ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โผล่ออกมา

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โผล่ออกมา-, *โผล่ออกมา*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sometimes, you know, those little bottles contain demons that have a way of popping out at you, just as you're trying most desperately to forget.รู้มั้ย บางทีขวดเหล่านั้นก็เก็บพวกปิศาจ ที่คอยโผล่ออกมาหา ทั้งๆ ที่คุณพยายามเหลือเกินที่จะลืมมัน Rebecca (1940)
That's no fun What happens if a huge one comes out, like this?แล้วถ้าตัวเท่านี้โผล่ออกมาล่ะ My Neighbor Totoro (1988)
I popped out. Took one look around.ฉันโผล่ออกมาแล้วมองไปรอบๆ ตัว Casualties of War (1989)
He sticks out like a sore thumb.เขาโผล่ออกมาเหมือน หัวแม่มือที่เจ็บปวด. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
- Know when to come out of the sun.- ที่รู้ว่าเมื่อไหร่จะโผล่ออกมา Léon: The Professional (1994)
Your balls are showing.ไข่โผล่ออกมาแหนะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I'd love to blow this out of the water.ผมเป่าเรื่องพวกนี้ให้มันโผล่ออกมาจากน้ำ Brokedown Palace (1999)
The harder one tries to hide them, the more they rise to the surface. But there are times when you still want to hide them.ยิ่งพยายามปกปิดเอาไว้มากเท่าไหร่ มันก็ยิ่งโผล่ออกมามากขึ้นเท่านั้น Il Mare (2000)
I bet you she was using it to look around corners in case it came along.พนันได้เลยว่า เธอใช้กระจกส่องดู ตามซอกมุม เผื่อมันจะโผล่ออกมา Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I think Bourne and Conklin were in business together and the information I was trying to buy was big enough to bring Bourne out from hiding to kill again.ฉันคิดว่า บอร์นกับคอนกลินน่าจะร่วมมือกัน ซึ่งบอร์นยังติดอยู่ในร่างแหด้วย และข้อมูลอะไรก็ตาม ที่เราพยายามจะซื้อในเบอร์ลิน... มันคงใหญ่พอที่จะทำให้บอร์น โผล่ออกมาจากที่ซ่อน เพื่อฆ่าอีกครั้ง The Bourne Supremacy (2004)
-getting out of them, and--- โผล่ออกมา แล้ว-- Primer (2004)
I don't want to be standing around when they do.ฉันไม่อยากอยู่แถวนี้ตอนที่พวกเราโผล่ออกมาน่ะ Primer (2004)

English-Thai: Longdo Dictionary
emerge(vi) ออกมา, โผล่ออกมา, ปรากฎออกมา, S. issue,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beetle[VI] ยื่นออกมา, See also: โผล่ออกมา, Syn. jut
be out[PHRV] ปรากฏออกมา (พระจันทร์, พระอาทิตย์ฯลฯ), See also: โผล่ออกมา
crop out[PHRV] โผล่ออกมาจากผิวดิน, See also: เป็นปุ่มป่ำจากหน้าดิน, ยื่นออกมาจากผิวดิน, Syn. crop up
crop up[PHRV] โผล่ออกมาจากผิวดิน, See also: เป็นปุ่มป่ำจากหน้าดิน, ยื่นออกมาจากผิวดิน, Syn. crop out
fetch out[PHRV] ทำให้เห็น, See also: โผล่ออกมา, ปรากฏออกมา, Syn. be out, bring out, come out
expose[VT] เปิดเผยออกมา, See also: โผล่ออกมา, ปรากฏออกมา, เผยออกมา, Syn. disclose, show up, uncover
extrude[VI] โผล่ออกมา, See also: โผล่, Syn. eject, expel, force out
jut out[PHRV] ยื่นออกมา, See also: โผล่ออกมา, Syn. poke out, project from, protude from, stand out, stick out
poke[VI] โผล่ออกมา, See also: ยื่นออกมา, ล้ำ, Syn. protrude
protrude[VI] ยื่น, See also: โผล่ออกมา, Syn. stick out, obstrude, project

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emerge(อีเมิร์จฺ') vi. โผล่ออกมา,ปรากฎออกมา,พัฒนา,มีตัวตน
emergence(อิเมอ'เจินซฺ) n. การโผล่ออกมา,การปรากฎออกมา,การวิวัฒนาการ
emergent(อีเมอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งโผล่ออกมา,ซึ่งปรากฎออกมา,ฉุกเฉิน,ปัจจุบันทันด่วน.
emersion(อิเมอ'เชิน) n. การโผล่ออกมา
eviscerate(อีวีส'เซอเรท) vt. เอาไส้พุงออก,เอาไส้ในออก,เอาส่วนสำคัญออก. adj. สิ่งภายในโผล่ออกมา., See also: evisceration n. ดูeviscerate eviscerator n. ดูeviscerate
extant(เอคซฺ'เทินทฺ) adj. มีอยู่,ซึ่งโผล่ออกมา,ซึ่งยื่นออกมา
issuant(อิช'ชิวเอินทฺ) adj. เป็นร่างที่ยืนตรงและเห็นส่วนหน้า โผล่ออกมา
lug(ลัก) {lugged,lugging,lugs} vt.,vi. ลาก,ดึง,ฉุดคร่า,ดึงดัน,ดึงลาก. n. การลาก,การฉุดคร่า,หู,ใบหู,ส่วนที่โผล่ออกมา,ห่วงหนังของเครื่องบังเหียนม้า,คนงุ่มง่าม,คนทั่วไป
outcrop(เอาทฺ'ครอพ) n. ชั้นหินที่โผล่ออกมา,ส่วนที่โผล่,สิ่งที่ปะทุขึ้นvi. โผล่,โผล่ออก,ปะทุ
pip(พิพ) n. เมล็ดในของผลไม้,เมล็ดพันธุ์,แต้มบนไพ่,แต้มบนผลสับประรด- v. โผล่ออกมา,ออกมาจากไข่, Syn. peep,

English-Thai: Nontri Dictionary
beetling(adj) ยื่นออกไป,โผล่ออกมา
emergence(n) การออกไป,การปรากฏออกมา,การโผล่ออกมา,วิวัฒนาการ
extant(adj) ยังมีอยู่,ซึ่งโผล่ออกมา,เท่าที่มีอยู่
extrude(vt) ยื่นออกไป,โผล่ออกมา,ไหลออกมา,เล็ดลอดออกมา
shoot(vi) โผล่ออกมา,ผุดขึ้น,ปล่อยออก,พุ่ง,ยิง,โยนลูก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
飛び出す[とびだす, tobidasu] Thai: โผล่ออกมา English: to appear suddenly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top