ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

connective tissue

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -connective tissue-, *connective tissue*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อชนิดนี้มีเซลล์น้อยแต่มี matrix มาก เนื้อเยื่อชนิดนี้พบได้ทั่วไปใปมากกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นทำหน้าที่ให้เนื้อเยื่ออื่นยึดเกาะติดกัน รองรับและห่อหุ้มเนื้อเยื่ออื่น ๆ ช่วยให้อาหารให้แก่เนื่อเยื่อที่เกาะอยู่ ป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่ร่างกายโดยทำหน้าที่ซึม ทำลายวัตถุที่แปลกปลอม ยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีสึกหรอ แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ 1.embryonic 1.1 mesenchyme เจริญมาจากชั้น mesoderm จะพบใน embryo และเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น connective tissue ชนิดต่าง ๆ 1.2 mucous connective tissue ลักษณะคล้ายเมือกข้นที่ขับจากต่อมน้ำมูก (mucin) มีกลุ่มของอเส้นใยละเอียดสีขาว พบได้ที่สายสะดือเด็กเรียกว่า wharton's jelly 2. adult 2.1 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ 2.2 เลือดและน้ำเหลือง 2.3 กระดูกอ่อน 2.4 กระดูกแข็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
connective tissueเนื้อเยื่อยึดต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
connective tissue fibreเส้นใยเนื้อเยื่อยึดต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
connective tissue, gingivalเนื้อเยื่อยึดต่อของเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
connective tissue; phoroplastเนื้อเยื่อยึดเสริม, เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน, เนื้อเยื่อยึดต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Connective tissueเนื้อเยื่อประสาน [TU Subject Heading]
Connective Tissueเยื่อประสาน, เนื้อเยื่อยึดต่อ, เนื้อเยื่อพังผืด, เนื้อเยื่อประสาน, เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน, เนื้อยึดต่อ, เยื่อเกี่ยวกัน, เนื้อเยื่อพังผืด, เยื่อยึดต่อ, เนื้อเยื่อคอนเนคตีพ, เนื้อเยื่อประสาน, เนื้อเยื่อคอนเนคทีฟ, เยื่อพังผืด, เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน, เนื้อเยื่อพังผืดประสาน, เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน, เนื้อเยื่อ, เยื่อยึดเหนี่ยว, เนื้อประสาน [การแพทย์]
Connective Tissue Cells, Subepithelialเซลล์พื้นฐาน [การแพทย์]
Connective Tissue Diseasesเยื่อประสาน, โรค;เนื้อเยื่อยึดต่อ, โรค;โรคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน;โรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน [การแพทย์]
Connective Tissue Diseases, Extra Arthricularโรคที่เกิดกับเนื้อเยื่อที่อื่น [การแพทย์]
Connective Tissue Fiberเส้นใยยึดต่อ [การแพทย์]
Connective Tissue Properเนื้อยึดต่อแท้, เนื้อประสานเฉพาะ [การแพทย์]
Connective Tissue Stromaเนื้องอกเข้าไปในเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน, โครงสร้างของเนื้อเยื่อคอนเนคตีฟ [การแพทย์]
Connective Tissue Theoryทฤษฎีของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A modicum of connective tissue indicates that, depending upon burial conditions, the remains are less than 200 years old.เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ที่เหลืออยู่เล็กน้อย และต้องขึ้นอยู่กับ สภาพการฝังศพด้วย แสดงว่า ร่างนี้มีอายุ น้อยกว่า 200 ปี The Parts in the Sum of the Whole (2010)
He's the connective tissue in all this.เขาเป็นคนที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้น Smoke Alarm (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พังผืด(n) fascia, See also: connective tissue, membrane, Syn. พั้งผืด, Example: เท้าของเป็ดผีมีพังผืดออกมาตามข้อนิ้วสำหรับใช้ว่ายน้ำ, Thai Definition: เยื่อเหนียวที่ยึดกล้ามเนื้อให้ติดกัน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结缔组织[jié dì zǔ zhī, ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ,     /    ] connective tissue #30,187 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セメント質[セメントしつ, semento shitsu] (n) cementum (hard connective tissue covering the tooth root); cement [Add to Longdo]
結合組織[けつごうそしき, ketsugousoshiki] (n) connective tissue [Add to Longdo]
結締組織[けっていそしき, ketteisoshiki] (n) connective tissue [Add to Longdo]
進行性骨化性線維異形成症[しんこうせいこつかせいせんいいけいせいしょう, shinkouseikotsukaseisen'iikeiseishou] (n) fibrodysplasia ossificans progressiva (disease of the connective tissue); FOP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conjunctive \Con*junc"tive\, a. [L. conjunctivus.]
   1. Serving to unite; connecting together.
    [1913 Webster]
 
   2. Closely united. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Conjunctive mood} (Gram.), the mood which follows a
    conjunction or expresses contingency; the subjunctive
    mood.
 
   {Conjunctive tissue} (Anat.), the tissue found in nearly all
    parts of most animals. It yields gelatin on boiling, and
    consists of vriously arranged fibers which are imbedded
    protoplasmic cells, or corpuscles; -- called also
    {cellular tissue} and {connective tissue}. Adipose or
    fatty tissue is one of its many forms, and cartilage and
    bone are sometimes included by the phrase.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 connective tissue
   n 1: tissue of mesodermal origin consisting of e.g. collagen
      fibroblasts and fatty cells; supports organs and fills
      spaces between them and forms tendons and ligaments

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top