ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

防波堤

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -防波堤-, *防波堤*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
防波堤[fáng bō dī, ㄈㄤˊ ㄅㄛ ㄉㄧ, ] breakwater; seawall; fig. defensive buffer zone, #80,408 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
防波堤[ぼうはてい, bouhatei] (n) breakwater; mole; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The waves dashed against the seawall.波が激しく防波堤にぶつかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But none of the grit or steel that acts as a bulwark against this... these horrors of this world.[JA] でもこれに対する 防波堤 ─ 砂や鋼などないのよ... この恐怖の世界には Halloween: Part 2 (2011)
There's a wave coming in. We're the rock to break that wave.[JA] 打ち寄せる波を 打ち破る防波堤 Fury (2014)
Ever been to the big seawall?[JA] 方魚津(パンオジン)の防波堤を ご存じですか? Friend 2 (2013)
Get up the berm![CN] 冲上防波堤 Flags of our Fathers (2006)
When we clear the breakwater, shoot them.[CN] 在我们出了防波堤后,就杀了他们 Get Hard (2015)
It looks like the gathering this time is a cushion for the incident.[CN] 看來這次的園遊會 是那件事的防波堤 And Then (1985)
Tied up to the jetties, sitting in the boat.[CN] 船绑在防波堤上 我坐在船上 Jaws (1975)
- Check the forward component![CN] 撞到防波堤 Licence to Kill (1989)
With the completion of the huge dike connecting Kawasaki to Kisarazu... the number of Labors in use has dropped steadily.[CN] 自从本计划的中枢川崎 到木更津间的大防波堤完成后 LABOR的使用数量出现了减少的倾向 Patlabor 2: The Movie (1993)
Let's go, get up on the berm![CN] 冲上防波堤 Flags of our Fathers (2006)
Skipper, SS Venture, you are approaching the breakwater at flank speed.[CN] 冒险号船长,你正在快速接近防波堤 The Lost World: Jurassic Park (1997)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
防波堤[ぼうはてい, bouhatei] Wellenbrecher, -Mole [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top