ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malevolently

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malevolently-, *malevolently*, malevolent
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malevolently(adv) อย่างมุ่งร้าย, See also: อย่างเป็นอันตราย
malevolent(adj) เป็นอันตราย, See also: เป็นภัย, ชั่ว, เลว, Syn. harmful, malignant, vicious
malevolent(adj) มุ่งร้าย, See also: ประสงค์ร้าย, Syn. malicious, vengeful, ill-wishing, Ant. benevolent

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malevolently (a) mˈəlˈɛvəlntliː (m @1 l e1 v @ l n t l ii)
malevolent (j) mˈəlˈɛvəlnt (m @1 l e1 v @ l n t)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malevolent(มะเลฟ'ะเลินทฺ) adj. มุ่งร้าย, เป็นอันตราย, ชั่ว, เลว, เป็นภัย, See also: malevolently adv., Syn. hostile

English-Thai: Nontri Dictionary
malevolent(adj) ซึ่งมุ่งร้าย, ซึ่งให้ร้าย, ซึ่งคิดร้าย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If it's not the Separatists, it's a malevolentenemy nonetheless.ถึงมันจะไม่ใช่พวกแบ่งแยก ยังไงก็ตาม มันก็เป็นศัตรูที่มุ่งร้ายและก้าวร้าว Trespass (2009)
This classic prank comes to you from the malevolent mind of Sheldon Cooper.การแก้แค้น ที่นายเจอนี้ มาจากจิตใจอันชั่วร้าย ของเชลดอน คูเปอร์คนนี้เอง The Vengeance Formulation (2009)
But there are other entities, more malevolent.แต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น Insidious (2010)
Malevolent spirits.วิญญาณอันชั่วร้าย Rubber Man (2011)
The Afreet are malevolent, powerful beings.อฟรีทเป็นสิ่งที่แข็งแกร่ง Midnight Lamp (2012)
There's my malevolent imp.ต้องอย่างนั้นสิปีศาจร้ายของฉัน Ariel (2013)
Deliberate and malevolent actions taken by corporations to protect their vital interests.เป็นแผนร้ายที่จงใจสร้างขึ้นโดยองค์กรหลายแห่ง Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
Kevin's mother had rather malevolent ways of punishing a three-year-old.แม่เควินมีวิธีที่ชั่วร้าย ในการลงโทษเด็กสามขวบ Split (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หิน(adj) cruel, See also: brutal, callous, inhumane, ruthless, heartless, malevolent, unkind, vicious, Syn. เหี้ยม, หินชาติ, โหดเหี้ยม
โหดร้าย(v) be cruel, See also: be ruthless, be heartless, be brutal, be callous, be inhumane, be malevolent, be unkind, b, Syn. โหดเหี้ยม, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: พฤติกรรมของทหารนาซีโหดร้ายดุจคนเถื่อน
โหดร้าย(adv) brutally, See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously, Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต, Example: รัฐมนตรีอินเดียก็ถูกระเบิดสังหารอย่างโหดร้าย
น่าชัง(adj) hateful, See also: malicious, malevolent, Syn. น่ารังเกียจ, ต่ำช้า, Ant. น่าสรรเสริญ, น่าชม, น่าชื่นชม, Thai Definition: ที่มีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ
น่าชัง(v) be hateful, See also: be malicious, be malevolent, Syn. น่ารังเกียจ, ต่ำช้า, Ant. น่าสรรเสริญ, น่าชม, น่าชื่นชม, Example: การกระทำของเขาน่าชังเหลือเกิน
เทวศ(n) malice, See also: evil intention, murder, malevolent, malignant, spite, malignancy, Thai Definition: ความมุ่งร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิน[hin] (adj) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless  FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
น่าชัง[nāchang] (v) EN: be hateful ; be malicious ; be malevolent
น่าชัง[nāchang] (adj) EN: hateful ; malicious ; malevolent  FR: abominable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MALEVOLENT M AH0 L EH1 V AH0 L AH0 N T

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[è, ㄜˋ, / ] evil; vice; wicked; malevolent; malignant; pernicious; fierce #4,184 [Add to Longdo]
死灰复燃[sǐ huī fù rán, ㄙˇ ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ ㄖㄢˊ, / ] lit. ashes burn once more (成语 saw); fig. sb lost returns to have influence; sth malevolent returns to haunt one #35,793 [Add to Longdo]
修罗[xiū luó, ㄒㄧㄡ ㄌㄨㄛˊ, / ] Asura, malevolent spirits in Indian mythology #37,357 [Add to Longdo]
歹毒[dǎi dú, ㄉㄞˇ ㄉㄨˊ, ] vicious; ruthless; malevolent #42,963 [Add to Longdo]
啊修罗[ā xiū luó, ㄚ ㄒㄧㄡ ㄌㄨㄛˊ, / ] Asura, malevolent spirits in Indian mythology [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
übelwollendmalevolent [Add to Longdo]
übelwollend { adv }malevolently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マレフィック[marefikku] (n, adj-na) malefic; malevolent (person, force, etc.); malign; evil [Add to Longdo]
荒ぶる神[あらぶるかみ, araburukami] (exp, n) (arch) malevolent god [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top