ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้สืบสกุล

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้สืบสกุล-, *ผู้สืบสกุล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สืบสกุล[N] descendant, Syn. ทายาท, ผู้สืบสายเลือด, ผู้สืบสายโลหิต, Example: เขาหวังจะให้ลูกชายคนแรกเป็นผู้สืบสกุลของตระกูลทูตที่มีเกียรติ, Count unit: คน, Thai definition: ทายาทผู้สืบสายโลหิต ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Both of them proudly called themselves the descendants of Balhae.พวกเขาทั้งสองเรียกตัวเองอย่างภูมิใจที่เขาผู้สืบสกุลของ บัลเฮ Shadowless Sword (2005)
Obey all instructions without any protest and let him receive descendants, be respected and not be sick.ปฏิบัติตามคำสอนโดยปราศจากคำคัดค้านใดๆและให้ทายาทผู้สืบสกุลแก่เจ้าชาย, จงเคารพและมีสุขภาพที่แข็งแรง Episode #1.3 (2006)
Also clients, lawyers, offspring.พวกลูกค้าก็ด้วย นักกฏหมาย,ผู้สืบสกุล The Partners in the Divorce (2012)
Jeremy's a descendant.เจอรามี่เป็นผู้สืบสกุล Blood Moon (2013)
The Dracula bloodline carries on!สายเลือดแดร็กคูล่า มีผู้สืบสกุลแล้ว Hotel Transylvania 2 (2015)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heir[N] ทายาท, See also: ผู้สืบสกุล, ผู้รับมรดก, ผู้สืบสันดาน, Syn. beneficiary, inheritor, successor
issue[N] ลูกหลาน, See also: ผู้สืบสกุล, Syn. children, offspring, descendant
offspring[N] ลูกหลาน, See also: ผู้สืบสกุล, Syn. descendants, children, Ant. ancestry, forefathers
sharif[N] ผู้สืบสกุลของพระมูฮัมหมัด
sherif[N] ผู้สืบสกุลของพระมูฮัมหมัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
descendant(ดิเซน'เดินทฺ) n. ผู้สืบสกุล,ทายาท adj. ซึ่งสืบสกุล,ซึ่งสืบทอดมาจากต้นกำเนิด

English-Thai: Nontri Dictionary
descendant(n) ลูกหลาน,ทายาท,ผู้สืบสายเลือด,ผู้สืบทอด,ผู้สืบสกุล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top