ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flow out

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flow out-, *flow out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flow out[PHRV] (ของเหลว) ไหลออก
flow out[PHRV] ใช้จ่ายออกไป (เงิน)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If it doesn't flow out of you second nature, you should drop it.ถ้ามันไม่ได้ไหลออกมาจากนายอย่างธรรมชาติ นายอย่าทำเลยดีกว่า Guadalajara Dog (2013)
We got flow out here.มีการไหลตรงนี้ Deepwater Horizon (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะลัก[V] gush out, See also: flow out, spurt out, Syn. ล้น, Example: เลือดทะลักออกจากบาดแผล ตามจังหวะการเต้นของหัวใจ, Thai definition: อาการที่สิ่งที่แออัดกันอยู่หรือถูกกีดกั้นผลุดหรือหลุดออกมาโดยแรง เมื่อสิ่งกีดกั้นแตกหรือพังทลายลง

Japanese-English: EDICT Dictionary
沸沸;沸々[ふつふつ, futsufutsu] (adj-na) simmer; bubble out; flow out [Add to Longdo]
流れ出す[ながれだす, nagaredasu] (v5s) to flow out; to stream out; to pour out; to gush forth; to leak; to ooze out; to drift away [Add to Longdo]
流れ出る[ながれでる, nagarederu] (v1) to flow out; to stream out; to pour out; to gush forth; to leak; to ooze out; to drift away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  flow out
      v 1: flow or spill forth [syn: {flow out}, {effuse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top