ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

problem

P R AA1 B L AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -problem-, *problem*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
problem(n) คำถาม, See also: ปัญหา, Syn. puzzle, riddle
problem(n) เรื่องยุ่งยาก, See also: เรื่องลำบาก, ปัญหายุ่งยาก, Syn. dilemma, obstacle
problem(adj) ที่เสนอเกี่ยวกับปัญหาของสังคม
problem(adj) ที่ยากจะแก้ไข
problematic(adj) ที่ยากจะแก้ปัญหาได้, See also: ที่เป็นปริศนา, Syn. doubtful, problematical, debatable
problematical(adj) ที่ยากจะแก้ปัญหาได้, See also: ที่เป็นปริศนา, Syn. problematic
problem-solving(n) การแก้ปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
problem(พรอบ'เลิม) n. ปัญหา, ข้อปัญหา, โจทย์เรขาคณิต, โจทย์คณิตศาสตร์, หมากกล, เรื่องที่ต้องแก้ไขหรือต้องพิจารณากัน. adj. สอนยาก, เป็นปัญหา, Syn. question, riddle
problematic(พรอบ'บระแมท'ทิค, -เคิล) adj. สร้างปัญหา, น่าสงสัย, เป็นปริศนา, ยังไม่แน่นอน, เกี่ยวกับบทสร้างในเรขาคณิต., See also: problematically adv., Syn. uncertain, doubtful
problematical(พรอบ'บระแมท'ทิค, -เคิล) adj. สร้างปัญหา, น่าสงสัย, เป็นปริศนา, ยังไม่แน่นอน, เกี่ยวกับบทสร้างในเรขาคณิต., See also: problematically adv., Syn. uncertain, doubtful

English-Thai: Nontri Dictionary
problem(n) ปัญหา, โจทย์เลข, หมากกล
problematic(adj) เป็นปัญหา, เป็นปริศนา, ยังไม่แน่นอน, ที่ไม่เข้าใจ
problematical(adj) เป็นปัญหา, เป็นปริศนา, ยังไม่แน่นอน, ที่ไม่เข้าใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
problemข้อปัญหา, ปัญหา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
problem formulationการสร้างข้อปัญหา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
problem novel; thesis novelนวนิยายปัญหา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
problem play; thesis playละครปัญหา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
problem, socialปัญหาสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Problem childrenเด็กที่เป็นปัญหา [TU Subject Heading]
Problem employeesลูกจ้างที่เป็นปัญหา [TU Subject Heading]
Problem familiesครอบครัวที่มีปัญหา [TU Subject Heading]
Problem solvingการแก้ปัญหา [TU Subject Heading]
Problem youthเยาวชนที่เป็นปัญหา [TU Subject Heading]
Problem-based learningการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน [TU Subject Heading]
Problems, exercises, etc.คำถามและแบบฝึกหัด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
problem at hand[โพร-เบลม-แอท-แฮนด์] (n) ปัญหาเฉพาะหน้า, Syn. facing problem

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have lots of little problems like this.ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นนี้ครับ บางส่วนของมันเกี่ยวกับการแค่งงาน Help! (1965)
He could make your future union problems disappear.เขาจะทำให้ปัญหาสหภาพแรงงานในอนาคตของคุณหายไป The Godfather (1972)
Things are negotiated that'll solve your problems and answer your questions.Things are negotiated that'll solve your problems and answer your questions. The Godfather (1972)
Needless to say, that problem you outlined, concerning the flower you know.ไม่จำเป็นต้องพูดเลย ว่าปัญหาที่เธอพูดถึง เกี่ยวกับดอกไม้น่ะ The Little Prince (1974)
Martin, I know you got a lot of problems downtown but I've got problems at the house I wish you'd take care of.มาร์ติน ผมรู้ว่าคุณ มีปัญหาในดาวน์ทาวน์เยอะ... เเต่ผมมีปัญหาที่บ้าน ที่อยากให้คุณช่วยจัดการ Jaws (1975)
Ever since then, I have been studying sharks and that's why I know that I'm going to go to the Institute tomorrow and tell them that you still have a shark problem here.ตั้งเเต่นั้นมา ผมก็ศึกษาเรื่องฉลาม... เเละนั่นคือเหตุผลที่ผมจะไป ที่สถาบันพรุ่งนี่... เเล้วก็บอกพวกเขาว่า คุณยังมืปัญหาเรื่องฉลามอยู่ Jaws (1975)
You got a bigger problem than that, Martin.คุณมืปัญหาใหญ่กว่านั้นอีก มาร์ติน Jaws (1975)
I think that I am familiar with the fact that you'll ignore this particular problem until it swims up and bites you in the ass!ผมคิดว่าผมคุ้นเคยกับ ความจริงที่ว่าคุณเฉยเมยกับปัญหานี่... จนกว่ามันจะว่ายมากัดก้นคุณ! Jaws (1975)
The problem is, you do!ปัญหาคือคุณมีทางเลือก Oh, God! (1977)
Well, I'll take care of the problem of fumigating in the morning.ฉันจะดูแล ปัญหาเรื่อง การรมควันยาในตอนเช้าเอง. Suspiria (1977)
We have a problem here.เรามีปัญหาที่นี่ Mad Max (1979)
Excuse me, sir. There's a problem in the cockpit.ขอโทษค่ะ มีปัญหาในห้องนักบิน Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
problem600 problems will be tough going.
problemA certain problem may come about.
problemA child has the problem which parents don't know.
problemA committee has been set up to investigate the problem.
problemA committee should apply the focus to the more concrete problem.
problemA fault common to scientists is mistakenly believing that every problem has a technical solution.
problemAfter a lot of problems she managed to learn to drive a car.
problemAir pollution is a serious global problem.
problemAir pollution is a serious problem in the country.
problemAll big cities have traffic problems.
problemAllen was given a problem that was impossible to solve.
problemA lot of problems derive from a lack of reading in the home.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำถาม(n) question, See also: problem, query, interrogatory, interrogation, inquiry, subject, Syn. ปริศนา, ปัญหา, Ant. คำตอบ, Example: นักข่าวเตรียมคำถามไว้ถามนายกรัฐมนตรีหลายข้อ, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ข้อความแสดงการถาม
ปัญหา(n) problem, See also: question, trouble, Syn. อุปสรรค, Example: เมื่อดิสเกตต์มีปัญหาจะมีใครที่ช่วยแก้ปัญหาให้เราได้บ้าง, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: สิ่งที่เป็นอุปสรรคและต้องพิจารณาแก้ไข
ตัวปัญหา(n) problem, See also: trouble, question, riddle, puzzle, Syn. ปัญหา, Example: พ่อแม่ที่ไปส่งลูกหน้าโรงเรียนเป็นตัวปัญหาที่ทำให้รถติด, Thai Definition: สิ่งที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากเดือดร้อน ต้องพิจารณาหาทางแก้ไข
ตัวปัญหา(n) problem, See also: trouble, question, riddle, puzzle, Example: พ่อแม่ที่ไปส่งลูกหน้าโรงเรียนเป็นตัวปัญหาที่ทำให้รถติด, Thai Definition: สิ่งที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากเดือดร้อน ต้องพิจารณาหาทางแก้ไข
ปมปัญหา(n) crux, See also: problem, Syn. ปม, ปัญหา, Example: ปมปัญหานี้ดูเหมือนจะเป็นตัวชูรสวรรณกรรมให้ชวนติดตาม
โจทย์(n) problem (in mathematics), See also: question, Syn. ปัญหา, Ant. เฉลย, Example: ผมต้องเสียเวลาทำโจทย์ข้อนี้อยู่หลายวัน, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: คำถามในวิชาคณิตศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทสร้าง[botsāng] (n, exp) EN: geometrical problem  FR: problème de géométrie [ m ]
จัดการกับปัญหา[jatkān kap panhā] (v, exp) EN: deal with problems  FR: gérer les problèmes
โจทย์[jōt] (n) EN: mathematical problem ; mathematical question ; problem in arithmetic  FR: problème de mathématique [ m ] ; problème [ m ]
แก้ปัญหา[kaē panhā] (v) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with  FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; solutionner un problème ; rechercher une solution
แก้ปัญหาคณิฅศาสตร์[kaē panhā khanittasāt] (v, exp) EN: solve a mathematical problem  FR: résoudre un problème mathématique [ m ]
การแก้ไขปัญหา[kān kaēkhai panhā] (n, exp) EN: remedy ; problem-solving
การแก้ปัญหา[kān kaē panhā] (n, exp) EN: remedy ; solution ; problem solving  FR: solution [ f ] ; remède [ m ] ; résolution d'un problème [ f ]
การรับรู้ปัญหา[kān raprū panhā] (n, exp) EN: problem recognition
การวินิจฉัยปัญหา[kān winitchai panhā] (n, exp) EN: problem diagnosis
ไขปัญหา[khai panhā] (v, exp) EN: resolve a problem

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROBLEM P R AA1 B L AH0 M
PROBLEMS P R AA1 B L AH0 M Z
PROBLEM'S P R AA1 B L AH0 M Z
PROBLEMATIC P R AA2 B L AH0 M AE1 T IH0 K
PROBLEMATICAL P R AA2 B L AH0 M AE1 T IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
problem (n) prˈɒbləm (p r o1 b l @ m)
problems (n) prˈɒbləmz (p r o1 b l @ m z)
problematic (j) prˌɒbləmˈætɪk (p r o2 b l @ m a1 t i k)
problematically (a) prˌɒbləmˈætɪkliː (p r o2 b l @ m a1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解决问题[jiě jué wèn tí, ㄐㄧㄝˇ ㄐㄩㄝˊ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ,     /    ] problem solving [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
問題[もんだい, mondai] TH: ปัญหาอุปสรรค  EN: problem

German-Thai: Longdo Dictionary
Problem(n) |das, pl. Probleme| ปัญหา
Probleme(n) |pl.|, See also: das Problem

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Problem { n }; Problematik { f }; Aufgabe { f }; Sorge { f } | Probleme { pl } | ein Problem lösen | ein Problem lösen | ein Problem einkreisen | auf Probleme stoßen | Probleme wälzenproblem | problems | to solve a problem; to resolve a problem | to put the axe in the helve [ fig. ] | to consider a problem from all sides | to run into problems | to turn problems over in one's mind [Add to Longdo]
Problematik { f }problematic nature [Add to Longdo]
Problembeschreibung { f }; Problemtext { m }problem description [Add to Longdo]
Problembewusstsein { n }appreciation of the problem [Add to Longdo]
Problembewusstsein { n }appreciation of the difficulties [Add to Longdo]
Problemchen { n }; Störung { f }; Hindernis { n }hiccup [Add to Longdo]
Problemkind { n }problem child [Add to Longdo]
Problemkreis { m }; Problemzone { f }problem area [Add to Longdo]
Problemlöser { m }troubleshooter [Add to Longdo]
Problemlösung { f } | individuelle Problemlösung | schnelle, temporäre Problemlösungproblem solution; solution | individual solution | kludge [Add to Longdo]
Problemmeldung { f }; Problemreport { m }problem report [Add to Longdo]
Problemprognose { f }problem-related forecasting [Add to Longdo]
Problemstellung { f }problem; presentation of a problem [Add to Longdo]
Problemumgehung { f }; Umgehung { f }workaround [Add to Longdo]
Problemverfolgung { f }problem tracking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
問題[もんだい, mondai] (n) problem; question; (P) #132 [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] (n, vs) (1) establishment; creation; posing (a problem); setting (movie, novel, etc.); scene; (2) { comp } options or preference settings (in computer software); configuration; assignment; setup; (P) #765 [Add to Longdo]
疑問[ぎもん, gimon] (n) question; problem; doubt; guess; (P) #1,122 [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) #2,593 [Add to Longdo]
人事;他人事[ひとごと;たにんごと(他人事), hitogoto ; taningoto ( taningoto )] (n) other people's affairs; somebody else's problem #2,596 [Add to Longdo]
処分[しょぶん, shobun] (n, vs) (1) disposal; dealing (with a problem); disposition; measure; procedure; (2) punishment; (3) putting down (e.g. diseased animal); (P) #2,843 [Add to Longdo]
[へん, hen] (pref) (1) one (of a pair); (2) incomplete; imperfect; fragmentary; (3) few; little; (4) off-centre; remote; (5) (See 片が付く) side; problem; question; matters #4,075 [Add to Longdo]
課題[かだい, kadai] (n) (1) subject; theme; issue; matter; (2) homework; assignment; (3) task; challenge; problem; question; (P) #4,188 [Add to Longdo]
[だい, dai] (n) (1) title; subject; theme; topic; (2) problem (on a test); question; (n-suf, ctr) (3) counter for questions (on a test); (P) #4,660 [Add to Longdo]
悩み[なやみ, nayami] (n) trouble; troubles; worry; distress; sorrows; anguish; agony; problem; (P) #7,963 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソリューション[そりゅーしょん, soryu-shon] solution (to a problem) [Add to Longdo]
応用問題[おうようもんだい, ouyoumondai] application problem [Add to Longdo]
技術的問題[ぎじゅつてきもんだい, gijutsutekimondai] technical problem, issue [Add to Longdo]
疑問の解決[ぎもんのかいけつ, gimonnokaiketsu] problem solution [Add to Longdo]
境界値問題[きょうかいちもんだい, kyoukaichimondai] boundary value problem [Add to Longdo]
検査問題[けんさもんだい, kensamondai] check problem [Add to Longdo]
適用業務問題[てきようぎょうむもんだい, tekiyougyoumumondai] application problem [Add to Longdo]
問題の解決[もんだいのかいけつ, mondainokaiketsu] problem solution [Add to Longdo]
問題記述[もんだいきじゅつ, mondaikijutsu] problem definition, problem description [Add to Longdo]
問題向き言語[もんだいむきげんご, mondaimukigengo] problem-oriented language [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Problem \Prob"lem\, n. [F. probl[`e]me, L. problema, fr. Gr. ?
   anything thrown forward, a question proposed for solution,
   fr. ? to throw or lay before; ? before, forward + ? to throw.
   Cf. {Parable}. ]
   [1913 Webster]
   1. A question proposed for solution; a matter stated for
    examination or proof; hence, a matter difficult of
    solution or settlement; a doubtful case; a question
    involving doubt. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) Anything which is required to be done; as, in
    geometry, to bisect a line, to draw a perpendicular; or,
    in algebra, to find an unknown quantity.
    [1913 Webster]
 
   Note: Problem differs from theorem in this, that a problem is
      something to be done, as to bisect a triangle, to
      describe a circle, etc.; a theorem is something to be
      proved, as that all the angles of a triangle are equal
      to two right angles.
      [1913 Webster]
 
   {Plane problem} (Geom.), a problem that can be solved by the
    use of the rule and compass.
 
   {Solid problem} (Geom.), a problem requiring in its geometric
    solution the use of a conic section or higher curve.
    [1913 Webster] Problematic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 problem
   n 1: a state of difficulty that needs to be resolved; "she and
      her husband are having problems"; "it is always a job to
      contact him"; "urban problems such as traffic congestion
      and smog" [syn: {problem}, {job}]
   2: a question raised for consideration or solution; "our
     homework consisted of ten problems to solve"
   3: a source of difficulty; "one trouble after another delayed
     the job"; "what's the problem?" [syn: {trouble}, {problem}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 problem
  problem; trouble

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Problem /proːbleːm/ 
  business; problem; trouble

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 problem
  problem; trouble

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top