ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

果て

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -果て-, *果て*
Japanese-English: EDICT Dictionary
果て[はて, hate] (n) the end; the extremity; the limit; the limits; the result; (P) [Add to Longdo]
果て[はてし, hateshi] (n) end; limit; bounds; extremity; result; fate [Add to Longdo]
果てしが無い;果てしがない[はてしがない, hateshiganai] (adj-i) endless; boundless; fathomless; eternal [Add to Longdo]
果てしない(P);果てし無い[はてしない, hateshinai] (adj-i) endless; boundless; everlasting; (P) [Add to Longdo]
果てしのない[はてしのない, hateshinonai] (exp,adj-i) interminable; unending; endless; boundless [Add to Longdo]
果てし無く;果てしなく[はてしなく, hateshinaku] (adv) eternally; interminably [Add to Longdo]
果て[はては, hateha] (n) in the end; on top of that [Add to Longdo]
果て[はてる, hateru] (v1,vi) (1) to end; to be finished; to be exhausted; to die; to perish; (suf) (2) indicates an extreme has been reached; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Infinity space.果てしない宇宙。
Although it was a popular movie, Out of Africa was more of a coffee table movie than anything else.「愛と哀しみの果て」は俗受けしたけど何といっても映像のきれいな映画だった。
Some day they will find me lying in neglect and decay.いつか私は一人寂しく朽ち果てているだろう。
The old castle lay in ruins.その古城は荒れ果てたままになっていた。
The old castle is in a sad state.その古城は荒れ果てている。
The rice field lies waste.その田んぼは荒れ果てたままだ。
I'm worn out.つかれ果てたよ。
Beth had to work very hard, and now she is hungry and exhausted.ベスはとても一生懸命勉強しなくてはならなかったので、今、お腹が空いて疲れ果てています。
I was exhausted after running the race.レースの後、疲れ果てた。
I am invited to the end of the universe.宇宙の果てへと私を誘う。
I am seeking the path to the end of the universe.宇宙の果てへの道を求める。
Visiting all the tourist sights really wore me out.観光名所をほうぼう訪ね歩いたので、すっかり疲れ果ててしまった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm about to get killed a million miles from nowhere with a gung-ho iguana who tells me, "Relax."[JA] 宇宙の果てで 殺されるって言うのに イグアナは落ち着けだとさ The Last Starfighter (1984)
With each passing moment you make yourself more my servant.[JA] それを達成した瞬間 余の下僕と成り果てるのだ Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Explorers in the further regions of experience.[JA] 観念の果て 快楽の探求者 Hellraiser (1987)
When he's worn himself out with the dragon[JA] 奴が大蛇との決闘に疲れ果てれば... Siegfried (1980)
When did time begin, and where does space end?[JA] 時の始まりは いつ? 宇宙の果ては どこ? Wings of Desire (1987)
Yeah, tomorrow I'll be in Guaymas.[JA] そのうち疲れ果て The Hitch-Hiker (1953)
I'm fed up with everything: revolution, counter-revolution.[JA] 革命も反革命も 厭き果て Tikhiy Don (1957)
Man's honour, eternal might extend to endless fame[JA] 男の栄誉と不変の権力が果てしない 名声をもたらす Das Rheingold (1980)
Hell Hole the place is called, to the east, at the rim of the forest.[JA] ナイトヘーレ(妬みの洞窟) とそれは呼ばれ 東のかなた この森の果てにある Siegfried (1980)
When did time begin, and where does space end?[JA] 時の始まりは いつ? 宇宙の果ては どこ? 一緒にいて・・・ Wings of Desire (1987)
Tell me, muse, of the storyteller... who has been thrust to the edge of the world... both an infant and an ancient... and through him reveal everyman.[JA] 語れ 詩の女神よ 世界の果てに流れついた- 幼児にして老人- Wings of Desire (1987)
The prospect preys on your mind![JA] それで お前は果てしない不安に 苛まれる! Siegfried (1980)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
果て[はて, hate] -Ende, Grenze, Ergebnis [Add to Longdo]
果て[はてる, hateru] -enden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top