ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hâte

   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hâte-, *hâte*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hate[VT] เกลียด, See also: ไม่พอใจ, ชิงชัง, ชัง, เกลียดชัง, Syn. abhor, detest, loathe, Ant. adore, like, love
hate[N] ความเกลียด, See also: ความชัง, ความไม่พอใจ, ความเกลียดชัง
hateful[ADJ] ซึ่งมีเจตนาร้าย, See also: ซึ่งมุ่งร้าย, Syn. malevolent, spiteful
hateable[ADJ] น่ารังเกียจ
hatefully[ADV] อย่างเต็มไปด้วยความเกลียด, Syn. malevolently, spitefully
hatemonger[N] ผู้ปลุกปั่นให้เกิดการเกลียดชัง, See also: ผู้ทำให้เกิดการเกลียดชัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hate(เฮท) vt.,vi.,n. (ความ) เกลียด,ชัง,รังเกียจ,ไม่ชอบ,ไม่เต็มใจ., Syn. abominate,abhor
hateable(เฮ'ทะเบิล) adj. น่ารังเกียจ
hateful(เฮท'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่ารำคาญ, See also: hatefulness n., Syn. detestable
hatemonger(เฮท'มังเกอะ) n. ผู้ปลุกปั่นความเกลียด, See also: hatemongering n.
chateau(ชา'โท) n. ปราสาท,คฤหาสน์ใหญ่ -pl., See also: chateaus, chateaux
chatelain(แ?ท'ทะเลน) n. เจ้าปราสาท,เจ้าคฤหาสน์ใหญ่,ผู้บัญชาการป้อมปราการ
whate'er(วอทแอ') adj. =whatever
whatever(วอทเอฟ'เวอะ) pron.อะไรก็ตาม,adj. ไม่ว่าอะไรก็ตาม,ทุกชนิด,อะไร,ทั้งหมด

English-Thai: Nontri Dictionary
hate(n) ความเกลียด,ความรังเกียจ,ความชัง,ความไม่ชอบ,โทสาคติ
hate(vt) เกลียด,ไม่ชอบ,รังเกียจ,ชัง,เกลียดชัง
hateful(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียดชัง
hater(n) ผู้เกลียด,ผู้รังเกียจ,ผู้ชัง
chateau(n) ปราสาท,คฤหาสน์
whatever(pro,adj) อะไรก็ตาม,อย่างใดก็ตาม,ใดๆ,เลย,ทั้งหมด,หมดสิ้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hate (n vi vt )

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลียด[V] hate, See also: detest, abhor, despise, loathe, dislike, Syn. ชัง, เกลียดชัง, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: ทฤษฎีการการเรียนรู้กล่าวว่าคนจะไม่สามารถเกลียดหรือรักสิ่งที่เขาไม่รู้จัก, Thai definition: ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น
เกลียดชัง[V] loathe, See also: hate, detest, despise, abhor, Syn. เกลียด, ชัง, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: นักศึกษาเป็นคนหนุ่มสาว มีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม, Thai definition: ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น
ชังน้ำหน้า[V] dislike, See also: hate, abhor, detest, despise, loathe, recoil from, Syn. ไม่ชอบหน้า, เกลียด, Ant. รัก, ชอบ, Example: คุณหญิงรู้สึกชังน้ำหน้าแม่สะใภ้คนใหม่ทันทีที่ได้พบ
จงเกลียดจงชัง[V] hate, See also: dislike intensely, loathe, execrate, abominate, detest, Syn. เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ, Ant. ชอบ, รัก, พอใจ, รักใคร่, Example: ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเธอจึงจงเกลียดจงชังผมนัก, Thai definition: ผูกใจเกลียดชังอย่างยิ่ง
เดียด[V] hate, See also: abhor, detest, dislike, be jealous, be envious, loathe, disgust, Syn. เกลียด, ริษยา, ชัง, รังเกียจ, เดียดฉันท์, Ant. ชอบ, รัก, Example: ศาสนาพราหมณ์สมัยพระเวทซึ่งเป็นศาสนามีอภัยธรรมไม่รังเกียจ หรือเดียดด้วยอคติแก่ศาสนาอื่น
น่าชัง[ADJ] hateful, See also: malicious, malevolent, Syn. น่ารังเกียจ, ต่ำช้า, Ant. น่าสรรเสริญ, น่าชม, น่าชื่นชม, Thai definition: ที่มีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ
น่ารังเกียจ[ADJ] disgusting, See also: hateful, Syn. น่าสะอิดสะเอียน, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, Ant. น่ารัก, น่าพึงพอใจ, Example: ฉันยอมรับพฤติกรรมน่ารังเกียจของเพื่อนร่วมงานคนนี้ไม่ได้
ชัง[V] hate, See also: detest, abhor, loathe, dislike, despise, Syn. เกลียด, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: ฉันรู้สึกชังเขามากที่เขาแสดงกิริยาเช่นนั้นออกมา
ชิงชัง[V] hate, See also: dislike, detest, abhor, loathe, abominate, Syn. เกลียด, ชัง, เกลียดชัง, รังเกียจ, Ant. รัก, ชอบ, พอใจ, Example: แม่ชิงชังกับสภาพบ้านเก่าๆ โทรมๆ มานานนักหนาแล้ว
เทวศ[N] hate, See also: detestation, hating, abhorrence, dislike, loathing, animosity, hostility, antipathy, Thai definition: ความเกลียดชัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไร[X] (arai) EN: whatever ; anything ; something   FR: quelque chose ; rien
อะไรก็ตาม[pr.] (arai køtām) EN: anything ; whatever   FR: quoi que ce soit
เบื่อหน้า[v. exp.] (beūa nā) EN: dislike s.o. ; detest s.o. ; hate s.o.   FR: se lasser de qqn
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate   FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ฉีกจดหมาย [v. exp.] (chīk jotmāi) EN: rip open a lettter   FR: ouvrir une lettre en hâte
ใด[X] (dai) EN: any ; whatever ; whichever   FR: quelconque
ใด ๆ[X] (dai-dai) EN: any ; whatever ; anyone ; anything   FR: quelconque
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate   
โดยเร็วที่สุด[adv.] (dōi reo thīsut) EN: as soon as possible ; asap ; ASAP   FR: en toute hâte ; dès que possible
โดยรีบร้อน[adv.] (dōi rīprøn) FR: en hâte ; avec hâte ; à la hâte ; en toute hâte

CMU English Pronouncing Dictionary
HATE    HH EY1 T
HATED    HH EY1 T AH0 D
HATEM    HH AE1 T IH2 M
HATER    HH EY1 T ER0
HATES    HH EY1 T S
HATERS    HH EY1 T ER0 Z
HATEFUL    HH EY1 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hate    (v) hˈɛɪt (h ei1 t)
hated    (v) hˈɛɪtɪd (h ei1 t i d)
hates    (v) hˈɛɪts (h ei1 t s)
hateful    (j) hˈɛɪtfəl (h ei1 t f @ l)
hatefully    (a) hˈɛɪtfəliː (h ei1 t f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可恨[kě hèn, ㄎㄜˇ ㄏㄣˋ, ] hateful, #21,049 [Add to Longdo]
忌恨[jì hèn, ㄐㄧˋ ㄏㄣˋ, ] hate (due to envy etc), #79,200 [Add to Longdo]
安土重迁[ān tǔ zhòng qiān, ㄢ ㄊㄨˇ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄢ, / ] hate to leave a place where one has lived long; be attached to one's native land and unwilling to leave it, #168,389 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] hate [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
hâteการกระทำด้วยความเร็ว, ความรีบเร่ง, See also: S. précipitation,
château, châteux(n) le, = ปราสาท

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP [Add to Longdo]
AMP[エーエムピー, e-emupi-] (n) (See アデノシン一燐酸) adenosine monophosphate (AMP) [Add to Longdo]
ATP[エーティーピー, e-tei-pi-] (n) (See アデノシン三燐酸) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that [Add to Longdo]
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be [Add to Longdo]
いくつかの理由から[いくつかのりゆうから, ikutsukanoriyuukara] (exp) (See さまざまな理由から) for whatever reason [Add to Longdo]
であれ[, deare] (conj) (1) even if; (2) (it doesn't matter) whether (A or B or ...); whatever; (3) (imperative form of である) should [Add to Longdo]
どういう風の吹き回しか[どういうかぜのふきまわしか, douiukazenofukimawashika] (exp) whatever brought that on? [Add to Longdo]
どうした風の吹き回しか[どうしたかぜのふきまわしか, doushitakazenofukimawashika] (exp) whatever brought that on? [Add to Longdo]
どうであれ[, doudeare] (conj) (See であれ) however; whatever [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実装者定義[じっそうしゃていぎ, jissoushateigi] implementation defined [Add to Longdo]
利用者定義演算[りようしゃていぎえんざん, riyoushateigienzan] defined operation [Add to Longdo]
利用者定義代入文[りようしゃていぎだいにゅうぶん, riyoushateigidainyuubun] defined assignment statement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
果て[はて, hate] -Ende, Grenze, Ergebnis [Add to Longdo]
果てる[はてる, hateru] -enden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  hâte /at/ 
   haste; speed

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top