวหน้า
leading(adj) สำคัญ, See also: เป็นหลัก, Syn. important, prominent, foremost

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leading(ลี'ดิง) adj. หัวหน้า, สำคัญที่สุด, ชั้นนำ, ชั้นแนวหน้า, นำหน้า, ชี้นำ, นำทาง, แนะนำ. n. การนำ, การชี้นำ, Syn. first, foremost
cleadingn. แผ่นรอง, แผ่นหนุน

English-Thai: Nontri Dictionary
leading(adj) ชั้นแนวหน้า, ชั้นนำ, สำคัญ, เป็นหัวหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leading caseคดีบรรทัดฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leading coefficientสัมประสิทธิ์นำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
leading questionคำถามนำ (พยาน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leading shoeเกือกเบรกนำ, ฝักเบรกนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
leading underwriterผู้รับประกันภัยนำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Leading Underwriter's Agreementข้อตกลงผู้รับประกันภัยนำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leadingเป็นผู้นำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It seemed to me I stood by the iron gate leading to the drive, and for a while, I could not enter, for the way was barred to me.เห็นตัวเองยืนอยู่ข้างประตูเหล็ก ที่นำไปสู่ทางเข้า ฉันไม่สามารถเข้าไปได้อยู่ชั่วขณะ เพราะทางถูกขวางกั้น Rebecca (1940)
Three thousand Spaniards died building these steps leading to the Mauthausen quarry.ชาวสเปนสามพันคนถูกสังเวยชีวิต เพื่อนำมาสร้างบันไดนี้ สู่เหมืองหิน "มอร์เธาเซ่น" อันลือชื่อ Night and Fog (1956)
"... just goes to prove that you are the leading asshole in the state."พิสูจน์ได้ว่า ท่านเป็นผู้นำที่เฮงซวยที่สุดในรัฐ Blazing Saddles (1974)
Why don't we lead the shark into shore instead of him leading us out to sea?ทําไมเราไม่พามันไปทางฝั่ง เเทนที่จะให้มันลากเราออกทะเลล่ะ Jaws (1975)
She is the leading character in a story I'm going to write here.เธอเป็นตัวละครชี้นำในเรื่องราว ที่ฉันจะเขียนที่นี่ I Spit on Your Grave (1978)
A white shepherd leading a brown Sammy!พระผิวขาวเดินนำไอ้บัง Gandhi (1982)
-Who's leading them?- ใครเป็นคนนำพวกเขา Gandhi (1982)
In the sense that you're leading her towards the castle.ช่วยนั้นหมายถึงว่า กำลังพาเธอไปที่ปราสาท Labyrinth (1986)
- Is Hill leading us up the garden path?- - เป็นภูเขาชั้นนำของเราขึ้นเส้นทางการ์เด้น? In the Name of the Father (1993)
This isn't some UFO goose chase you're leading me on, is it?นี่ไม่ใช่เรื่องโง่ๆ ที่ไล่ตาม UFO ตามที่คุณบอกฉัน ใช่ไหม ? Squeeze (1993)
And in breaking news astronaut John Russell considered to be the leading American candidate for the Machine seat has dropped out of the running.และในข่าว นักบินอวกาศจอห์นรัสเซล ถือว่าเป็นชั้นนำชาวอเมริกัน Contact (1997)
He was leading cutbacks in the program.เค้าชอบเบรคคนอื่น Gattaca (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leadingAll the roads leading into the city are full of cars.
leadingBob will play the leading role for the first time in the next school festival.
leadingBoeing has calculated the chances of a series of crew errors leading to CFIT.
leadingChina is leading exporter of arms.
leadingDr. Kimura gave me your name as the leading scholar in this field.
leadingHave you read the leading article in today's paper?
leadingHe has a claim to be called Europe's leading statesman.
leadingHe has no children, but he is leading an otherwise happy life.
leadingHe is leading a fast life.
leadingHe is leading a life of ease.
leadingHe is leading an easy life in the country.
leadingHe is the leading hitter at present.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บทบรรณาธิการ(n) leading article, See also: leader, editorial
ผู้แสดงนำฝ่ายชาย(n) leading man, See also: film actor, film star, star
ผู้แสดงนำฝ่ายหญิง(n) leading lady, See also: film actress, film star, star
แม่บท(n) leading role, Syn. ตัวบทใหญ่, Example: กระทรวงการคลัง จัดประชุมคณะกรรมการร่างแผนแม่บทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ชั้นแนวหน้า(n) forefront, See also: leading position, Syn. ชั้นนำ, Example: บริษัทของเขาเป็นผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศไทย, Thai Definition: ลำดับต้นๆ ที่มีความสำคัญกว่า, ลำดับที่มีคุณสมบัติเด่นกว่าหรือดีกว่า
พระ(n) leading actor, See also: hero, Syn. ตัวพระ, Example: แม่หนูคนนี้รูปร่างสูงโปร่ง คงจะรำเป็นพระได้, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ตัวเอกในเรื่องละคร
ดารานำชาย(n) leading actor, Syn. ผู้แสดงนำชาย, นักแสดงนำชาย, Example: หนังเรื่องนี้มีดารานำชายที่มีชื่อเสียงถึง 7 คน มาแสดงร่วมกัน, Count Unit: คน, Thai Definition: เรียกบุคคลเพศชายที่แสดงเป็นตัวเด่นหรือเป็นพระเอกในภาพยนตร์หรือศิลปะการแสดงในทางใดทางหนึ่ง เป็นต้น
ผู้แสดงนำ(n) leading actor/actress, Syn. ตัวเอก, ตัวแสดงนำ, ดารานำ, นักแสดงนำ, Example: เธอพัฒนาฝีมือจากจากตัวประกอบมาเป็นผู้แสดงนำในละครเรื่องนี้ได้อย่างดี, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่เล่นบทบาทในละครหรือภาพยนตร์เป็นตัวเอกหรือเป็นตัวเด่นในเรื่อง
พระเอก(n) leading actor, See also: hero, Syn. ผู้แสดงนำชาย, ดารานำชาย, Ant. ผู้ร้าย, Example: ม.จ.หญิงวิภาวดีรังสิตนำบุคลิกภาพของเจ้านายหนุ่มองค์นี้ไปสร้างเป็นพระเอกในนวนิยายเรื่องปริศนาอันลือลั่นโด่งดัง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้แสดงนำฝ่ายชายในการแสดงละครหรือภาพยนตร์
เอก(adj) lead, See also: leading, Syn. ตัวนำ, นำ, Example: เขาได้เล่นเป็นตัวเอกในละครเรื่องนี้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทบรรณาธิการ[botbannāthikān] (n) EN: leading article ; leader ; editorial  FR: éditorial [ m ]
ดารานำ[dārā nam] (n, exp) EN: leading actor ; leading actress
ดารานำชาย[dārā nam chāi] (n, exp) EN: leading actor
เอ้[ē] (adj) EN: important ; significant ; top ; leading  FR: important
เอก[ēk] (x) EN: first ; top ; principal ; chief ; first class ; first-rate ; top-notch ; leading ; without peer ; star  FR: principal ; premier ; de première classe ; de première catégorie
เอก-[ēkka-] (pref, (adj)) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary
เจ้าตำรับ[jao tamrap] (n) EN: pioneer ; initiator ; originator ; leading exponent  FR: pionnier [ m ] ; précurseur [ m ]
การสั่งการ[kān sangkān] (n) EN: leading
คำให้การ[kham haikān] (n, exp) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; evidence  FR: déposition [ f ]
คำคู่ความ[khamkhūkhwām] (n) EN: pleading

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LEADING
LEADINGHAM

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leading
leading
leading
leading-rein
leading-reins
leading-strings

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主角[zhǔ jué, ㄓㄨˇ ㄐㄩㄝˊ,  ] leading role; lead #4,617 [Add to Longdo]
党组[dǎng zǔ, ㄉㄤˇ ㄗㄨˇ,   /  ] leading party group #11,319 [Add to Longdo]
领衔[lǐng xián, ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄢˊ,   /  ] leading (role); heading list of signatories; leading actors (in a show); starring #18,380 [Add to Longdo]
泰斗[tài dǒu, ㄊㄞˋ ㄉㄡˇ,  ] leading scholar of his time; magnate #39,416 [Add to Longdo]
领衔主演[lǐng xián zhǔ yǎn, ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧㄢˇ,     /    ] leading actors (in a show); starring #48,233 [Add to Longdo]
头面人物[tóu miàn rén wù, ㄊㄡˊ ㄇㄧㄢˋ ㄖㄣˊ ㄨˋ,     /    ] leading figure; bigwig #68,057 [Add to Longdo]
元勋[yuán xūn, ㄩㄢˊ ㄒㄩㄣ,   /  ] leading light; founding father; principal proponent; also written 元勳|元勋 #76,473 [Add to Longdo]
元勋[yuán xūn, ㄩㄢˊ ㄒㄩㄣ,   /  ] leading light; founding father; principal proponent #76,473 [Add to Longdo]
韵头[yùn tóu, ㄩㄣˋ ㄊㄡˊ,   /  ] leading vowel of diphthong (i.e. the first vowel i, u or ü in diphtongs such as iang, uang, üan etc) #200,993 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frühindikatoren { pl }leading indicators [Add to Longdo]
Grundsatzurteil { n } [ jur. ]leading decision; judgement establishing a principle [Add to Longdo]
Hauptakteur { m }leading light [Add to Longdo]
Hauptdarsteller { m }leading actor [Add to Longdo]
Hauptdarstellerin { f }leading actress [Add to Longdo]
Hauptperson { f }leading character [Add to Longdo]
Hauptrolle { f } | die Hauptrolle spielenleading role; main role; lead | to play the leading role; to play the lead [Add to Longdo]
Suggestivfrage { f }leading question [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
案内[あんない, annai] (n) (1) information; guidance; leading; (vs) (2) to guide; to show (around); to conduct; (P) #106 [Add to Longdo]
主演[しゅえん, shuen] (n, vs, adj-no) starring; playing the leading part; (P) #1,010 [Add to Longdo]
階;段階[きざはし;きだはし(ok);はし(階)(ok), kizahashi ; kidahashi (ok); hashi ( kai )(ok)] (n) (1) (はし refers to the stairs leading from a building to a garden) (See 階段) stairs; (2) (きざはし only) stairs at the front of a noh stage #1,097 [Add to Longdo]
導入[どうにゅう, dounyuu] (n, vs) introduction; bringing in; leading in; installation; (P) #1,106 [Add to Longdo]
司会[しかい, shikai] (n, vs) chairmanship; leading a meeting; presenter; host; (P) #2,494 [Add to Longdo]
誘導[ゆうどう, yuudou] (n, vs) guidance; leading; induction; introduction; incitement; inducement; (P) #3,236 [Add to Longdo]
先行[せんこう, senkou] (n, vs, adj-no) preceding; going first; leading; going ahead; taking priority; (P) #3,410 [Add to Longdo]
先端(P);尖端[せんたん, sentan] (n, adj-no) pointed end; tip; fine point; spearhead; cusp; vanguard; advanced; leading edge; apex (of a curve); (P) #5,599 [Add to Longdo]
首位(P);主位[しゅい, shui] (n, adj-no) first place; head position; leading position; (P) #6,038 [Add to Longdo]
主役[しゅやく, shuyaku] (n, adj-no) leading part; leading actor (actress); (P) #6,352 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レディング[れでいんぐ, redeingu] leading [Add to Longdo]
主力商品[しゅりょくしょうひん, shuryokushouhin] leading product, flagship product, top product [Add to Longdo]
先行[せんこう, senkou] leading (a-no), preceding (vs), going ahead of [Add to Longdo]
先行ゼロ[せんこうゼロ, senkou zero] leading zero [Add to Longdo]
先行パッド[せんこうパッド, senkou paddo] leading pad [Add to Longdo]
先頭の空白[せんとうのくうはく, sentounokuuhaku] leading whitespace [Add to Longdo]
前方端[ぜんぽうたん, zenpoutan] leading edge [Add to Longdo]
有数[ゆうすう, yuusuu] prominent, leading [Add to Longdo]
立上がり[たちあがり, tachiagari] leading edge, start, stand up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lead \Lead\ (l[=e]d), v. t. [imp. & p. p. {Led} (l[e^]d); p. pr.
   & vb. n. {Leading}.] [OE. leden, AS. l[=ae]dan (akin to OS.
   l[=e]dian, D. leiden, G. leiten, Icel. le[imac][eth]a, Sw.
   leda, Dan. lede), properly a causative fr. AS. li[eth]an to
   go; akin to OHG. l[imac]dan, Icel. l[imac][eth]a, Goth.
   lei[thorn]an (in comp.). Cf. {Lode}, {Loath}.]
   1. To guide or conduct with the hand, or by means of some
    physical contact or connection; as, a father leads a
    child; a jockey leads a horse with a halter; a dog leads a
    blind man.
    [1913 Webster]
 
       If a blind man lead a blind man, both fall down in
       the ditch.              --Wyclif
                          (Matt. xv.
                          14.)
    [1913 Webster]
 
       They thrust him out of the city, and led him unto
       the brow of the hill.         --Luke iv. 29.
    [1913 Webster]
 
       In thy right hand lead with thee
       The mountain nymph, sweet Liberty.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To guide or conduct in a certain course, or to a certain
    place or end, by making the way known; to show the way,
    esp. by going with or going in advance of. Hence,
    figuratively: To direct; to counsel; to instruct; as, to
    lead a traveler; to lead a pupil.
    [1913 Webster]
 
       The Lord went before them by day in a pillar of a
       cloud, to lead them the way.     --Ex. xiii.
                          21.
    [1913 Webster]
 
       He leadeth me beside the still waters. --Ps. xxiii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
       This thought might lead me through the world's vain
       mask.
       Content, though blind, had I no better guide.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To conduct or direct with authority; to have direction or
    charge of; as, to lead an army, an exploring party, or a
    search; to lead a political party.
    [1913 Webster]
 
       Christ took not upon him flesh and blood that he
       might conquer and rule nations, lead armies, or
       possess places.            --South.
    [1913 Webster]
 
   4. To go or to be in advance of; to precede; hence, to be
    foremost or chief among; as, the big sloop led the fleet
    of yachts; the Guards led the attack; Demosthenes leads
    the orators of all ages.
    [1913 Webster]
 
       As Hesperus, that leads the sun his way. --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
       And lo ! Ben Adhem's name led all the rest. --Leigh
                          Hunt.
    [1913 Webster]
 
   5. To draw or direct by influence, whether good or bad; to
    prevail on; to induce; to entice; to allure; as, to lead
    one to espouse a righteous cause.
    [1913 Webster]
 
       He was driven by the necessities of the times, more
       than led by his own disposition, to any rigor of
       actions.               --Eikon
                          Basilike.
    [1913 Webster]
 
       Silly women, laden with sins, led away by divers
       lusts.                --2 Tim. iii.
                          6 (Rev. Ver.).
    [1913 Webster]
 
   6. To guide or conduct one's self in, through, or along (a
    certain course); hence, to proceed in the way of; to
    follow the path or course of; to pass; to spend. Also, to
    cause (one) to proceed or follow in (a certain course).
    [1913 Webster]
 
       That we may lead a quiet and peaceable life. --1
                          Tim. ii. 2.
    [1913 Webster]
 
       Nor thou with shadowed hint confuse
       A life that leads melodious days.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       You remember . . . the life he used to lead his wife
       and daughter.             --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   7. (Cards & Dominoes) To begin a game, round, or trick, with;
    as, to lead trumps; the double five was led.
    [1913 Webster]
 
   {To lead astray}, to guide in a wrong way, or into error; to
    seduce from truth or rectitude.
 
   {To lead captive}, to carry or bring into captivity.
 
   {To lead the way}, to show the way by going in front; to act
    as guide. --Goldsmith.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lead \Lead\ (l[e^]d), v. t. [imp. & p. p. {Leaded}; p. pr. & vb.
   n. {Leading}.]
   1. To cover, fill, or affect with lead; as, continuous firing
    leads the grooves of a rifle.
    [1913 Webster]
 
   2. (Print.) To place leads between the lines of; as, to lead
    a page; leaded matter.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leading \Lead"ing\, n.
   1. The act of guiding, directing, governing, or enticing;
    guidance. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Suggestion; hint; example. [Archaic] --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leading \Lead"ing\, a.
   Guiding; directing; controlling; foremost; as, a leading
   motive; a leading man; a leading example. -- {Lead"ing*ly},
   adv.
   [1913 Webster]
 
   {Leading case} (Law), a reported decision which has come to
    be regarded as settling the law of the question involved.
    --Abbott.
 
   {Leading motive} [a translation of G. leitmotif] (Mus.), a
    guiding theme; in the musical drama of Wagner, a marked
    melodic phrase or short passage which always accompanies
    the reappearance of a certain person, situation, abstract
    idea, or allusion in the course of the play; a sort of
    musical label. Also called {leitmotif} or {leitmotiv}.
 
   {Leading note} (Mus.), the seventh note or tone in the
    ascending major scale; the sensible note.
 
   {Leading question}, a question so framed as to guide the
    person questioned in making his reply.
 
   {Leading strings}, strings by which children are supported
    when beginning to walk.
 
   {To be in leading strings}, to be in a state of infancy or
    dependence, or under the guidance of others.
 
   {Leading wheel}, a wheel situated before the driving wheels
    of a locomotive engine.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leading
   adj 1: indicating the most important performer or role; "the
       leading man"; "prima ballerina"; "prima donna"; "a star
       figure skater"; "the starring role"; "a stellar role"; "a
       stellar performance" [syn: {leading(p)}, {prima(p)},
       {star(p)}, {starring(p)}, {stellar(a)}]
   2: greatest in importance or degree or significance or
     achievement; "our greatest statesmen"; "the country's leading
     poet"; "a preeminent archeologist" [syn: {leading(a)},
     {preeminent}]
   3: going or proceeding or going in advance; showing the way; "we
     rode in the leading car"; "the leading edge of technology"
     [ant: {following}]
   4: having the leading position or higher score in a contest; "he
     is ahead by a pawn"; "the leading team in the pennant race"
     [syn: {ahead(p)}, {in the lead}, {leading}]
   n 1: thin strip of metal used to separate lines of type in
      printing [syn: {lead}, {leading}]
   2: the activity of leading; "his leadership inspired the team"
     [syn: {leadership}, {leading}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top