ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เทวศ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เทวศ-, *เทวศ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทวศ[N] groan, See also: moan, cry, bemoan, lament, bewail, deplore, grumble, complain, murmur, Syn. เทวษ, Thai definition: การคร่ำครวญ
เทวศ[N] malice, See also: evil intention, murder, malevolent, malignant, spite, malignancy, Thai definition: ความมุ่งร้าย
เทวศ[N] hard, See also: arduous, painstaking, difficulty, hardships, trouble, troublesome, laborious, Syn. เทวษ, Thai definition: ความลำบาก
เทวศ[N] hate, See also: detestation, hating, abhorrence, dislike, loathing, animosity, hostility, antipathy, Thai definition: ความเกลียดชัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทวศ(ทะเวด) น. เทวษ.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top